המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

השתקפות תרבויות משנה בקריקטורה הפוליטית בעיתונות העברית

(מאגר ביבליוגרפי)
לימור אלקלעי , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה
המחקר בוחן את השתקפותן של תרבויות משנה מובחנות באמצעי התקשורת הישראלים, באמצעות מקרה הבוחן של חרדים, ערבים, מתנחלים, ציונות דתית, עולים חדשים ומזרחיים. הנחת היסוד היא שהקריקטורה הפוליטית משפיעה על דעת הקהל, גם אם לא ניתן למדוד את היקפה של השפעה זו. למרות השערות המחקר, הממצאים ביחס לחרדים הפתיעו גם את החוקרת: החרדים הם ה'אחר' האולטימטיבי המשמעותי ביותר בחברה היהודית. על רקע היותם תרבות נגד ועליית כ...

המשך קריאה >>

תקשורת, עלייה וקליטה: יחס התקשורת הכתובה הכללית, החרדית והדתית לעולי חבר העמים בשנים 2009-1989

(מאגר ביבליוגרפי)
טל יעקובי , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לתקשורת
העבודה בודקת השתקפות חברתית ודימוי של עולי חבר העמים בעיתונות הישראלית הכתובה, כקבוצת מיעוט, בין השנים 2009-1989. לצד בדיקת העיתונות הכללית הוקדשה תשומת לב לעיתונות הדתית והחרדית. נסקרו 3,565 כתבות מגיליונות יום שישי בשני העיתונים הכללים: "ידיעות אחרונות", "הארץ", "הצופה" ו"יתד נאמן", בין התאריכים ספטמבר 1989 לספטמבר 2009. החוקרת ביצעה ניתוח תוכן איכותי וכמותי של קטעי העיתונות, נבחנו תכונות ותיאור...

המשך קריאה >>

הקהילות המדומיינות של הארכיאולוגיה: על לאומיות, אחרות ופני השטח

(מאגר ביבליוגרפי)
מיכאל פייגה , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים
המאמר מתמקד במפגש שבין הארכיאולוגיה בישראל לבין כל ה"אחרים" של הציונות המביעים כלפיה יחס מסתייג: עולים, חרדים ומתנחלים. טענת המאמר היא; כיון שלכל קבוצה מתוך אלה ישנו יחס משלה כלפי הציונות, מכך נגזר גם יחסה כלפי המחקר הארכיאולוגי והמנדט שלו לברר את העבר ולהציב בו ציוני דרך. אלא שאם בעבר היתה זו 'ארכיאולוגיה לאומית' שפעלה בשירות החזון הציוני כמכוננת זהות באמצעות חשיפת העבר, כיום זהו תחום מחקר הפועל...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע