המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

האוכלוסיה החרדית בירושלים וצרכיה הפיזיים – דו"ח מוקדם

(מאגר ביבליוגרפי)
אביה השמשוני , דוח מחקר , המשרד לתוכנית אב בירושלים
ככל הנראה הדוח הרשמי המוקדם ביותר על האוכלוסיה החרדית בירושלים, מפברואר 1966, בזמן שהעיר היתה עדיין מחולקת, אך נבנתה 'תוכנית אב' לאסטרטגיה ארכיטקטונית ומרחבית. הדוח מבוסס על 17 ראיונות פתוחים של חרדים ודתיים בירושלים ללא אבחנה ביניהם, בהתייחס לפונקציות הבאות: ייצור-שיווק וצריכה, סוציאליזציה, בקרה חברתית, שיתוף חברתי ועזרה הדדית. הנתונים מלמדים על דרכי התארגנות החרדים למגורים יחד, בין בשכונות נפרדו...

המשך קריאה >>

האוכלוסייה החרדית בירושלים: מאפיינים וצרכים

(מאגר ביבליוגרפי)
שרה הרשקוביץ ומיכל אובל , דוח מחקר , עירית ירושלים, החטיבה לתכנון אסטרטגי ומחקר
דוח המציג את המאפיינים והצרכים של האוכלוסייה החרדית בירושלים (1998). כ-1,707 משקי בית חרדיים נבדקו באמצעות ראיונות ושאלונים שהקיפו את הנושאים הבאים: תעסוקה, הכשרה מקצועית, תרבות והעשרה, שירותים קהילתיים ועירוניים, משפחה וקשישים, תיירות ונופש, עיתונים וקבלת מידע עירוני. ממצא בולט: דרישה גוברת והולכת לתעסוקה ולהכשרה מקצועית בקרב גברים ונשים חרדיים כאחד. בשכונות מסויימות ניכר מחסור בשירותים קהילתיים...

המשך קריאה >>

האוכלוסייה החרדית בירושלים: מאפיינים וצרכים

(מאגר ביבליוגרפי)
שרה הרשקוביץ , דוח מחקר , עירית ירושלים, החטיבה לתכנון אסטרטגי ומחקר
דוח בעקבות סקר שבדק את צרכי האוכלוסייה החרדית בירושלים, את מידת חשיפתה לשירותים השונים ואת שביעות רצונם משירותי העיריה. הסקר הקיף 750 משפחות חרדיות מחמש שכונות בעיר, באמצעות שאלונים שעסקו בנושאים עירוניים וביחסי תושב-עיריה. מממצאי הסקר: מרבית האוכלוסייה מרוצה ממקום מגוריה (86%). בתחום הפיסי: האוכלוסייה מעידה על שיפור בתחום התחבורה, סלילת כבישים, תאורת רחוב ומגרשי משחקים, אך מוטרדת מנושאי תברואה, נ...

המשך קריאה >>

תרבות חרדית ממבט נשי

(מאגר ביבליוגרפי)
יוכבד אקרמן , מאמר , עירית ירושלים - אגף חברה
המאמר מציג את תחום צריכת התרבות בירושלים מן הזווית הנשית החרדית. לדבריו הוא בא להפריך את הטענה שלא קיים ביקוש לתרבות שאינה חרדית - במגזר החרדי. הכותבת החרדית העוסקת בתחום בעירית ירושלים, מבקשת להציג את הביקוש לתרבות, הגדול בהרבה מן ההיצע הקיים. לאחר סקירת רקע תיאורטי בדבר התרבות הקהילתית ומאפייניה, היא מציגה את שיתוף הפעולה בין אגף חברה, אגף תרבות תורנית ואגף אומנויות, שהביא בשנים האחרונות לפריצת...

המשך קריאה >>

האוכלוסייה החרדית והרשות המקומית, חלק ב': השפעת הרכב האוכלוסייה בירושלים על תקציב העירייה

(מאגר ביבליוגרפי)
מומי דהן , ספר , מכון ירושלים לחקר ישראל
ההכנסה הנמוכה של המשפחה החרדית הממוצעת מזכה אותה בהטבות רבות, אך לעומת זאת גביית המס מן האוכלוסייה החרדית קטנה יחסית בהשוואה לשאר האוכלוסייה, בשל ההכנסה הכספית הנמוכה של משפחות חרדיות רבות. למצב עניינים זה שתי השלכות על התקציב במישור המקומי. מחקר זה ממשיך את חלקו הראשון, ובו עוסק המחבר בנתונים שהתקבלו מעיריית ירושלים בדבר הכנסות מארנונה למגורים לשנת 1995. כמו כן נאמד אובדן ההכנסות בגין הנחות בתשלו...

המשך קריאה >>

"אין לך אדם שאין לו שעה" עולם התרבות והפנאי באספקלריה של החברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
גבריאל שטאובר , מאמר , עירית ירושלים - אגף חברה
הכותב, מנהל האגף לתרבות תורנית בעירית ירושלים, מבקש לאפשר הצצה לדילמות ולמחלוקות בקרב רבני הציבור החרדי לגבי הדרך הראויה לפתח שירותי פנאי ותרבות לציבור. המאמר מתמודד עם הצמיחה בצרכי הצבור החרדי, ובדרך לאיזון שיאפשר לפתח ולהרחיב את תוכניות הפנאי והתרבות לחרדים, תוך התאמתם למאפיינים הייחודיים של התרבות החרדית. הכותב מסיק שהמגזר החרדי הוא פרטנר למגון רחב ביותר של פעילות תרבותית, אך באופי המתאים לו, ב...

המשך קריאה >>

תרבות כבר אינה מלה גסה

(מאגר ביבליוגרפי)
גבריאל שטאובר , מאמר , הסתדרות המורים בישראל
המאמר בוחן את תרבות הפנאי במגזר החרדי, ואת פעולות התרבות והחברה המתקיימות בו בשנים האחרונות. ראשית דן המאמר במקומו של הפנאי בחיים הדתיים לאור המקורות, בתפקידיו כיום, בסוגי הפעילויות, בהוראות הרבנים ובמאמרי הדעה של הפובלציסטים החרדיים בנושאים אלה. הכותב סוקר את סדר יומה של המשפחה החרדית, את עולמו של הגבר ועולמה של האשה, ומספר על דרכי ההתמודדות של 'האגף לתרבות חרדית' בעירית ירושלים עם ארגון חוגים שו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע