המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הנחיות לכתיבת פרסום מחקר

(כללי)
גופנים ורווח בין שורות נא לכתוב בגופני Times New Roman  הן בעברית והן בשפות אחרות, בגודל  12 וברווח של שורה וחצי. מתכונת לרשימת המקורות בסוף הפרסום עברית ספר של מחבר אחד:   פרידמן, מ' 1991. החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכים. ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל.           ספר של שני מחברים:  שלהב, י' ופרידמן, מ' 1985. התפשטות תוך הסתגרות: הקהילה החרדית בירושלים. ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל....

המשך קריאה >>

מחקרי שוק במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
אורן קפלן , פרק , גלובס
פרק מתוך ספרו של פרופ' קפלן אודות מחקרי שוק בישראל, העוסק בשוק החרדי. הפרק מתבסס על משרד הפרסום 'תובנות' בראשות שוקי בטיסט. ראשית מוגדר המגזר והיקפו הכלכלי, לאחר מכן מאפייני צריכה של הציבור החרדי, כוח הקניה שלו במספרים, דפוסי קניה (שבת, מועדים, שמחות) והזדמנויות שיווקיות שאינן מנוצלות במגזר זה. כמו כן נסקרות רשתות השיווק של המגזר, ההכשרים השונים, שוק הפרסום ומודלים שיווקיים קיימים (לשנת 2003). המא...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע