המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הרהורים על פמיניזם ורב-תרבותיות

(מאגר ביבליוגרפי)
סוזן מולר-אוקין , מאמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס בשיתוף האגודה הישראלית למדע המדינה
המאמר דן בקונפליקט הקיים בין מימוש הזכויות של המיעוט התרבותי לבין מימוש הזכויות הפמיניסטיות, כקונפליקט שממעטים לעסוק בו (בשנת 1998). טענת הכותבת היא כי אם קיימים קונפליקטים בין תביעות פמיניסטיות לבין תביעות למתן זכויות לקבוצה מסוימת, קיימת סבירות גבוהה שתביעות קהילתיות לזכויות הקבוצה יתנגשו ביעדי הפמיניזם, וממילא בערכי הליברליזם. אחת הדוגמאות לכך היא טיעונים ליברליים של רב-תרבותיות הנוגעים לחברה ה...

המשך קריאה >>

כבר לא חרדות למקצוע – עורכות דין חרדיות בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
רינת חורי , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן
מחקר העוסק בנשים חרדיות העובדות כעורכות דין בישראל, מאפייניהן, מניעיהן, יחסן אל העולם החיצוני – החילוני והחרדי כאחד, וכן השפעת הלימודים והעבודה על עולמן הפרטי ועל מעמדן החברתי. המחקר התבסס על 15 ראיונות עם עורכות דין חרדיות. מממצאי המחקר: עורכות-הדין החרדיות הגדירו את עצמן כ"שונות". השוני בא לידי ביטוי ברקע המשפחתי, באווירה בה גדלו, בסביבת המגורים וכדומה. מאידך, הן העידו כי יציאתן ללימודים נעשתה ב...

המשך קריאה >>

מערך חייהן של נשים חרדיות - מחקר פנומנולוגי

(מאגר ביבליוגרפי)
נעמה ברנדמן , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך
המחקר בוחן את מערך חייהן של נשים ואמהות חרדיות העובדות מחוץ לביתן, תוך מתן דגש על ההתמודדות היום-יומית שלהן, הקונפליקט אותו הן חוות והפתרונות הייחודיים למגזר זה. לצורך כך נערכו ראיונות ותצפיות משתתפות עם כ-12 חרדיות, שאף מלאו שאלונים שעסקו בשילוב אמהות וקריירה. המחקר מצא כי עולם הערכים הנשי החרדי מכיל מתח מובנה בין הצורך להתפרנס מחוץ לבית לבין תפקידיה וחובותיה של האם החרדית בביתה. מתח זה גבר מאז ה...

המשך קריאה >>

להגיד "לא"

(מאגר ביבליוגרפי)
אורית שמיר-שמואל , סקירה , המשרד לביטחון פנים
סקירה על סדנה להגנה עצמית לצעירות חרדיות. הן היו נערות צעירות, שלא הבינו את המצב שאליו נקלעו. מעולם לא שמעו בסביבתן הקרובה מילה בנושא הדרכה מינית. הן הבינו שקרה להן דבר רע אך שמרו על שתיקה. לאחר הסדנה, הן לא תיתנה לגבר זר לחלל את כבודן.

המשך קריאה >>

זהויות ותפקידים במשפחה החרדית בישראל

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
דבורה ווגנר דוקטורנטית במחלקה ללימודים בינתחומיים, החוג ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן dvorawagner@gmail.com   בשני העשורים האחרונים הפכו גברים חרדים רבים לשותפים פעילים וחיוניים בעבודות ההורות והבית. כניסתם של אבות חרדים למשק הבית מניעה במפתיע תהליכי שינוי בנרטיב החרדי וגורמת להטמעתם של אלמנטים מן השיח הפמיניסטי והפסיכולוגי לתודעה ולאורחות החיים של משפחות חרדיות רבות. תקציר...

המשך קריאה >>

"נוכחות נפקדות", "טבע דומם" ו "עלמה יפה שאין לה עיניים" לשאלת נוכחותן והעדרן של נשים בלשון הקודש, בדת היהודית ובמציאות הישראלית

(מאגר ביבליוגרפי)
רחל אליאור , מאמר , עם עובד
מאמר פמיניסטי חריף ומכונן כנגד הזרמים הדתיים והחרדים המשמרים מושגים מגדריים פטריארכליים נעדרי שוויון. נקודת המוצא היא: לדת היהודית, המשקפת את המציאות מזווית ראייה גברית, יש מקום מכריע ביחסי הגומלין החברתיים ובשיח הפוליטי בישראל בדבר היחסים המגדריים התלויים בחוקי המעמד האישי החלים על כלל הציבור. לדברי הכותבת, לא רק החוק מכתיב זאת, כי אם עולם שלם של מושגים תרבותיים ולשוניים, מנהגים ודימויים. הדיון ע...

המשך קריאה >>

הסרת הקסם מהאהבה הרומנטית והשבתו לחיק המשפחה: ספרי הדרכה דתיים לזוגיות בהתמודדות עם "אתגרי תרבות המערב"

(מאגר ביבליוגרפי)
ארי אנגלברג ונורית נוביס-דויטש , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
ספרי הדרכה דתיים וחרדיים לזוגיות זוכים בעשורים האחרונים לפופולריות רבה. הכותבות ערכו ניתוח של עשרים ספרי הדרכה, לבחון כיצד מתמודדים מחבריהם עם האתגר הכפול של הצגת המשפחה הדתית כעדיפה על פני החילונית. זאת לצד הדרכת הזוגות הדתיים בהתמודדות עם קשיים הנובעים בין היתר מהפנמת ערכים פמיניסטיים, רומנטיים ופסיכולוגיים המאפיינים את התרבות הכללית. מממצאי המחקר: לכל הספרים משותפת דחיית האהבה הרומנטית כמקסם שו...

המשך קריאה >>

פמיניזם, גברים וגבריות: קריאת פסקי הדין בעניין גיוס תלמידי הישיבות באמצעות תאוריות של גבריות

(מאגר ביבליוגרפי)
אתי ליבמן-עפאים , מאמר , המכללה למנהל-המסלול האקדמי
המאמר מבקש להדגים שימוש בתאוריות מתחום "לימודי הגבריות", במסגרת מחקר משפטי. זאת מתוך תפיסה כי תאוריות אלה יוכלו לתרום למחקר הפמיניסטי ולמחקר המשפטי. במאמר נידונים פסקי הדין של בית המשפט העליון העוסקים בהסדר הפוטר את תלמידי הישיבות מגיוס לצה"ל. פסקי הדין הללו מתמקדים ב"גברים" ודנים בהם. מתוך ייחודם זה של פסקי הדין, ובאמצעות תאוריות של גבריות, מבקש המאמר להציע תשובות אפשריות לשלוש שאלות העולות מפסקי...

המשך קריאה >>

פוליטיקה אתניות ומגדר: ארגון הנשים של תנועת ש"ס

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת פלדמן , פרק , אוניברסיטת בר-אילן
הפרק בודק את פעילות ארגון הנשים של ש"ס 'מרגלית - אם בישראל', כ'פמיניזם' מסוג חדש, שעיקרו התנהגות חברתית ארגונית המותאמת לחברה החרדית המזרחית בישראל. מדובר בארגון נשים פוליטי, שהמשתתפות בו אינן נדרשות להרשם למפלגה, והוא משמש רק כסוכן לתרבות וחברה באמצעות ערכי הדת אך תחת המטריה הפוליטית. הכותבת טוענת שהשילוב ההדוק שבין החברתי לפוליטי מעניק לנשים המזרחיות מהפריפריה תחושת שייכות לחברה הישראלית, ולפיכך...

המשך קריאה >>

"ברוך שלא עשני אשה?" - ניצני שיח נשי פמיניסטי בעיתונות החרדית המסחרית

(מאגר ביבליוגרפי)
אורלי צרפתי ודליה לירן-אלפר , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית
המאמר טוען שייצוגי הנשיות בעיתונות המסחרית החרדית מלמדים על תהליכים המתקיימים בקרב הנשים בחברה החרדית בישראל. לצד הקול המסורתי הדומיננטי במאמרי המערכת, נשמעים קולות אחרים הבאים לידי ביטוי בעיקר בסוגות הטורים האישיים ובכתבות, ויוצרים קהילה מובחנת של נשים. אכן רוב הדיונים הם בפרקטיקות המודרניות למילוי התפקיד המסורתי כרעיה וכאם, אולם קיימים נושאים חדשים הנובעים מתפיסת האשה כצרכנית, הלקוחים מעולם העית...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע