המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

נשים במנופאוזה: השפעת גורמים סוציו-תרבותיים על קיומם, עצמתם ומשמעותם של סימפטומים

(מאגר ביבליוגרפי)
אסתר שחר , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
המנופאוזה (הפסקת הווסת אצל האשה) היא תופעה ביולוגית, אך ניתן להגדירה כתלוית תרבות. שורת מחקרים מראה כי מרבית התופעות המדווחות בספרות הרפואית כסימפטומים מנופאוזאליים מקורם בדפוסים תרבותיים. העבודה בדקה השוואתית 40 נשים חילוניות ל-40 נשים חרדיות, כולן אשכנזיות, בגיל 45-50. מן הממצאים: המנופאוזה מתפרשת ומטופלת בצורה שונה בקרב הנשים החרדיות והחילוניות, כאשר החילוניות מדווחות על סימפטומים רבים ואף משתמ...

המשך קריאה >>

(Re)Producing Ethics and the Ethics of Reproduction: Reproductive Ethics among Haredi Women in Jerusalem

(מאגר ביבליוגרפי)
Michal S. Raucher , עבודת גמר , Northwestern University
עבודת גמר בנושא האתיקה של הפוריות (reproductive ethics) בחברה החרדית בישראל ומעמדה של האישה במסגרת ההכרעות האתיות הכרוכות בתהליך ההיריון וההולדה. לאור מחקר אתנוגרפי בקרב נשים חרדיות בירושלים מבקשת עבודה זו לשפוך אור על האוטונומיות לה זוכה האישה החרדית שעה שהיא שומרת לעצמה את הזכות להכריע בשאלות הכרוכות בפוריותה גם במחיר חתירה תחת הסמכות הרבנית וגם זו הרפואית. הכרעות אלו נוגעות, פעמים רבות, לשאלת ה...

המשך קריאה >>

Private Incentives and Social Interactions: Fertility Puzzles in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Charles F. Manski וJoram Mayshar , מאמר
מאמר זה בוחן את דפוס הפוריות המורכב שנוצר בישראל בעשורים האחרונים כתוצאה מתמריצים פרטיים וחברתיים. התחקות אחר הדפוס הנידון מצביעה על התפתחותן של מגמות שונות ואף סותרות בחברה הישראלית בנוגע למידת הפוריות בקרב מעגלים חברתיים שונים, שעה שחלקם מזוהה עם ירידה בשיעור הפוריות, בעוד מעגלים אחרים מזוהים דווקא עם עלייה מתונה ומבוקרת. יחד עם זאת, אלה האחרונים מובחנים מהחברה החרדית לאור העליה המהירה בשיעור הי...

המשך קריאה >>

Rabbis and Reproduction: The Uses of New Reproductive Technologies Among Ultraorthodox Jews in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Susan Martha Kahn , מאמר , Uuniversity of California Press
מאמר הבוחן את יחסם של רבנים חרדיים לטכנולוגיות רבייה חדשניות, כמו גם את מימושן של טכנולוגיות אלו בקרב החברה החרדית בישראל. הבחינה מתבססת על ניתוח מקורות הלכתיים בני זמננו, מחד, ועל עבודת שדה במסגרת טיפולי רבייה המוענקים בקליניקות שונות בירושלים. במסגרת בחינה זו בוחן המאמר את האופן בו פוסקי הלכה נוקטים בדרכים מגוונות על מנת להתאים את המסורת ההלכתית היהודית לאתגרים רפואיים שונים, בכלל, ולפתרונות החד...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע