המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

יחסה של החברה החרדית לאדם החריג: מאפקט ה"סטיגמות" לאפקט ה"הסתגלות"

(מאגר ביבליוגרפי)
חפציבה ליפשיץ ורבקה גלובמן , פרק , כרמל - בית איזי שפירא
מטרת הפרק לבדוק את שינוי היחס לאדם החריג בחברה החרדית, מ'אפקט הסטיגמות' ל'אפקט ההסתגלות', בעקבות הקמת המסגרות לטיפול בחריג החרדי בשנים האחרונות. ממצאי המחקר העלו שלושה מוקדים עיקריים כביטוי לתהליך השינוי שחל בטיפול בחריגים במגזר החרדי: 1. שינוי במודעות ובהכרה בקיומם של החריגים, כאשר הסטיגמות פינתה את מקומה להסתגלות. 2. עקרונות טיפול ופתרונות ייחודיים, ביניהם נורמליזציה, אינטגרציה ושילוב על בסיס מג...

המשך קריאה >>

תחושת צמיחה בקרב אבות ואמהות לילדים עם פיגור שכלי - השוואה בין משפחות חרדיות ללא חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
אורנה טוביאס , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
התמודדות ההורים עם ילד עם פיגור שכלי, השתנתה בשנים האחרונות מתפיסה הרואה במצב משבר בלתי נמנע, לתפיסה המכירה בקיומן של דרכים רבות ומגוונות להתמודדות. המחקר מבקש לבדוק את ההבדלים שבין משפחות חרדיות לחילוניות בתחום זה, משפחות החיות בתחושת צמיחה, קוהרנטיות ותמיכה חברתית סביב בעיית הילד. כמו כן בדק המחקר את ההבדלים שבין אבות לבין אמהות בסוגיה זו. אוכלוסיית המחקר כללה 58 זוגות הורים חרדים לילדים עם פיגו...

המשך קריאה >>

הבדלים בתפיסת אמהות חרדיות לעומת חילוניות, לילדים עם איחור התפתחותי

(מאגר ביבליוגרפי)
מרטין סטולר , עבודת גמר , אוניברסיטת תל-אביב, בית הספר לחינוך
העבודה בוחנת את ההבדלים בתפיסת אימהות חרדיות וחילוניות, את הילדים הסובלים מאיחור התפתחותי, זאת על פי משתני קוהרנטיות, אקולוגיה משפחתית, דפוסי ההתקשרות ואיפיוני הילד. נבדקו 60 אימהות לילדים עם איחור התפתחותי בגילאי טרום בית-ספר, מחציתן חרדיות ומחציתן חילוניות. השאלונים הסתמכו על מחקרים עדכניים בתחום "זיכרונות התקשרות", הערכת טמפרמנט הילדים ויכולתם המוטורית של הילדים. מממצאי המחקר: קיימים הבדלים בול...

המשך קריאה >>

יחסה ועמדותיה של החברה החרדית במדינת ישראל כלפי הילד החריג

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק קנדל , מאמר , מכללת אורות ישראל
המאמר בוחן את יחס החרדים כלפי הילד החריג, ומביא ממצאים מעניינים בתחום זה, שנלקטו מ-45 משפחות חרדיות המתמודדות עם ילד בעל פיגור שכלי בדרגה בינונית או קשה. המשפחות התבקשו לענות על שאלון בן 43 שאלות שסווגו לקטגוריות שונות. מן הממצאים: 1. כל המשפחות הדתיות סברו שהולדת ילד חריג מקורה בהשגחה הפרטית. 2. כל ההורים סברו שתורת ישראל מקלה עליהם את ההכרעה בפתרון בעיות המתעוררות ביחס לילד. 3. הרב נתפס כבעל היכ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע