המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

האוכלוסייה החרדית והרשות המקומית, חלק א': התחלקות ההכנסות בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
מומי דהן , ספר , מכון ירושלים לחקר ישראל
תמונת המצב הכלכלית בירושלים מושפעת באופן בלתי מבוטל מאורח החיים הייחודי של החברה החרדית, המאופיינת באי מיצוי יכולת ההשתכרות שלה, ובמשפחות מרובות ילדים. המחקר בודק תמונת מצב זו כחלק מן הצורך לבחון מגמות על פני זמן, וכדי ללמוד על ההשלכות של מגמות אלה על המדיניות שיש לנקוט. המחקר בודק היבטים כלכליים ודמוגרפיים של החברה החרדית, השלכות על התקציב העירוני וצריכה של שירותים עירוניים. חלק א' עוסק בהתחלקות...

המשך קריאה >>

מצב החינוך בישראל והשלכותיו: מפת דרכים ויזואלית

(מאגר ביבליוגרפי)
דן בן דוד , נייר מדיניות , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
דו"חות מצב המדינה השנתיים של מרכז טאוב הפנו זרקור גדול אל השפעת החינוך על רמת החיים ועל פערי ההכנסות. בהקשר זה, המסמך משרטט נקודות מרכזיות במפת דרכים ויזואלית קצרה הממחישה את חשיבות החינוך לחברה ולמשק בישראל, את מצב החינוך במדינה ואת השלכותיו. בכל עמוד מוצג תרשים אחד או שניים מלווים בהסבר קצר. מממצאי המחקר: נתוני הרישום למערכת החינוך היסודית מאז שנת 2000 מצביעים על כך שמספר התלמידים במערכת הממלכתי...

המשך קריאה >>

הסקר החברתי 2010

(מאגר ביבליוגרפי)
דלית נחשון-שרון ונחום בלס , פרק , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
הסקר החברתי השנתי של המרכז מאפשר להצביע על מגמות רב-שנתיות בתחושות הציבור ובעמדותיו בתחומים החברתיים וביחס למדיניות החברתית. בשנת 2010 נמצאה מגמת שיפור ב"מדד טאוב", מגמה זו משותפת לכל הציבור אך ממדיה נבדלים בין קבוצות שונות של האוכלוסייה. ממצאי הסקר מגלים, לא במפתיע, כי בחברה הישראלית רמת ההכנסה ורמת ההשכלה של הפרט משפיעות (ברמות שונות של עוצמה) על ההבדלים בתחושת הביטחון החברתי ועל הבדלים בגישה לת...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע