המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

אין קמח, יש תורה

(מאגר ביבליוגרפי)
דניאל גוטליב , מאמר , הסתדרות המורים בישראל
המאמר סוקר את מאפייניו של העוני בחברה החרדית, את הגורמים המשפיעים עליו וכן את השפעתו על התנהגות בשוק העבודה. לדבריו, עד להופעתו של הסקר החברתי לא היה קיים מידע ישיר על משקי הבית החרדיים בסקרים העיקריים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). גם היום לא ניתן ללמוד ישירות על המצב החברתי-כלכלי של החרדים באמצעות הסקרים המקובלים, שהם סקר ההכנסות, סקר ההוצאות וסקר כוח אדם. מסקנת המאמר: העוני בחברה החרדית בי...

המשך קריאה >>

חלוקת תפקידים במשפחה, קונפליקט משפחה-עבודה ומניעים ליציאה לעבודה: השוואה בין נשים חרדיות העוסקות בטכנולוגה עילית לנשים חרדיות העוסקות בהוראה

(מאגר ביבליוגרפי)
מרים פרבר , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך
מחקר הבוחן את נושא חלוקת התפקידים במשפחה, ואת המוטיבציה לצאת לעבודה בקרב נשים חרדיות. מתודת המחקר: השוואה בין הנשים שהועסקו בהייטק לבין הנשים שהועסקו בהוראה. המחקר בדק 37 מורות העובדות בחמישה בתי ספר תיכוניים במגזר החרדי, ו-42 נשים חרדיות העובדות בהייטק, זאת באמצעות שאלונים שעסקו בסוגיות הבאות: חלוקת התפקידים, קונפליקט עבודה-משפחה, וכן מניעי היציאה לעבודה. מממצאי המחקר: בקרב הנשים שעבדו בהייטק נמצ...

המשך קריאה >>

תחושת העצמה וחוסן תעסוקתי בקרב נשים חרדיות המצויות בשוק העבודה

(מאגר ביבליוגרפי)
ליאת קוליק , נייר עמדה , הטכניון, מוסד שמואל נאמן - פרויקט שילוב חרדים
מטרת המחקר לבחון את עמדותיהן של נשים חרדיות באשר לעולם העבודה, תחושת ההעצמה שלהן והערכתן את חוסנן התעסוקתי. המחקר השווה בין תפיסותיהן של נשים חרדיות המצויות בשוק העבודה לתפיסותיהן של נשים חרדיות שאינן מצויות בשוק העבודה, וכן מול נשים שאינן חרדיות. שיטת המחקר משולבת, ומאמצת שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות כאחד, באמצעות שאלונים מובנים וראיונות עומק עם חלק קטן מן המשתתפות. ממצאי המחקר שנאספו באמצעות המ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע