המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ש"ס והציונות: ניתוח פוליטי סמלי

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, החוג למדע המדינה
המאמר מבקש לטעון כי ההבחנה האנליטית בין כוחות ניאו–ציוניים לפוסט–ציוניים מתעלמת מאפשרות הדינמיקה אשר מחברת באופן מורכב בין פוליטיקה ניאו–ציונית לפוליטיקה פוסט–ציונית. מקרה-הבוחן הוא תנועת ש"ס, אשר בהשתתפותה בממשלות ישראל מבטאת בעיניים חרדיות מעין מהלך של ערעור, פרישה ופריצה של מסורת אידיאולוגית שהיא חלק בלתי נפרד מהזהות החרדית. ש"ס מודעת למהלך זה, ופעמים רבות במוסדותיה ובתרבותה נמצא לשון דואלית. מ...

המשך קריאה >>

תנועה חרדית-ציונית?

(מאגר ביבליוגרפי)
רוני באום-בנאי , פרק , ידיעות אחרונות - ספרי חמד
פרק המציג את הבעייתיות שבהגדרתה של ש"ס על פי הקריטריונים של 'ציונות' או 'אנטי ציונות'. אכן, בניגוד למפלגות האשכנזיות מגדירה ש"ס את עצמה כמפלגה ציונית, ואינה מסתייגת מהשתלבות מלאה בהנהלת עניני המדינה. עם זאת, את הציונות ה'אמיתית' שלה מגדירה ש"ס באמצעות ביקורת על האידיאולוגיה ועל הפרקטיקה של ההנהגה הציונית החילונית, בעיקר זו של תנועת העבודה. הכותבת טוענת כי התפוררות ההגמוניה של תנועת העבודה, שיצרה א...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע