המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

לכודים ב'עיון': מה באמת לומדים בישיבות

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה טיקוצינסקי , מאמר , עמותת ארץ אחרת
שיטת הלימוד שפותחה על-ידי רבי חיים מבריסק במאה ה-19, תובעת מלומד התורה התמודדות עיונית מעמיקה עם מסכתות נבחרות בתלמוד. שיטה זו, שהיא איטית מטבעה, באה על חשבון לימוד רחב ומקיף של התלמוד כולו, והיא מתאימה רק ליחידים. אף-על-פי שעובדה זו ידועה לראשי ישיבות מזמן, ולמרות שהרב שך ניהל נגדה מאבק תקיף, עדיין היא מושלת ברמה. התוצאה היא דורות של אברכים הלכודים בעולם עיוני מעמיק, אך צר ביותר, בעוד שסוגיות רבו...

המשך קריאה >>

א גזונטע רעיון

(מאגר ביבליוגרפי)
דודי זילברשלג , מאמר , הסתדרות המורים - הקרן לקידום מקצועי ועמותת המורים לקידום ההוראה בחינוך
סקירה קצרה מאת פרסומאי חרדי, בדבר חדירתה של העברית המודרנית אל שפת הפרסום החרדית, שיחד עמה מתערבבים הארמית והיידיש, עם הומור רוב וקריצה להקשרים אחרים. מסקנת המאמר: בישראל של ימינו יש שפות שונות: ישראלית, וחרדית, שחלק ממנה היא אף שפת הפשקווילים, הרוויה בקודים פנימיים ורוב מרכיביה לא מובנים וקשים לפיצוח לישראלי החילוני.

המשך קריאה >>

מלשון הקב"ה ללשון הסט"א – על מאבקי האורתודוקסיה עם העברית

(מאגר ביבליוגרפי)
חיים באר , מאמר , עמותה עברית לתקשורת המרכז הבינתחומי הרצליה
המאמר סוקר את תולדות מאבקו של הישוב הישן וגרורותיו, עם ה'עברית' המתחדשת בסוף המאה התשע עשרה ותחילת המאה העשרים ואחת. לדעת החוגים השמרניים, העברית חיללה את 'לשון הקודש' המקורית עליה היא מבוססת, בשל עצם מעשה החידוש הכרוך בה והפיכתה ללשון של חולין יומיומית. הכותב סוקר את עמדותיהם ונימוקיהם של רבני הישוב הישן, כמו גם את עמדותיהם של האדמו"ר מחב"ד ר' יוסף יצחק שניאורסון, החזון-איש, המחנך הרב וולף ועוד,...

המשך קריאה >>

תרבות הפשקווילים בראי הלשון: עיון בתופעות מתחביר הטקסט ומסגנון השיח

(מאגר ביבליוגרפי)
לובה רחל חרל"פ , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה ללשון עברית וללשונות שמיות
תופעת הפשקווילים, שראשיתה בעיתונות רחוב, הפכה בשנים האחרונות ל"תרבות" ול"תעשייה". מאמר זה מתמקד בנושאים הקשורים לתחביר הטקסט ולסגנון השיח. הוא מציג ומדגים את השימוש במבני לשון ייחודיים, למשל קביעות המנוסחות בלשון רבים, מבעים שבולטת בהם נוכחות הדובר, דגמים של פנייה (פנייה ישירה ופנייה עקיפה), חזרות רטוריות וחיקוי של תבניות טקסטואליות המקובלות בשיח הדתי. מהתחום הפארא-לשוני הוא דן בקיצורים ובנוטריקונ...

המשך קריאה >>

חרדים בחברה משתנה: השכלה, תעסוקה וצבא

(מאגר ביבליוגרפי)
אריק כרמון וידידיה צ' שטרן , ספר , המכון הישראלי לדמוקרטיה - יום עיון 13.10.2010
ביום רביעי, ה' בחשון תשע"א, 13 באוקטובר 2010, נערך יום עיון בנושא האוכלוסייה החרדית בחברה משתנה. בין השאר השתתפו רבנים, אנשי ציבור, ראשי תחומים/נציגים ממשרדי הממשלה, נציגי ארגונים חברתיים המקדמים נושאים אלו בתוך הציבור החרדי, נציגי התכניות הייעודיות לאוכלוסייה זו בצה"ל (דוגמת שח"ר או הנח"ל חרדי), אנשי שטח מהציבור החרדי, ראשי מכללות חרדיות, מעסיקים ואנשי אקדמיה. הדיון התמקד בשלושה נושאים עיקריים: ר...

המשך קריאה >>

הצלת יהדות מאראקא לתורה': הוצאת תלמידים ממרוקו לישיבות ליטאיות אחרי השואה

(מאגר ביבליוגרפי)
יעקב לופו , מאמר , מכון בן-צבי לחקר ישראל במזרח : המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח במשרד החינוך והתרבות;יד יצחק בן-צבי
חברת 'כי"ח' (כל ישראל חברים) הטמיעה את תהליך המודרניזציה בקרב בני הנוער במרוקו עוד בשנת 1862. ארגון זה החל את פעולתו לפני הפרוטקטורט הצרפתי, ועד מהרה נעשה הגורם החינוכי המרכזי בקהילה זו. כנגד השפעת כי"ח, ועל מנת לעצור את ה"סחף" ולחזק את החינוך המסורתי במרוקו, החל הרב זאב הלפרין להקים את רשת "אם הבנים", אך שיטות הלימוד והארגון שהוא הנהיג בה היו השיטות שנהגו בישיבות הליטאיות שבמזרח אירופה. לאחר מלחמ...

המשך קריאה >>

"אריה שאג, מי לא ירא?": ש"ס והמאבק על הישראליות

(מאגר ביבליוגרפי)
יואב פלד , פרק , מכן ון ליר בירושלים - הקיבוץ המאוחד
פרק העוסק בתופעת ש"ס על רקע תיאוריות ליברליות ושיח האזרחות האתנו-לאומי העכשווי. הכותב מבקש לטעון שש"ס הצליחה להגדיר את מטרות בוחריה במונחי שיח האזרחות האתנו-לאומי היהודי, ובדרך זו לארגן אותם סביב מסר אינטגרטיבי ולא בדלני ביחס לאשכנזים. שיקום ערכים בעלי אופי יהודי דתי-מסורתי, הוצג כמזור למצוקתם התרבותית של המזרחים, ולמצוקתם החברתית-כלכלית גם יחד. המסר האינטגרטיבי הוא המפתח להצלחתה של ש"ס, במקום בו...

המשך קריאה >>

מדינת ישראל כדילמה דתית

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , מאמר , עם עובד
לאחר מלחמת ששת הימים, בימים שהציונות הוכיחה את צדקת קיומה, אמר הרב שך: 'גאולת הגוף ללא גאולת הרוח – אין לה ערך'. המאמר פותח באמירה זו, ובודק אותה על רקע יחסי החרדים עם הציונות במשך השנים. בין השאר דן המאמר ביחסים המורכבים של התפיסה הדתית-היסטורית שהנחתה את ההנהגה החרדית, עם הקמת מדינת ישראל, עם הרב קוק והציונות הדתית מכאן, ועם עמדותיהם של האדמו"ר מסאטמר ופרופ' ליבוביץ' מכאן. המאמר מסכם כי מול עמדו...

המשך קריאה >>

מסורת שאבדה: כיצד ניצחה האות הכתובה את המסורת החיה – עיון בפולמוס השיעורים

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , פרק , ידיעות אחרונות
הפרק דן בסוגיית 'שיעור' כוס הקידוש, שהחזון-איש הגיע למסקנה הלכתית שיש להגדיל אותו ל-150 סמ"ק, בניגוד למסורות רווחות בכל תפוצות ישראל, כולל מורשת ליטא עליה גדל. המחבר מניח לנושא ההלכתי, ובודק את השאלה ההיסטורית סוציולוגית: מה היו תנאי הרקע החברתיים שהביאו לכך שדעתו של החזון-איש הפכה בתוך זמן קצר יחסית לנורמה מחייבת בקרב קהלים גדולים בחברה החרדית. זאת למרות שמדובר בחברה שמרנית הרואה עצמה מחויבת למסו...

המשך קריאה >>

האומנם העבר אין? - חשיבות תולדותיה של החברה החרדית להבנת מרקם חייה בימינו

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן , נייר עמדה , המכון הישראלי לדמוקרטיה - יום עיון 13.10.2010
מאמר המציג את חשיבותה של הפרספקטיבה ההיסטורית להבנת תופעות עכשוויות בחברה החרדית, וחיוניותה לעוסקים בעתידה של חברה זו בישראל. אופן התפתחותו של המחקר על החברה החרדית בישראל מזה והאופי של העיסוק התקשורתי והציבורי בחברה זו מזה, יצרו אנומליה בעלת השפעות לא מבוטלות. כל מאורע חרדי הנסקר בתקשורת הישראלית יש לו רקע היסטורי-אידיאולוגי שחבל שאין יודעים עליו הרבה. רק פרספקטיבה היסטורית תסייע לנו לחלץ התנהגוי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע