המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

להיות ילדה חרדית פרקטיקות חיברות, שיח פדגוגי והבניית העצמי

(מאגר ביבליוגרפי)
אורית יפה , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
המחקר עוסק בזירת גני הילדים החרדיים, כזירה מסקרנת ומאתגרת שטרם נחקרה. תהליכי חיברות של הילדה החרדית בגיל הגן, והמשא ומתן שמנהלות הילדות עם התכנים והפרקטיקות שאליהם הן נחשפות. האתגר הוא לתרגם את עולמן של הילדות החרדיות בירושלים של שלהי המאה העשרים לשפת המחקר האקדמי-פסיכולוגי של ראשית המאה העשרים ואחת, להתבונן בו ולפרשו. המחקר מציע הבניית זהות לילדה החרדית בשלושה צירים: התרבותי-החרדי, המגדרי, והפדגו...

המשך קריאה >>

Women as a Key to Enhancing Road Safety in Ultraorthodox Communities in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Noga Guggenheim וOrit Taubman-Ben Ari , מאמר
מאמר המתחקה אחר מודעותה המוגבלת יחסית של החברה החרדית לנושא הבטיחות בדרכים. חוסר המודעות אותה מפגינה החברה החרדית בנידון מיוחס במסגרת המאמר לשני גורמים מרכזיים: (1) מאפייניה הייחודיים של חברה החרדית המבחינים אותה מזו המודרנית, ו(2) יחסה המסתייג למדי מכלי המדיה השונים המונע ממנה להיחשף בפני תכנים המדגישים את חשיבות הנושא הנידון. בנוסף לכך סבור המאמר כי החרגתו הכמעט מוחלטת של נושא הבטיחות בדרכים מהש...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע