המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

דפוסי חזרה בתשובה בקרב חוזרים בני עדות המזרח ובני עדות אשכנז הפונים לטיפול נפשי

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודה מימרן , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים - המחלקה לפסיכולוגיה
המחקר עוסק בתרומת ההבדלים האתניים והתרבותיים לתהליך החזרה בתשובה. בני עדות המזרח ובני עדות אשכנז נבדלים, בין היתר, במקום ובמשקל שתופסת הדת בחייהם, וכן באופי דתיותם. העבודה מנסה לתאר ולהשוות את דפוסי החזרה בתשובה המטופלים במרפאה לבריאות הנפש, על פי השתייכותם העדתית. מן הממצאים: אצל אשכנזים הופיעו יותר נושאים קוגנטיביים, ואילו אצל עדות המזרח הופיעו יותר נושאים ריגשיים. אצל עדות אשכנז השינוי הוא קיצו...

המשך קריאה >>

Walking with God: Realism, Fanaticism, and the Future of Jewish Law

(מאגר ביבליוגרפי)
Jonathan L. Friedman , מאמר
המאמר בוחן את השלכותיה של המגמה ההלכתית המאפיינת את החברה החרדית על מגזרים דתיים מתונים יותר המזוהים עם החברה הדתית-מודרנית, מכאן, והיהדות הספרדית, מכאן. מגזרים אלה, המאופיינים בגישה הלכתית ריאליסטית ותלוית הקשר, הולכים ומאבדים בשנים האחרונות את אופיים המתון כתוצאה מהשפעתה ההולכת וגדלה של הסמכות הרבנית החרדית, הרואה בחומרה ההלכתית אבן יסוד בחיים היהודיים וזהותם. במסגרת בחינה זו מציע המאמר שתי השע...

המשך קריאה >>

Rabbi Ovadia Yosef and "Cultural War" in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Omar Kamil , מאמר
המאמר מתחקה אחר פועלו של הרב עובדיה יוסף (להלן: הרב עובדיה) לאור שאיפתיו להרים את קרנה של המסורת הספרדית על מנהגיה בפני החברה הישראלית. שאיפות אלו, שהתעוררו כתגובה להגמוניה האשכנזית שביקשה לעצב את החברה בישראל, התממשו בשני מישורים מקבילים: (1) סמכותו ההלכתית המובילה של הרב עובדיה אפשרה לו להחיות את המנהג הספרדי ולקדם את הפסיקה ההלכתית בהתאם למסורת המזוהה עם הרב יוסף קארו, ואילו (2) הקמתה של מפלגת...

המשך קריאה >>

Sephardic Torah Guardians : ritual and the politics of piety

(מאגר ביבליוגרפי)
Aaaron Philip Willis , עבודת גמר , Princeton Univercity
עבודת גמר המתחקה אחר התמורות התרבותיות, הדתיות והפוליטיות שחלו בעשורים האחרונים בחברה הישראלית בעקבות עלייתה של מפלגת ש"ס. במסגרת אפיונה של מפלגה זו, השמה לה למטרה לקדם את זהותם האתנית והדתית של חרדים ושומרי מסורת יוצאי עדות המזרח, בוחן מחבר העבודה את התפתחותן של זהויות שונות שהתחוללה בקרב תומכי ש"ס, תוך התמקדות באלה המתגוררים בשכונות חרדיות בירושלים. הבחינה המוצעת נשענת על אירועי האינתיפאדה הראשו...

המשך קריאה >>

Studying Haredi Mizrahim in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Kimmy Caplan , מאמר
מאמר המציע בחינה ביקורתית של המחקר האקדמי העכשווי אודות טיבה של החרדיות הספרדית הצומחת בישראל. מחקר זה, המתמקד בעיקר במפעלו ההלכתי של הרב עובדיה יוסף ובפועלה הפוליטי של מפלגת ש"ס, נוטה להתעלם מהיבטים מרכזיים נוספים העשויים לשפוך אור על אופייה החברתי והתרבותי של החרדיות הספרדית, כמו גם על תהליכי התפתחותה במרוצת השנים. במסגרת בחינה זו סבור המאמר כי התייחסות מפורטת להיבטים הבאים עשויה לתרום משמעותית...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע