המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

השפעת 'החלוקה מחדש' על ממדי העוני ועומקו 1987-2001

(מאגר ביבליוגרפי)
עודד לויתן , נייר עמדה , בנק ישראל - מחלקת המחקר
נייר עמדה המנתח את סקרי ההכנסות שערכה הלמ"ס בשנים 2001 – 1987. בנוגע לחרדים עלו הממצאים הבאים: בהכנסות הצעירים גבוה במיוחד משקל קצבאות הביטוח הלאומי אצל החרדים, ומשקל הכנסותיהם מעבודה נמוך לאין ערוך לעומת שאר המגזרים. את עומק העוני קובעת בעיקר ההשתייכות למגזר, על כך ניתן ללמוד מהעובדה כי לכל גודל משפחה תחולת 'העניים המרודים' (אלה שהכנסתם מתחת למחצית קו העוני) גבוהה תמיד בקרב החרדים, ואחריהם במסדר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע