המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

דפוסי תרומה והתנדבות של הציבור בישראל: ממצאי ביניים

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין גדרון , דוח מחקר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
המחקר בודק את דפוסי התרומה וההתנדבות של הציבור הישראלי, ומציג ממצאים ראשוניים על ממדי התופעה בישראל ודפוסי התפלגותה. נבדקו 427 איש, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסיה היהודית הבוגרת בישראל. מן הממצאים: הדתיות היא המשתנה הבולט ביותר בהשפעתו על הנטייה לתרום או להתנדב. בהכללה ניתן לומר שחרדים תורמים ומתנדבים בשיעור גבוה בהרבה משאר האוכלוסייה, בעיקר לפעילות דתית. בשנת 1996 89% מהחרדים תרמו, לעומת 68% מן...

המשך קריאה >>

פנייה לעזרה נפשית מקצועית באוכלוסייה חרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
מרים פירר , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
המחקר בדק את דפוסי הפנייה לעזרה נפשית מקצועית בקרב האוכלוסייה החרדית, בהתמקדות על השלבים השונים הקודמים לפנייה, כגורם משמעותי בהבנת התייחסותה של קהילה זו לבעיות בריאות הנפש ולפנייה לעזרה. המחקר כלל 74 מטופלים חרדים (39 גברים ו-35 נשים בגילאי 15-51), שטופלו במרפאה לבריאות הנפש במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל-השומר. ממצאים מרכזיים: כמו באוכלוסייה הרחבה, גם בקהילה החרדית נמצא כי המשפחה נמצאת בסדר עדיפות על...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע