המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מדברים כהלכה: על הרטוריקה של פרסומות בעיתונות החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אורלי צרפתי , מאמר , האגודה הישראלית לתקשורת - הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו
המאמר בוחן את הרטוריקה של הפרסומת המודפסת בעיתונות החרדית במשך עשור (2008-1998). אסטרטגיית הפנייה של הפרסומת בעיתונות החרדית מבטאת את המתח בין שתי מגמות מנוגדות בחברה החרדית: מחד גיסא עמדה מסורתית המחייבת שימור והסתגרות פנימה, ומאידך גיסא ביטוי נרחב למדי של פתיחות להשפעות החברה החילונית-מודרנית. הממצאים מלמדים כי לצד שימוש בתכנים ההולמים את אורח חייו וערכיו של הציבור החרדי, כגון סמלי דת, ציטוטים מ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע