המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

כיצד מחזירים בתשובה-אסטרטגיות שיח אצל אמנון יצחק

(מאגר ביבליוגרפי)
מלכה מוצ'ניק , מאמר , הוצאת צבעונים
המאמר מבקש להציג אחדות מן האסטרטגיות של השיח המיוחד שמטרתו להחזיר את ההמונים בתשובה, ומתרכז בדבריו של הרב אמנון יצחק הידוע. על רקע חקר הרטוריקה בעולם המערבי, מנסה המאמר לבדוק את דרכי השכנוע של המחזירים בתשובה, סוגי הטיעון, התמודדות עם תגובות, טכניקות של שידול, כגון מבנה 'הנחה-מסקנה', שימושים בציטטות, בסיפורים ובשאלות רטוריות. החוקרת מציינת כי הרב אמנון יצחק ממעט להשתמש בפסוקים מן המקורות, ומשערת כ...

המשך קריאה >>

האוכלוסייה החרדית והרשות המקומית, חלק א': התחלקות ההכנסות בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
מומי דהן , ספר , מכון ירושלים לחקר ישראל
תמונת המצב הכלכלית בירושלים מושפעת באופן בלתי מבוטל מאורח החיים הייחודי של החברה החרדית, המאופיינת באי מיצוי יכולת ההשתכרות שלה, ובמשפחות מרובות ילדים. המחקר בודק תמונת מצב זו כחלק מן הצורך לבחון מגמות על פני זמן, וכדי ללמוד על ההשלכות של מגמות אלה על המדיניות שיש לנקוט. המחקר בודק היבטים כלכליים ודמוגרפיים של החברה החרדית, השלכות על התקציב העירוני וצריכה של שירותים עירוניים. חלק א' עוסק בהתחלקות...

המשך קריאה >>

העוני וההתנהגות בשוק העבודה בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
דניאל גוטליב , נייר עמדה , מכון ון ליר בירושלים - התוכנית לכלכלה ולחברה
שיעור העניים באוכלוסייה החרדית בישראל היה ב-2004 60% לפי הגישה היחסית הרשמית ו-68% לפי גישת הצרכים החיוניים. המחקר בודק את הגורמים המרכזיים לעוני בקרב חרדים בישראל, וממליץ על תוכנית לצמצום יסודי וארוך טווח של העוני באמצעות כמה צעדים: (1) קביעת יעד אופרטיבי רב-שנתי לצמצום העוני; (2) שינויים בחינוך הבנים ובהשכלה התיכונית של בנים ובנות; (3) מציאת דרכים לקירוב צעירות וצעירים חרדים למקצועות אקדמיים; (4...

המשך קריאה >>

הרכב התעסוקה לפי קבוצות אוכלוסייה בישראל בשנות ה- 2000

(מאגר ביבליוגרפי)
דניאל גוטליב ואסתר טולדנו , דוח מחקר , המוסד לביטוח לאומי
דוח מחקר המביא נתונים וטבלאות על תעסוקת הגברים והנשים באוכלוסייה החרדית נכון לשנת 2011, על פי מאגרי מידע מנהליים. בשיח הציבורי נוצרה דעה כי שתי קבוצות אוכלוסייה בישראל נעדרות משוק העבודה: גברים חרדים ונשים ערביות. בשנים האחרונות, לנוכח ממדי העוני הגבוהים בקרב ערבים וחרדים נשאלת השאלה באיזו מידה חל שינוי בקבוצות אלה, בעיקר לנוכח שינויים במדיניות התקצוב של הממשלה. מתברר שבעשור האחרון של המאה הכ' חלו...

המשך קריאה >>

כת, סובסידיה וקורבן: השקפתו של כלכלן על היהדות החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אלי ברמן , מאמר , עם עובד בשיתוף האגודה הישראלית לכלכלה
הגברים החרדים בישראל עוסקים בלימוד מלא בישיבה עד גיל 40 בממוצע. המאמר מנסה לתת תשובה כלכלית לשאלה: מדוע בוחרים אבות למשפחות עניות מרובות ילדים (7.6 בממוצע) ללמוד בישיבה במקום לעבוד? לצורך כך מגייס הכותב מודל כלכלי המכונה "מודל המועדון", המציג את החרדי כ'קורבן מסובסד'. חברים במועדון נהנים מנגישות לרשת עזרה הדדית נדיבה מאד, המעצבת את פעולת הגומלין החברתית שבמודל. הפריון המוגבר מוסבר כפעולת גומלין בי...

המשך קריאה >>

מצב המדינה בתמונות 2013

(מאגר ביבליוגרפי)
דן בן דוד , דוח מחקר , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
חוברת תרשימים מקורית וייחודית, המבוססת בעיקר על מחקרי מרכז טאוב ומציגה בפירוט את מצב החברה והכלכלה בישראל בכמה תחומי מפתח: תמונת המאקרו, תעסוקה, חינוך, עלויות המחיה, בריאות, שירותים חברתיים ותחבורה. התרשימים והטבלאות קלים לקריאה – תרשים בכל עמוד – ומלווים בהסבר קצר המפרט היכן ישראל מצטיינת והיכן זקוקה המדינה לשינוי כיוון. מן הממצאים הנוגעים לחרדים: 1. חלקם של החרדים בחינוך היהודי גדול פי 3.5 עד 2...

המשך קריאה >>

מצב המדינה בתמונות 2014

(מאגר ביבליוגרפי)
דן בן דוד , דוח מחקר , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
תמונת מצב המדינה ב- 2014 מציג כמה סוגיות חברתיות-כלכליות מרכזיות בישראל בצורה תמציתית וממוקדת. כמו בכל פרסומי מרכז טאוב, המטרה היא להציג תמונת-על של ישראל, הכוללת מגמות ארוכות טווח והשוואות בין-לאומיות. מרבית הנושאים המופיעים כאן מפורטים בהרחבה בדוחות מצב המדינה של מרכז טאוב, הכוללים מחקרי עומק של חוקרי המרכז. מממצאי המחקר הנוגעים לחרדים: בניגוד לדעה הרווחת, חלק קטן יותר מהחרדים רוכשים השכלה גבוהה...

המשך קריאה >>

הקשר בין דתיות לשיטה הכלכלית המועדפת בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
גלעד בארי , נייר עמדה , המכון הישראלי לדמוקרטיה, מרכז גוטמן לסקרים
מחקר העוסק בקשר בין דת לכלכלה – בהקשר החרדי. הרקע: הסתייגותו של הציבור הדתי בישראל מהמחאה הכלכלית של קיץ 2011. המאמר פותח צוהר לַסוגיה בעזרת נתוני מרכז גוטמן לסקרים שבמכון הישראלי לדמוקרטיה. הסקרים בחנו את ההזדהות עם אחת משתי השיטות הכלכליות הגדולות – קפיטליזם וסוציאליזם. הנתונים מלמדים על קיומן של שתי תקופות בכל הקשור לסוגיה זו: עד שנות האלפיים נטו הדתיים בישראל להזדהות יותר עם הקפיטליזם או שלא נ...

המשך קריאה >>

גם שופר, גם צינור

(מאגר ביבליוגרפי)
קובי אריאלי , מאמר , הסתדרות המורים בישראל
סקירה אודות תכניה והתנהלותה של התקשורת החרדית של ראשית שנות האלפיים בישראל. הכותב סוקר את ראשית העיתונות החרדית הבלתי תלויה, המתמודדת עם קונפליקטים ודילמות, שהדרך לפתרונן באה לפעמים על חשבון הטבעיות והזרימה החופשית. כמו כן נסקרים מאפייני העיתונאי החרדי החדש, גברים ונשים שלא הוכשרו לכך אך למדו את המקצוע במהירות והפכו למבוקשים גם בתקשורת הכללית. טענת המאמר היא כי לכאורה העיתונות החרדית מוגבלת לחוקי...

המשך קריאה >>

הוועדה לבחינת מדיניות תעסוקה. דו"ח סופי

(מאגר ביבליוגרפי)
צבי אקשטיין , דוח וועדה , מדינת ישראל - משרד התעשיה המסחר והתעסוקה
הוועדה בין-משרדית לבחינת מדיניות התעסוקה הוקמה ב- 2009 ע"י שר התמ"ת בנימין בן אליעזר כדי להמליץ על צעדים להגדלת שיעור המעורבים בשוק העבודה, תוך כוונה להגיע בטווח הארוך לנתונים דומים לאלה של 10-15 מדינות OECD המובילות. בכל הקשור לעידוד התעסוקה של הגברים החרדים אימצה הועדה את המלצות המועצה הלאומית לכלכלה, כפי שהן מוצגות בדו"ח "המגזר החרדי בישראל: העצמה תוך שילוב בתעסוקה" (לוין חגי, ע"ע), אשר קבעה יע...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע