המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

היבטים ייחודיים בטיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית מהמגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
חלי בן-מאיר ויעלה לבבי , מאמר , משרד הרווחה, ויצו והאגודה לקידום העבודה הסוציאלית
למרות גוף הידע המצטבר על תופעת הפגיעה המינית ודרכי הטיפול בנפגעים, רק חלק קטן מן הידע מתייחס להיבטים של עבודה עם קבוצות מיעוט. המגזר החרדי הינו קבוצת מיעוט בארץ, המתבססת על מחויבות לדת ולערכיה, וסולידריות משפחתית וקהילתית. מאפיינים אלו משפיעים הן על אופן ההתמודדות של הפרט, של המשפחה ושל הקהילה, עם טראומת הפגיעה המינית והשלכותיה, והן על המפגש הטיפולי עם הילד הנפגע ומשפחתו. המאמר מדגים בעזרת דוגמאות...

המשך קריאה >>

סוגיות בנושא מיצוי זכויותיהם של ילדים ובני נוער במגזר הערבי ובמגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
אתי וייסבלאי , נייר עמדה , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה החרדית הן שתי קבוצות מיעוט גדולות שהיחסים בינן לבין רוב הציבור במדינת ישראל מלווים במתח. זכויות המיעוט המוגדרות בכמה אמנות, ובהן האמנה בדבר זכויות הילד, מבטיחות למיעוט שוויון ביחס של המדינה ובמימוש זכויות כגון הזכות לחינוך, לבריאות ולהגנה מפני אלימות והתעללות, ואת האפשרות להחזיק בערכים ובאורחות חיים מסוימים המתאימים לקהילתו. ביחס לקהילה החרדית, מציג המחקר ממצאים חשובי...

המשך קריאה >>

שתיקת הגברים: משמעות פגיעה מינית בקרב קורבנות - גברים מרקע חרד

(מאגר ביבליוגרפי)
שרה זלצברג , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
מנגנוני שתיקה והשתקה הם תולדה של מאמץ חברתי להתעלם מתופעות מסוימות ולהימנע מלהכיר בקיומם של נושאים הזועקים להתייחסות. המחקר בודק מגמה זו בחברה החרדית, ובוחן את חלקם של ההורים בתפעול מנגנוני השתיקה וההשתקה בכל הנוגע לתחום המיני, ואת השלכותיהם של מנגנונים אלה על תת דיווח של הילדים שנפגעו מינית ושל הוריהם. ממצאי המחקר מראים כי השתקת הצעירים החרדים בכל הנוגע לתחום המיני תורמת להתפתחותו של מנגנון המקבע...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע