המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

זרים להם לעולים אלה דרכי חיינו, דרכי החלוץ החרדי' - קיבוץ חפץ חיים בתקופת השואה לנוכח קליטת הניצולים

(מאגר ביבליוגרפי)
עדה גבל , מאמר , מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
המאמר מבקש לבחון את התהליכים החברתיים והאידאולוגיים שעבר קיבוץ חפץ חיים בתקופת מלחמת העולם השנייה ואחריה. באותן שנים מהותיות לגיבוש הזהות הלאומית של עם ישראל השב לארצו, היה חפץ חיים הקיבוץ היחיד של תנועת פועלי אגודת ישראל, ובשל ייחוד זה מעניין לעיין בתולדותיו ולהאזין הן לשיח הפנימי שהתנהל בקיבוץ בשנים אלה והן לשיח הציבורי בין הקיבוץ ובין תנועת אגודת ישראל פא"י והתנועה הציונית על מחלקותיה השונות. ה...

המשך קריאה >>

ישראל: מפלורליזם לרב-תרבותיות

(מאגר ביבליוגרפי)
אליעזר בן-רפאל , מאמר , המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל
המאמר דן בתהליכים חברתיים ופוליטיים במדינת ישראל, כחברת מהגרים המכילה בתוכה קבוצות שונות ונבדלות. במוקד המאמר: המעבר מפלורליזם לרב-תרבותיות, קרי ממדיניות חברתית שבעבר הטיפה להאחדה תרבותית של הקבוצות השונות, ועד להיותה חברה רב-תרבותית בה כל סקטור מבקש לו ביטוי אישי בתוך הפסיפס החברתי. המחבר מציג דוגמאות ממגזרים שונים: החרדי, הערבי, המזרחי, העולים דוברי הרוסית ואוכלוסיית מתנחלי יהודה ושומרון. לדבריו...

המשך קריאה >>

השתקפות תרבויות משנה בקריקטורה הפוליטית בעיתונות העברית

(מאגר ביבליוגרפי)
לימור אלקלעי , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה
המחקר בוחן את השתקפותן של תרבויות משנה מובחנות באמצעי התקשורת הישראלים, באמצעות מקרה הבוחן של חרדים, ערבים, מתנחלים, ציונות דתית, עולים חדשים ומזרחיים. הנחת היסוד היא שהקריקטורה הפוליטית משפיעה על דעת הקהל, גם אם לא ניתן למדוד את היקפה של השפעה זו. למרות השערות המחקר, הממצאים ביחס לחרדים הפתיעו גם את החוקרת: החרדים הם ה'אחר' האולטימטיבי המשמעותי ביותר בחברה היהודית. על רקע היותם תרבות נגד ועליית כ...

המשך קריאה >>

תקשורת, עלייה וקליטה: יחס התקשורת הכתובה הכללית, החרדית והדתית לעולי חבר העמים בשנים 2009-1989

(מאגר ביבליוגרפי)
טל יעקובי , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לתקשורת
העבודה בודקת השתקפות חברתית ודימוי של עולי חבר העמים בעיתונות הישראלית הכתובה, כקבוצת מיעוט, בין השנים 2009-1989. לצד בדיקת העיתונות הכללית הוקדשה תשומת לב לעיתונות הדתית והחרדית. נסקרו 3,565 כתבות מגיליונות יום שישי בשני העיתונים הכללים: "ידיעות אחרונות", "הארץ", "הצופה" ו"יתד נאמן", בין התאריכים ספטמבר 1989 לספטמבר 2009. החוקרת ביצעה ניתוח תוכן איכותי וכמותי של קטעי העיתונות, נבחנו תכונות ותיאור...

המשך קריאה >>

הקהילות המדומיינות של הארכיאולוגיה: על לאומיות, אחרות ופני השטח

(מאגר ביבליוגרפי)
מיכאל פייגה , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים
המאמר מתמקד במפגש שבין הארכיאולוגיה בישראל לבין כל ה"אחרים" של הציונות המביעים כלפיה יחס מסתייג: עולים, חרדים ומתנחלים. טענת המאמר היא; כיון שלכל קבוצה מתוך אלה ישנו יחס משלה כלפי הציונות, מכך נגזר גם יחסה כלפי המחקר הארכיאולוגי והמנדט שלו לברר את העבר ולהציב בו ציוני דרך. אלא שאם בעבר היתה זו 'ארכיאולוגיה לאומית' שפעלה בשירות החזון הציוני כמכוננת זהות באמצעות חשיפת העבר, כיום זהו תחום מחקר הפועל...

המשך קריאה >>

אוכלוסיית הערבים, חרדים, אנשים עם מוגבלות, עולים ויוצאי אתיופיה: מאפייני תעסוקה, בריאות ושביעות רצון

(מאגר ביבליוגרפי)
בני פפרמן , דוח מחקר , משרד התמ"ת -מנהל מחקר וכלכלה
אוגדן נתונים המכיל מידע סטטיסטי על חמש אוכלוסיות: ערבים, חרדים, אנשים עם מוגבלות, עולים אחרי 1996 ויוצאי אתיופיה. המשותף לקבוצות אוכלוסייה אלו, הוא היותן מודרות במידה רבה משוק העבודה בישראל, ואשר הפוטנציאל התעסוקתי שלהן אינו ממומש דיו מחד, והיותן יעד מרכזי במדיניות עידוד התעסוקה בישראל בעשור האחרון מאידך. המידע המוצג באוגדן מאפשר לשרטט, בקווים עיקריים, את מאפייניהן של האוכלוסיות הנזכרות בתחומים המ...

המשך קריאה >>

ליצור חיים יהודיים טהורים בארץ האבות' – על העולים החרדים מקרב שארית הפליטה

(מאגר ביבליוגרפי)
מיכל שאול , מאמר , יד ושם
במאמר זה מוצגת דמותם המגוונת של ניצולי השואה החרדים במחנות העקורים ולאחר מכן במדינת ישראל. כמו קבוצות ניצולים אחרות היו גם הניצולים החרדים קבוצה פעילה ויוזמת בתחומים שונים, והבולט והייחודי בהם היה התחום החינוכי–תורני — הקמת ישיבות בכמה מריכוזי הניצולים והפליטים היהודים באירופה, בקפריסין ואפילו בשנחאי. הסוגיה המרכזית במאמר היא ההכרעות שקיבלו הניצולים החרדים בשאלת יעדי ההגירה שלהם מאירופה ותוצאותיהן...

המשך קריאה >>

איש איש בשם אלוהיו

(מאגר ביבליוגרפי)
תום שגב , פרק , הוצאת דומינו
פרק מתוך ספרו של תום שגב '1949' - העוסק באחת הפרשיות שהסעירו את המדינה בשנות החמישים ומיצבו את החרדים כעומדים מנגד, הלא היא פרשת 'מחנות העולים'. על חינוך ילדי העולים נאבקו אנשי אגודת ישראל מול אנשי עליית הנוער, והאשימו אותם בכפיה אנטי דתית. בעקבות כמה עדויות ממחנה 'עין שמר' הקימה הממשלה את 'ועדת פרומקין', ובחורי הישיבות הקימו את ארגון 'הפעילים' (לימים 'יד לאחים') וערכי מבצעי 'חטיפה' של ילדים אל מו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע