המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

דפוסי תרומה והתנדבות של הציבור בישראל: ממצאי ביניים

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין גדרון , דוח מחקר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
המחקר בודק את דפוסי התרומה וההתנדבות של הציבור הישראלי, ומציג ממצאים ראשוניים על ממדי התופעה בישראל ודפוסי התפלגותה. נבדקו 427 איש, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסיה היהודית הבוגרת בישראל. מן הממצאים: הדתיות היא המשתנה הבולט ביותר בהשפעתו על הנטייה לתרום או להתנדב. בהכללה ניתן לומר שחרדים תורמים ומתנדבים בשיעור גבוה בהרבה משאר האוכלוסייה, בעיקר לפעילות דתית. בשנת 1996 89% מהחרדים תרמו, לעומת 68% מן...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע