המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Influences on the Intellectual Development of Haredi Women: A Study of Women's Learning in Har Nof, Jerusalem

(מאגר ביבליוגרפי)
Erica Grab , עבודת גמר , Touro College
עבודת גמר הבוחנת את השינויים שחלו בשנים האחרונות בחברה החרדית לאור הופעתן של מסגרות לימוד תורני המיועדות לנשים חרדיות. כנקודת מוצא לבחינת תופעה זו מניחה מחברת העבודה את הפאראדוכסליות הכרוכה עם לימודן של נשים חרדיות מקורות טקסטואליים תורניים, זאת לאור העובדה כי בדורות הקודמים התנתה המסורת החרדית את השכלתן של נשים בניצולה לטובת מטרות כלכליות ומשפחתיות. התנאה זו שיקפה למעשה את ההיררכיה המגדרית המאפיי...

המשך קריאה >>

Ultra-orthodox Jewish Women Go to Work: Secular Education and Vocational Training as Sources of Emancipation and Modernization

(מאגר ביבליוגרפי)
Giorgia Foscarini , מאמר
המאמר בוחן את ההתפתחויות שחלו בחברה החרדית בישראל במהלך שלשת העשורים האחרונים. במסגרת ניתוח תופעות אלו מבקשת מחברת המאמר לבסס את ההשערה כי שינוים אלו עומדים בזיקה ישירה למגמה הולכת וגוברת של רכישת השכלה אקדמית בקרב נשות המגזר החרדי. ראיונות עומק שנערכו עם רבנים, מחנכים ונשים מקרב המגזר מצביעים על שינוי הדרגתי במבנים החברתיים המאפיינים את המשפחה החרדית הממוצעת בעקבות שיבוצם של תכנים מקצועיים ואקדמי...

המשך קריאה >>

The Internal Popular Discourse of Israeli Haredi Women

(מאגר ביבליוגרפי)
Kimmy Caplan , מאמר
המאמר בוחן את המגמות הפמיניסטיות המתפתחות בשנים האחרונות במסגרת החברה החרדית. בחינת מגמות אלו מתבצע באמצעות התחקות כפולה אחר (1) הופעתה של האישה כנואמת ומטיפה בפני נשות המגזר ואחר (2) התייחסותן לנושאים שאינם קונבנציונלים מבחינת ההנהגה החרדית הפורמאלית, דוגמת יציאתן של נשים לשוק העבודה, מקומה של האישה במסגרת יחסיה עם בעלה ועוד. הההייחסות לנושאים דוגמת אלה חותרת לעתים תחת התפיסה השלטת בחברה החרדית...

המשך קריאה >>

Contesting Religious Authoriality: The Immanuel “Beis-Yaakov” School Segregation Case

(מאגר ביבליוגרפי)
Shulamit Almog וLotem Hazan-Perry , מאמר
המאמר מתחקה אחר התפתחותן של מגמות פמניסיטיות בחברה החרדית באמצעות התייחסות לפרשת ההפרדה בעמנואל כמקרה בוחן. במסגרת פרשה זו מתחקה המאמר אחר הופעתם של שני מכתבי מחאה שצידדו בפרקטיקת ההפרדה שיושמה בבית הספר 'בית יעקב'. המכתב הראשון פורסם מטעמו של האדמו"ר מסלונים לאור מאסרם של האבות שנמנו עם חסידיו ואילו המכתב השני פורסם מטעמה של אישה חרדית-אשכנזית, אם לאחת הבנות שלמדו בבית הספר. המאמר מבקש לטעון כי ה...

המשך קריאה >>

Shouldering the Burden of Redemption: How the ““Fashion”” of Wearing Capes Developed in Ultra-Orthodox Society

(מאגר ביבליוגרפי)
Sima Zalcberg , מאמר
המאמר בוחן את האופנה שהחלה פשוטת בשנים האחרונות, המזוהה עם לבישתן של נשים שכמיות כהות, כחלק ממגמת הצניעות ההולכת ומקצינה בקהילה החרדית. שכמיות אלו, שזוהו עד לאחרונה כקוד לבושן של נשות חסידות 'תולדות אהרן', הלך ואומץ על ידי נשים חרדיות מתת-זרמים שונים ומגוונים. ניתוח התופעה המוצע במאמר מבקש לערער את הגישה המחקרית השלטת, הרואה בלבושן המחמיר של נשים חרדיות את השתקפותה של התבנית הפטריארכלית המאפיינת ב...

המשך קריאה >>

Identity and Educational Mission of Bais Yaakov Schools: The Structuration of an Organizational Field as the Unfolding of Discursive Logics

(מאגר ביבליוגרפי)
Shoshanah M. Bechhofer , עבודת גמר , Northwestern University
עבודת גמר המבקשת לבחון את התנהלותם האירגונית של מוסדות בית יעקב, המיועדות לבנות המגזר החרדי, ואת אופן התגבשות זהותם החברתית-דתית של מוסדות אלו. לטובת המחקר המוצע נוקטת מחברת העבודה במתודות סוציולוגיות ופסיכולוגיות, אגב ההיעזרות בתיאוריות חברתיות-ביקורתיות ובתיאוריות מוסדיות-ביקורתיות. לאור ניתוח הדינאמיקה המאפיינת את מוסדות בית יעקב מצביעה מחברת העבודה על שתי תופעות מרכזיות המעצבות, במידה רבה, את...

המשך קריאה >>

Not Us, but You Have Changed! Discourses of Difference and Belonging among Haredi Women

(מאגר ביבליוגרפי)
Michal Tannenbaum וChia Longman , מאמר
מחקר השוואתי הבוחן את זהותן המגדרי של נשים חרדיות נוכח התמורות הפמיניסטיות המאפיינות את העולם המערבי בעשורים האחרונים. במסגרת המחקר המוצע מתמקד המאמר בשתי קטגוריות עמן מזוהות נשים חרדיות: חוזרות בתשובה וחרדיות מלידה. ההבדלים התרבותיים והאישיים המאפיינים קטגוריות אלו משתקפים, בין היתר, בצורת תפיסתה של האישה החרדית את תפקידה ומשמעותה של מעמדה המגדרי. החוזרות בתשובה מייחסות את זהותן המגדרי לשינוי המש...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע