המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ש"ס: פריפריה בלב המרכז

(מאגר ביבליוגרפי)
אשר כהן , פרק , עם עובד ומרכז רבין לחקר ישראל
פרק בהיבט פוליטי מדיני, המבקש לפתח את חידת מהותה של ש"ס והצלחתה. דתיות, מזרחיות, לצד ריבוד מעמדי. המאמר מבקש להציע שילוב של ההסברים העיקריים שניתנו לצמיחת המפלגה, לאופן תפקודה, להצלחותיה ולתגובות שהיא מעוררת כלפיה. את כל אלה הוא מאגד תחת קורת גג מושגית תאורטית בשם 'מפלגת פריפריה' –מושג הנשען על הדגם התאורטי הכללי מרכז-פריפריה, שזכה למגוון רחב של יישומים. המתח בתוך המפלגה מתקיים בשני מישורים: במישו...

המשך קריאה >>

צמיחתה של תנועה חרדית-מזרחית

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה דשן , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
הפרק מבקש להבין מדוע צמחה תנועה חרדית מזרחית במדינת ישראל בסוף המאה העשרים דווקא, יותר ממאה שנה לאחר הופעת מקבילתה החרדית-אשכנזית באירופה. הכותב טוען שלפנינו תנועה חברתית דתית, ולא רק תופעה מפלגתית דתית. המאמר סוקר את תנאי החיים בארץ בתקופה בה נקלטו העולים מארצות האסלאם, את השינויים ברמת דתיותם, את מערך הקשרים שהתרקם בינם לבין החרדיות האשכנזית, את הדתיות העממית המתפתחת, וכמובן את צמיחתו של המנהיג...

המשך קריאה >>

עמדותיהם של מורים מהמגזר החרדי כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

(מאגר ביבליוגרפי)
רבקה גלובמן וחפציבה ליפשיץ , מאמר , מכון הנרייטה סאלד
מטרת המחקר לבדוק את נכונותם של מורים במגזר החרדי לקלוט ולהתמודד עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתתם, ואת תחושת מסוגלותם להתמודד עם ילדים אלה. במחקר השתתפו 68 'מלמדים' ב'חדרים' ו68 מורות לבנות, הן בערים גדולות והן בפריפריה החרדית. מממצאי המחקר: המורות חיוביות יותר ביחס לילד החריג מאשר המורים באשר לחריגות קשה, בעוד שביחס לחריגות קלה עמדת המלמדים היתה חיובית יותר. הן המלמדים והן המורות בערים הגדולות ה...

המשך קריאה >>

תנועת ש"ס כתופעה חברתית-תרבותית

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת פלדמן , פרק , אוניברסיטת בר-אילן
הפרק דן בשאלה, כיצד למרות הפער שבין שכבת העילית הרוחנית והפוליטית של ש"ס, לבין הציבור המסורתי, היא הצליחה לחדור אל שכבות רחבות שאינן מקיימות אורח חיים חרדי. הממצאים והמסקנות מבוססות על מחקר שדה בשיטת 'התצפית המשתתפת' במושבים באזור הדרום, באשדוד ובקרית מלאכי. ממסקנות המאמר: הגורם העיקרי הוא פתיחותה של המפלגה לקבל את אלה שאינם כמותה, וכן פעילותה הארגונית, אשר לדברי הכותבת היא 'ספונטנית ועממית' הפורצ...

המשך קריאה >>

השתלבות קבוצות פריפריה בחברה ובפוליטיקה בעידן שלום: החרדים בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
מיכאל קרן וגד ברזילי , ספר , המכון הישראלי לדמוקרטיה
הספר דן בהשתלבות החרדים בחברה ובפוליטיקה בעידן השלום. המחברים בוחנים ארבעה תרחישים אפשריים ביחס לתגובת הקהילה החרדית למדינת ישראל בעידן של שלום, ומציעים שלושה סוגים של רפורמות אשר יסייעו לשילוב בין הזכויות של קהילה זו לבין הלגיטימציה המדינתית והדמוקרטית. התרחישים מבוססים על איסוף וניתוח אינטנסיבי של נתונים ראשוניים, מחקרים, כתבים, פרוטוקולים, קטעי עיתונים וחומר נוסף העוסק בקבוצות חרדיות. המסמך מצי...

המשך קריאה >>

דתיות 'רכה' ודתיות 'קשיחה': המקרה של תנועת התשובה בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף שרעבי , מאמר , מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
מאמר הבנוי על תפיסה סוציולוגית עכשוית בדבר 'הדתיות הרכה', הרוחנית והאינדבידואליסטית, המחזקת באורח פרדוקסלי את הדתיות ה'קשוחה' והממסדית. המחבר מבקש לערער על עצם הדיכוטומיה באמצעות התבוננות בתנועת התשובה בישראל, בה הוא מוצא ממדים 'רכים' לדתיות הנתפסת כ'קשיחה'. לדבריו, כיום בראשית שנות האלפיים, 'שוק התשובה' מציע אינספור אפשרויות, והיחיד נע בין ארגונים, שיחים, זרמים, אמונות ורבנים שונים, ותופר לו 'סל...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע