המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הפרדה בין המינים בתחבורה ציבורית

(מאגר ביבליוגרפי)
אלון הראל ואהרון שנרך , מאמר , המרכז האקדמי למשפט ולעסקים רמת גן
מאמר הבוחן את ההיבטים המשפטיים של ההפרדה בין נשים וגברים בקוי ה'מהדרין'. הדיון הוא סביב סעיף החריגה בחוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים (2000), לפיו 'אין הפליה בקיומן של מסגרות נפרדות כאשר אי ההפרדה תמנע מחלק מן הציבור את הספקת המוצר או השירות הציבורי' (סעיף 3 לחוק). בשל העדר תקדימים מפורשים לחריגה זו, על המשפטן להסתמך על שיקולים נורמטיביים מתחום הפילוסופיה הפוליטית. מסקנת הכותבים כי מבחינה משפטית...

המשך קריאה >>

המכינה החרדית לגברים

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודה מורגנשטרן ומעין שחף , מאמר , משרד החינוך - האגף לחינוך מבוגרים
המאמר מציע תוכנית ל'מכינה האופטימלית' עבור החרדים, בשלב זה בו מדינת ישראל מבקשת לתקצב תהליכים שיסייעו בשילוב האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה. הכלכלה הישראלית המפותחת זקוקה למוחות אלה במקצועות הנדרשים במשק. אולם המאפיינים הייחודיים של הסטודנטים החרדים מקשים עליהם לחדור למקצועות הנדרשים, והם מותירים לרובם את הבחירה בתארים שאינם ממש מועילים למשק, כמו משפטים ומנהל עסקים. תפקידה של המכינה החרדית הייחודית...

המשך קריאה >>

קליטה תעסוקתית של המגזר החרדי והערבי באמצעות הכשרה מקצועית: ניתוח והמלצות למדיניות

(מאגר ביבליוגרפי)
רובי נתנזון והדר ויסמן , דוח מחקר , מרכז מאקרו לכלכלה מדינית
הדוח מציע רפורמה בתחום ההכשרה המקצועית במגזרים החרדי והערבי. המחולל המרכזי המאפשר כיום לציבור חרדי לרכוש מקצוע הינו מימון מקרנות פרטיות, ולאחרונה גם ממשרד הכלכלה, ובעקבות זאת גדל אחוז הגברים החרדים שיצאו לשוק העבודה. בנוגע למגזר החרדי מציע המסמך לגבש אסטרטגיה תקשורתית אחידה עבור כל הגופים המטפלים בתחום. כמו כן הקמת מנגנון המחבר בין כל החלקים בשרשרת של הקהילות, גופי ההכשרה ומקומות העבודה. זאת לצד פ...

המשך קריאה >>

בין הפאה לרעלה: מבט השוואתי על תהליכי אקדמיזציה בקרב נשים בחברות שמרניות - החברה החרדית והחברה הבדווית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
תהילה קלעג'י , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר למנהל עסקים
מחקר העוסק בנשים בחברות שמרניות, השואפות לשמור על ערכיהן יחד עם המודרניות וערכיה, בתוכה הן חיות. במוקד המחקר עומדת השאלה האם וכיצד משפיע תהליך האקדמיזציה של נשים חרדיות ובדואיות על החברות השמרניות ממנה הן באות. לצורך כך נבדקו 60 נשים אקדמאיות מן החברה החרדית ומן החברה הבדואית, נערכו ראיונות עומק, תצפיות וניתוח מסמכים, סביב שלושה מעגלים: חברה ואידיאולוגיה, אישי, ומשפחתי. מממצאי המחקר: נשות הקבוצות...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע