המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

צמיחתה של תנועה חרדית-מזרחית

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה דשן , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
הפרק מבקש להבין מדוע צמחה תנועה חרדית מזרחית במדינת ישראל בסוף המאה העשרים דווקא, יותר ממאה שנה לאחר הופעת מקבילתה החרדית-אשכנזית באירופה. הכותב טוען שלפנינו תנועה חברתית דתית, ולא רק תופעה מפלגתית דתית. המאמר סוקר את תנאי החיים בארץ בתקופה בה נקלטו העולים מארצות האסלאם, את השינויים ברמת דתיותם, את מערך הקשרים שהתרקם בינם לבין החרדיות האשכנזית, את הדתיות העממית המתפתחת, וכמובן את צמיחתו של המנהיג...

המשך קריאה >>

הדתיות של המזרחים: ציבור, רבנים ואמונה

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה דשן , מאמר , עם עובד
המאמר מבקש להתחקות אחר השינויים במגזר המכונה 'מסורתי', רובו מיוצאי עדות המזרח, אשר עברו תהליך 'התמערבות' רגוע בעת החדשה, בניגוד לקהילות אשכנז. הכותב מציע שורה של הבדלים היסטוריים בין הקהילות, בתוכן העובדה שרבני המזרח, באורח עקבי, לא צללו אל תוך ענייני ציבור ופוליטיקה. המאמר סוקר את הפעילות הדתית, מערך האמונות והריטואלים, המסורת שבעל פה, כמו גם את מאפייני העליה והקליטה של עדות המזרח במדינת ישראל. ב...

המשך קריאה >>

זרים להם לעולים אלה דרכי חיינו, דרכי החלוץ החרדי' - קיבוץ חפץ חיים בתקופת השואה לנוכח קליטת הניצולים

(מאגר ביבליוגרפי)
עדה גבל , מאמר , מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
המאמר מבקש לבחון את התהליכים החברתיים והאידאולוגיים שעבר קיבוץ חפץ חיים בתקופת מלחמת העולם השנייה ואחריה. באותן שנים מהותיות לגיבוש הזהות הלאומית של עם ישראל השב לארצו, היה חפץ חיים הקיבוץ היחיד של תנועת פועלי אגודת ישראל, ובשל ייחוד זה מעניין לעיין בתולדותיו ולהאזין הן לשיח הפנימי שהתנהל בקיבוץ בשנים אלה והן לשיח הציבורי בין הקיבוץ ובין תנועת אגודת ישראל פא"י והתנועה הציונית על מחלקותיה השונות. ה...

המשך קריאה >>

תקשורת, עלייה וקליטה: יחס התקשורת הכתובה הכללית, החרדית והדתית לעולי חבר העמים בשנים 2009-1989

(מאגר ביבליוגרפי)
טל יעקובי , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לתקשורת
העבודה בודקת השתקפות חברתית ודימוי של עולי חבר העמים בעיתונות הישראלית הכתובה, כקבוצת מיעוט, בין השנים 2009-1989. לצד בדיקת העיתונות הכללית הוקדשה תשומת לב לעיתונות הדתית והחרדית. נסקרו 3,565 כתבות מגיליונות יום שישי בשני העיתונים הכללים: "ידיעות אחרונות", "הארץ", "הצופה" ו"יתד נאמן", בין התאריכים ספטמבר 1989 לספטמבר 2009. החוקרת ביצעה ניתוח תוכן איכותי וכמותי של קטעי העיתונות, נבחנו תכונות ותיאור...

המשך קריאה >>

עמדותיה של מנהיגות אגודת ישראל בשאלת העלייה לארץ ישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף פונד , מאמר , מרכז זלמן שזר
המאמר דן בעמדותיהם של מנהיגי אגודת ישראל כלפי העליה לארץ ישראל, לאחר הצהרת בלפור. בניגוד לתודעה החרדית דהיום, המושפעת מכתביו של הפובלציסט משה שנפלד, והסוברת שהתנועה עמדה מנגד למעשה הציוני, הספר מראה כי המנהיגים, יעקב רוזנהיים ויצחק ברויאר, וכן 'הועד הפועל' של התנועה, דווקא קיבלו שורה של החלטות והקימו מסגרות ארגוניות לעליה. אלא שאלה לא נחלו הצלחה יתרה, והכותב מייחס זאת לאזלת יד מכוונת בכדי שלא להתע...

המשך קריאה >>

ליצור חיים יהודיים טהורים בארץ האבות' – על העולים החרדים מקרב שארית הפליטה

(מאגר ביבליוגרפי)
מיכל שאול , מאמר , יד ושם
במאמר זה מוצגת דמותם המגוונת של ניצולי השואה החרדים במחנות העקורים ולאחר מכן במדינת ישראל. כמו קבוצות ניצולים אחרות היו גם הניצולים החרדים קבוצה פעילה ויוזמת בתחומים שונים, והבולט והייחודי בהם היה התחום החינוכי–תורני — הקמת ישיבות בכמה מריכוזי הניצולים והפליטים היהודים באירופה, בקפריסין ואפילו בשנחאי. הסוגיה המרכזית במאמר היא ההכרעות שקיבלו הניצולים החרדים בשאלת יעדי ההגירה שלהם מאירופה ותוצאותיהן...

המשך קריאה >>

השפעת העלייה מצפון-אמריקה על החיים האורתודוקסיים בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
יאיר שלג , דוח מחקר , אוניברסיטת בר-אילן, המרכז ע"ש שלמה ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל, הוועד היהודי האמריקני - המכון ליחסי יהדות ארצות הברית
מחקר על העלייה האורתודוקסית מארה"ב לישראל בשנות השמונים והתשעים, ועל השפעתה על החיים הדתיים בישראל. הכותב סוקר את נוכחותם בקרב המנהיגות הרוחנית, בחיים הפוליטיים והציבוריים, בתחום הכלכלי ובאקדמיה. השפעותיה הרבות מתפרשות על מגוון תחומים: מעמד האישה, לימוד תורה לנשים, תרבות פנאי ובילוי, מרכזיות בית-הכנסת, רוחניות וכהניזם. טענה עיקרית: האורתודוקסיה הצפון-אמריקנית אינה 'ציונית' בהכרח, אלא מעמידה את הזה...

המשך קריאה >>

שותפויות מוזרות: התנועה הריווזיוניסטית ואגודת ישראל בתקופת השואה

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודית תידור-באומל , מאמר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המרכז למורשת בן-גוריון
המאמר דן במניעים להיווצרותן של כמה שותפויות נקודתיות בין התנועה הרוויזיוניסטית לבין אגו"י בשנות המלחמה ומעט לפניה, במקומות שונים בעולם ובתקופות שונות. קשה להעלות על הדעת ברית פחות טבעית מברית זו, שנכרתה בין מפלגה ציונית למפלגה שהיא בעיקרה אנטי– ציונית; בין מפלגה שחרתה על דגלה את ססמת עלייתם ארצה של המוני יהודים, לבין זו שבמקרה הטוב ראתה בעלייה ארצה עניין הנתון לשיקולו של היחיד; בין מפלגה שראתה בעצ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע