המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הבדלים בתפיסת אמהות חרדיות לעומת חילוניות, לילדים עם איחור התפתחותי

(מאגר ביבליוגרפי)
מרטין סטולר , עבודת גמר , אוניברסיטת תל-אביב, בית הספר לחינוך
העבודה בוחנת את ההבדלים בתפיסת אימהות חרדיות וחילוניות, את הילדים הסובלים מאיחור התפתחותי, זאת על פי משתני קוהרנטיות, אקולוגיה משפחתית, דפוסי ההתקשרות ואיפיוני הילד. נבדקו 60 אימהות לילדים עם איחור התפתחותי בגילאי טרום בית-ספר, מחציתן חרדיות ומחציתן חילוניות. השאלונים הסתמכו על מחקרים עדכניים בתחום "זיכרונות התקשרות", הערכת טמפרמנט הילדים ויכולתם המוטורית של הילדים. מממצאי המחקר: קיימים הבדלים בול...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע