המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

פולמוס סביב אופן הטיפול בטקסט תנכ"י

(מאגר ביבליוגרפי)
רפאל ירחי , מאמר , מכון מופ"ת
המאמר מציג מחקר איכותני, שעקב אחר היחס לתנ"ך ולהוראתו דרך איסוף דברי דוברים, שהתפלמסו בחמישה ימי עיון שהתקיימו בירושלים בשנים תשס"א-תשס"ב. הדוברים שהשתתפו בימי העיון הללו באו רובם מהציבור הדתי, ומיעוטם - מהציבור החילוני. במחקר זוהו כ-12 גישות שונות ליחס לתנ"ך ולהוראתו, וגישות אלו הוצבו על רצף אידיאולוגי-דיסציפלינרי. פותחה שיטה לניתוח דברי הדוברים כדי לגלות בדבריהם תכנים אידיאולוגיים, ונבחנו הגישה...

המשך קריאה >>

על מה עשה ה' ככה? התמודדות החרדים עם השואה

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , פרק , יד ושם
המחבר מקדים כי שאלת השואה מהיבטים סוציולוגיים והיסטוריים אינה יכולה להפרד מן השאלה התאולוגית והאמונית, עובדה המקשה על ההיסטוריון. עם זאת, מבקש המאמר להתמודד עם העובדה שהחברה החרדית ורבניה התקשו ועדיין מתקשים להתמודד באופן ישיר עם שאלת השואה. המאמר סוקר את עמדותיהם של הרב וסרמן, האדמו"ר מסאטמר, החזון איש והרב דסלר. הפובלציסט החרדי דאז משה שנפלד והסופר משה פראגר עומדים במרכז הדיון, כיחידים שהתמודדו...

המשך קריאה >>

מקומה של השואה בדת העממית החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן , פרק , יד ושם
הפרק מבקש להציג את מקומה 'החדש' של השואה בתודעה ובספרות החרדית, בעיתונות, בדרשות והרצאות, בעלוני פרשת השבוע, בספרות ילדים, הצגות ומחזות. הכותב מציע שאלות וכיווני מחקר אפשריים להתמודדותה של החברה החרדית עם השואה. בניגוד לחוקרים קודמים שהתרכזו בספרות החרדית המאשימה את הציונות בשואה, מבקש המאמר להקיף את הספרות החרדית העממית ולהציע את כיווני השינוי בתחום זה. ממסקנות המאמר: בספרות החרדית העממית ישנם ני...

המשך קריאה >>

"לגופם של השקפות והלכי רוח": החברה החרדית בתור "קהילת פרשנות"

(מאגר ביבליוגרפי)
אודי שפיגל , מאמר , אוניברסיטת אריאל בשומרון
המאמר מציע להתעכב על החרדים כ'קהילת פרשנות', שבמרכז הווייתה פענוח טקסטים מקודשים וקישורם לעשיות דתיות מחמירות בחיי היומיום, תוך הבניית מציאות חברתית מובדלת וייחודית. המאמר מונה חמישה מאפיינים עיקריים לפרשנות זו, תוך מעגלים פנימיים שונים, כאשר כולם יחד מעצבים מגוון של תפיסות פרשניות. מסקנת המאמר כי חברה זו פיתחה 'קהל טעם' ייחודי, והיא מקיימת תרבות עשירה, מתפתחת ומלאת חיוניות המשפיעה על פרשנותה, החו...

המשך קריאה >>

The Social Trajectory of Illness: Autism in the Ultraorthodox Community in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Michal Shaked , מאמר
המאמר בוחן את התמודדותן של אמהות חרדיות לילדים אוטיסטים עם האתגרים הכרוכים במאפייניה של הקהילה החרדית. לאור ראיונות שנערכו עם 30 אמהות חרדיות מבקש המאמר להתחקות אחר מסלולו החברתי של הילד האוטיסט תוך התמקדות במאמציה של אם הילד להביא להכללתו בתוך המסגרת הקהילתית. העדויות (illness narratives) שעלו מתוך ראיונות אלו משקפות את תפקידה של האם כמתווכת בין מצבו המיוחד של הילד ובין הקהילה, שעה שזו אחראית להת...

המשך קריאה >>

Rabbi Joel Teitelbaum, Zionism, and Hungarian Ultra-Orthodoxy

(מאגר ביבליוגרפי)
Tzvi Jonathan Kaplan , מאמר
מאמר הבוחן את ההתפתחויות ההיסטוריות שהובילו לגיבוש עמדתה האנטי-ציונית של חסידות סאטמר כפי שזו עוצבה על ידי אדמו"רה הראשון, הרב יואל טייטלבוים (להלן: 'טייטלבוים'). בניגוד למחקרים המתמקדים באופייה התיאולוגי של עמדתו האנטי-ציונית, מבקש מאמר זה לבחון את סגנון טיעוניו של טייטלבוים והקשרם התרבותי והאידאולוגי. בשאיפתה לכונן מדינה יהודית בתבנית לאומית מערבית זיהה טייטלבוים את הציונות כשלב נוסף ומשמעותי בת...

המשך קריאה >>

To See the Invisible Messiah: Messianic Socialization in the Wake of a Failed Prophecy in Chabad

(מאגר ביבליוגרפי)
Michal Kravel-Tovi , מאמר
מטרת המאמר לבחון את התמודדותו של הזרם המשיחי בחב"ד (ה'משיחיסטי') עם הקרע שנוצר בעקבות מותו של מנהיגם, הרבי מליובאוויטש, אותו תפסו כמשיח. לאור עבודה אתנוגרפית אודות עלייתם לרגל של חברי הזרם המשיחי לחצר הרבי בניו יורק מבקש המאמר לאתגר את ההנחות המוטמעות בספרות העשירה אודות תנועות אסכטולוגיות (millenarian movements) שונות העומדות בזיקה ל'משיחיות שקר' כזו או אחרת, ספרות שהושפעה רבות מהמודל הקוגניטיבי-...

המשך קריאה >>

Definitions of and Beliefs About Wife Abuse Among Ultra-Orthodox Jewish Men From Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Simona Steinmetz וMuhammad Haj-Yahia , מאמר
מאמר המתחקה אחר תפיסתם והגדרתם של גברים מקרב החברה החרדית את תופעת האלימות המכוונת נגד נשים מצד בעליהן. לאור ממצאים שעלו בעקבות ראיונות שנערכו עם 146 גברים חרדיים מצביע המאמר על נוכחות מצומצמת למדי של מבני חשיבה פטריארכליים, במסגרת השאלה הנידונה, שעה שכ- 75% מגברים המרואיינים הגדירו אלימות המכוונת נגד נשים כהתעללות (wife abuse). זאת ועוד, כ- 65% מקרב המרואיינים הטילו את האחריות לתופעת האלימות על ב...

המשך קריאה >>

The Dawn of Hasidic-Haredi Historiography

(מאגר ביבליוגרפי)
Nahum Karlinsky , מאמר
מאמר הבוחן את המגמות ההיסטוריוגראפיות המאפיינת את הספרות ההיסטורית החרדית. בעקבות הופעת המונח 'היסטוריוגרפיה חרדית', שהוטבע על ידי החוקר ישראל ברטל, מבקש המאמר להתחקות אחר מתודות וכלי מחקר מודרניים המאומצים על ידי סופרים חרדיים בשאיפתם לאפיין ולנתח את קורותיה של קהילה חרדית נתונה. ההתחקות המוצעת נעשית לאור ניתוח השוואתי אשר במסגרתו מוצגים פרסומים רלוונטיים, דוגמת הספרים 'זיכרון יעקב' ו'בית אבא', ת...

המשך קריאה >>

Haredi Construction of Rabbinic Authority: A Case Study

(מאגר ביבליוגרפי)
Baruch Pelta , ספר , Turo College
מאמר הבוחן את המתודות הפרשניות והפוליטיות דרכן מבקשת היהדות החרדית להבטיח את מעמדה ההגמוני בכל הנוגע לזהות היהודית ולאורח החיים הדתי. במסגרת מגמה זו נאלצת ההגמוניה החרדית להתמודד עם מעמדם והשפעתם של דמויות רבניות שונות שתפיסת עולמם אינה עולה בקנה אחד עם הנרטיב היהודי-חרדי, כמו גם עם הערכים ההלכתיים הנגזרים מתפיסות אלו. לצורך הבחינה המוצעת מבקש המאמר להתמקד בצעדים הפוליטיים, החברתיים והתקשורתיים בה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע