המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

קריאת תיגר נגד אפליית נשים מזרחיות בסמינרים חרדיים לבנות

(מאגר ביבליוגרפי)
רחל אליאור , ביקורת , ההסתדרות הציונית העולמית
מאמר ביקורת על ספרה של תמר אלאור 'מקומות שמורים' (2006). הכותבת רואה בספר זה קריאת תיגר על ההסדרים הפטריארכליים הרווחים בעדות המזרח המתקרבות אל החרדיות. אוסף העדויות העולה מן המחקר מלמד שהחילון, ההשכלה וההתערות בחברה הציונית המודרנית והליברלית הפכו מושא למאבק של החברה החרדית האשכנזית, ששמה לה למטרה בדור שאחרי השואה לקחת חלק ב"חינוך מחדש" ו"להציל" את ילדי העולים הספרדים־מזרחים, באמצעות מוסדות חינוך...

המשך קריאה >>

עדתיות, דתיות ופוליטיקה: לשאלת מקורותיה של התנועה החרדית בקרב המזרחים

(מאגר ביבליוגרפי)
אליעזר בן-רפאל ונסים ליאון , מאמר , אוניברסיטת בן-גוריון, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
מאמר המבקש להתחקות אודות מקורותיו והתפתחותו של הזרם החרדי אצל המזרחים. לשם כך הוא נעזר בפרספקטיבה של הרב-מודרניות (Arnason 2002 ועוד), לפיו כל חברה מפתחת מודל אחר של מודרנה. צמיחתה של חרדיות מזרחית בישראל היא קודם כל מן המפגש של דתיותם המקורית מארצות האסלאם עם הדגם של המודרנה שאפיין את החברה הישראלית שקלטה אותם. המאמר עומד על הגדרת המושגים 'חרדיות', 'מזרחיות', 'עדתיות', ובהתאם בונה את המונח 'חרדיו...

המשך קריאה >>

שסעים ומפלגות בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין נויברגר , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
מחקר הממיין את המפלגות בישראל לפי פילוחים אתנו-תרבותיים-אידיאולוגיים. ארבעה שסעים אתנו-תרבותיים: בין יהודים לערבים, בין אשכנזים למזרחיים, בין דתיים לחילוניים ובין עולים לוותיקים. שני שסעים אידאולוגיים כביכול: בין נצים ליונים, ובין ימין לשמאל סוציו-כלכלי. פילוח נוסף הוא המפתח של ארבע גישות לדת: עוינים, נייטרלים, אוהדים ומחייבים. בהתאם לכל זה עורך הכותב מאפיינים למפלגות החרדיות, וממפה את עמדותיהן הש...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע