המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

רגישות תרבותית בטיפול: קווי הנחיה לעבודה עם מטופלים חרדים. חלק ב'

(מאגר ביבליוגרפי)
יורם בילו ואליעזר ויצטום , מאמר , הסתדרות הפסיכולוגים- החטיבה הקלינית
בעוד חלקו הראשון של המאמר עסק ברקע התיאורטי ובתיאור קווי ההנחיה הכלליים לעבודה עם מטופלים חרדיים, החלק השני מתמקד בתיאור מקרים של התערבויות טיפוליות. מתוארים שלושה סוגים של התערבויות בעלות תכנים דתיים, שבהן השתמשו הכותבים בעבודה עם מטופלים חרדים, בעיקר צעירים חוזרים בתשובה מרקע מזרחי: טקסי ריפוי, שימוש בחלומות, ושימוש במטאפורות וסמלים מעולמו של המטופל כאמצעי טיפולי. המאמר מציג דוגמאות קליניות לכל...

המשך קריאה >>

רגישות תרבותית בטיפול: קווי הנחיה לעבודה עם מטופלים חרדים. חלק א'

(מאגר ביבליוגרפי)
יורם בילו ואליעזר ויצטום , מאמר , הסתדרות הפסיכולוגים- החטיבה הקלינית
הפער האפיסטמולוגי העמוק, שבין תפישת המציאות הרפואית של אנשי בריאות הנפש לבין תפישת המציאות הדתית של המטופלים החרדים, מציג אתגר קשה לטיפול. המחברים מציעים שורה של קווי הנחיה כדי להתמודד עם אתגר זה, בהתבסס על עבודתם עם מטופלים מהקהילה החרדית של צפון ירושלים. חלק א' של המאמר – כול את הצד התיאורטי, ואת קווי ההנחיה הכלליים לטיפול, הכוללים שלושה מערכי גורמים חיוניים לעבודה עם מטופלים חרדיים: מערך ההקשר,...

המשך קריאה >>

Psychotherapy of Ultra-orthodox Jews in Israel – A Qualitative Assessment of Conflicts and Reconciliations

(מאגר ביבליוגרפי)
Esther Hess וHoria Pitariu , מאמר , PsychOpen
מאמר המבקש לבחון את המתח המובנה הכרוך בהיחשפותם של מטופלים חרדיים בפני שיטות טיפול פסיכותרפי. לניתוח המוצע במאמר מטרה כפולה: הערכה איכותנית של הקונפליקטים העלולים להופיע בין השקפת עולמם של מטופלים אלו, מכאן, ובין עקרונותיו של הטיפול הפסיכותרפי, מכאן, ובחינת מידת השפעתה של הפסיכותרפיה על אופן מימושם של מנהגים וחוקים שמקורם במסורת היהודית-אורתודוקסית. האתגר העיקרי בפניו עומדים המטופלים החרדיים כרוך,...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע