המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הקלטת היא המסר: פונדמנטליזם, תקשורת וגיוס פוליטי בתנועת ש"ס

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים
מאמר בעקבות קלטת 'אני מאשים' של אריה דרעי, ערב כניסתו לכלא בספטמבר 2000. המאמר מבקש לנתח את תכניה הרטוריים והסמליים, ולהראות כיצד השתמשה ש"ס בהרשעתו של דרעי כדי לאשש את טענתה בדבר הקיפוח והאפליה של המזרחים בישראל, והניסיונות מצד הממסד הישראלי החילוני האשכנזי, לכבות כל שביב של הנהגה מזרחית עצמאית ואפקטיבית. מכאן יוצא הדיון לפונדמנטליזם דתי כשיח פוליטי חלופי, ובמקומה של תרבות הקלטות בשיח זה, זאת לאו...

המשך קריאה >>

טכנולוגיה מתורבתת: אינטרנט ופונדמנטליזם דתי

(מאגר ביבליוגרפי)
קרין ברזילי-נהון וגד ברזילי , מאמר , איגוד האינטרנט הישראלי ISOC-IL
מחקר ראשוני ומקיף על המפגש בין ה-IT (טכנולוגיות מידע חדשניות) לבין הפונדמנטליזם הדתי של היהדות החרדית בישראל. המאמר מבקש להעמיק בשאלה כיצד ניתן ליישב את הסתירות בין המשמעת החברתית והחופש האישי המוגבל, שקיימים בקהילות הפונדמנטליות הדתיות, לבין טכנולוגיות הטלקומוניקציה המודרניות, שהן נתפסות כחילוניות. החוקרים מנתחים את ארבעת 'ממדי המתיחות' שבין הפונדמנטליזם הדתי לבין האינטרנט: היררכיה, פאטריארכיה, מ...

המשך קריאה >>

מסורת, אידיאולוגיה ורפלקטיביות במחקר החברה החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , הרצאה , המכון הישראלי לדמוקרטיה
בהרצאה טוען הדובר כי לנוכח ניסיוננו לחפש אחר שינויים ותמורות בחברה החרדית, ולחפש מתווה תיאורטי או פרקטי שיסייע לחברה החרדית להציל את עצמה מעצמה, זנחנו את אחד ההיבטים הבסיסיים הנקשר בתזות כחברת הלומדים ותרבות המובלעת. העובדה כי המדובר בחברה הנשענת על רפלקס פונדמנטליסטי. הפונדמנטליזם כתהליך מאפיין חברות מהפכניות שהתמסדו והיסוד האידיאולוגי הפך בהן למסורת. בצד התמקדותנו בתמורות ובשינויים "המודרניים" ל...

המשך קריאה >>

קנאות דתית מודרנית

(מאגר ביבליוגרפי)
עמנואל סיון וגבריאל אלמונד , ספר , משכל -ידיעות וספרי חמד
חיבור שנכתב בעקבות פיגועי 11 בספטמבר, החוקר את הקנאות העולמית, ובין השאר מניח את תופעת החרדיות בתוך הקשר היסטורי ואנתרופולוגי רחב של תופעת הפונדמנטליזם בעולם כולו, תוך השוואה לקבוצות רבות אחרות, בעיקר האסלאם המודרני. החיבור כולל ניתוח חברתי ותובנות פוליטיות, עוקב אחר מניעים אידיאולוגיים, אסטרטגיות, הקשרים סביבתיים, עוצמות ארגוניות וגורמי סמכות. עוד עוסק הספר באבנגליסטים פרוטסטנטיים, אנשי חמאס, שמר...

המשך קריאה >>

עולם הישיבות הפוסט-פונדמנטליסטי: מיסוד, חופש ויצירת אדיקות חרדית-חדשה

(מאגר ביבליוגרפי)
נורית שטדלר , פרק , רסלינג
פרק העוסק בפונדמנטליזם, ומבקש לבדוק את השינויים שחלו בעולם הישיבות החרדיות, ה'פוסט פונדמנטליסטיות' לפי הגדרתו. תחילה נסקרים חלק ממאפייני הפונדמנטליזם כפי שהם מופיעים בספרות הסוציולוגית, בפרט אלו המתאימים לניתוח עולם הישיבות החרדי בישראל. תופעות שונות של פוסט-פונדמנטליזם מזוהות על פי קודים בלי פורמלים ומעקב אחר תמורות חברתיות וסוציולוגיות. לטענת הכותבת סקירת התמורות בפונדמנטליזם החרדי מעידה על יציר...

המשך קריאה >>

The Political Use of the Teshuva Cassette Culture in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Nissim Leon , מאמר
עבודה אתנוגרפית זו מבקשת להתחקות אחר השימוש בקלטות אודיו ווידיאו על ידי קבוצות דתיות פונדמנטליסטיות בישראל בשנות ה-90. במסגרת פעולותיה התעמולתיות בבחירות לכנסת בשנת 1999 הציגה ש"ס את קלטת האודיו והוידאו 'אני מאשים', באמצעותה ביקשה המפלגה למזער את נזקיה התדמיתיים שנוצרו בעקבות הרשעתו של ראש המפלגה, אריה דרעי. עבודת המחקר מבקשת לטעון כי בהפצתה של קלטת זו חיקתה ש"ס את הדרך בה ביקרו תנועות התשובה באמצ...

המשך קריאה >>

Haredi Male Bodies in the Public Sphere: Negotiating with the Religious Text and Secular Israeli Men

(מאגר ביבליוגרפי)
Yochai Hakak , מאמר
אחד המאפיינים המבחינים בין קבוצות פונדמנטליסטיות לחברה המערבית-חילונית הוא היחס השנוי לגופניות וצורת עיצובו וטיפוחו. לאור הנחה זו מבקש המאמר להתחקות אחר ההבדלים המבחינים את החברה החרדית מזו החילונית הודות לזיקה הנוצרת, מצידה של הראשונה, בין הגופניות ובין עיקרי האמונה עליהם היא אמונה. האידיאל השמרני, המנחה את גישתו של הגבר החרדי לגופניות, מתממש הודות לסימון גופו של הגבר החילוני כ'אחר'. יחד עם זאת,...

המשך קריאה >>

God's Voice: Audiotaped Sermons in Israeli Haredi Society

(מאגר ביבליוגרפי)
Kimmy Caplan , מאמר
המאמר סוקר את הופעתן של קלטות האודיו והווידאו בחברה החרדית בישראל אגב התחקות אחר מאפייניהן הייחודיים המבחינים אותן ממקורות ידע אחרים, דוגמת עיתונות חרדית, פאשקווילים ועלוני שבת. מקורות האודיו, בדומה למקורות טקסטואליים חרדיים, מותאמים למגוון מטרות ולקהלי יעד שונים. אלפי קלטות האודיו שהופיעו בחברה החרדית בשנים האחרונות מקוטלגים ומובחנים בהתאם לז'אנרים שונים: נורמות התנהגותיות, שיעורי תלמוד והלכה, הט...

המשך קריאה >>

The Modesty Campaigns of Rabbi Amram Blau and the Neturei Karta Movement, 1938–1974

(מאגר ביבליוגרפי)
Motti Inbari , מאמר
מאמר המתחקה אחר מגמותיו הדתיות והפוליטיות של עמרם בלוי, מנהיג 'נטורי קרתא', תוך התמקדות בקמפיין הצניעות שהנהיג בין השנים 1938-1974. קמפיין זה, שפעל נגד אירועים מעורבים באמצעות פיקוחה של 'משמרת הצניעות', ביקש להשיג מטרה כפולה: (1) ביסוס המובלעת החרדית שעל צביונה איים באותן השנים אופייה החילוני של ירושלים; (2) ביסוס עמדתה הפוליטית של נטורי קרתא בקרב החברה החרדית. מטרה אחרונה זו קיבלה ביטוי קונקרטי י...

המשך קריאה >>

Fundamentalist Citizenship: The Haredi Challenge

(מאגר ביבליוגרפי)
Nurit Stadler , מאמר
מאמר המתחקה אחר התמרות שחלו בשנים האחרונות בשאלת זיקתה של החברה החרדית למרחב הציבורי והאזרחי בישראל. התחקות זו, הנעשית לאור המתח שבין 'פונדמנטליזם' ו'אזרחות', מתממשת במסגרת בחינתם של שלשה התפתחויות מקבילות המיוחסות לחברה החרדית: (1) עלייה במגמת הזדהותה של החברה החרדית עם צה"ל, חרף הסתייגותה החריפה מנטילת חלק אקטיבי בשירת הצבאי; (2) תרומתה של החברה החרדית למדיניות הרווחה הכושלת בישראל במסגרת פועלם...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע