המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

עיתונות לחצי העם

(מאגר ביבליוגרפי)
יונתן כהן , מאמר , הסתדרות המורים - הקרן לקידום מקצועי ועמותת המורים לקידום ההוראה בחינוך
המאמר דן ב'עלוני בתי הכנסת' של שנות התשעים, שהפכו לתקשורת פנים דתית וחרדית אלטרנטיבית, שנבעה מתחושת ניכור גוברת והולכת של הציבור הדתי והחרדי מן התקשורת החילונית. עיתונות זו תורמת לחיזוק הזהות הדתית על חשבון זהויות אחרות. המאמר דן בהפיכתה של התקשורת הכללית בישראל ל'חילונית', ביחסו של הציבור החרדי כלפיה, ברקע הפוליטי של תופעה זו, וסוקר באופן מפורט עלונים דתיים שונים ועמדותיהם, בין השאר את העלונים הח...

המשך קריאה >>

עלוני פרשת השבוע בחברה היהודית האורתודוקסית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן , פרק , מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
סביב שנות התשעים של המאה העשרים, פרצה תופעת 'עלוני בתי הכנסת' בישראל, העומדים לרשות ציבור המתפללים בשבתות ובחגים. עלונים אלה מיועדים ברובם לקהל עממי, ומשקפים את הדת והתרבות העממית בחברה הדתית בישראל. המאמר דן בשלל היבטיה של התופעה: העומדים מאחוריה, מניעיהם, מטרותיהם, קהל הקוראים, אופני הפצתם, מקורת המימון, תרבות קריאתם, דרכי התקבלותם באוכלוסיה ועוד. מסקנה בולטת: עלוני פרשת השבוע הם כלי עזר ייחודי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע