המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

שימושי לשון ייחודיים במודעות העדות החרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
מלכה מוצ'ניק והדסה קנטור , מאמר , מורשת יעקב
מחקר אודות מודעות הרחוב החרדי, מבחינה לשונית, דקדוקית, שימוש בנוטריקונים, יסודות שאולים, וכן שילובי עברית בצד ציטוטי מקורות. המחקר בדק מאות מודעות קיר, ובתחומים שונים: מסחריות, צדקה, הודעות על אירועים, ענייני כשרות, וכן כתבי פלסתר רבים. המאמר מראה כיצד לשון המודעות מהווה עירוב של רבדים ומשלבים שונים, כולל משלב הדיבור היומיומי, אך בולטת במיוחד השפעת הארמית והיידיש, כך שרבים מן הקוראים הישראליים יתק...

המשך קריאה >>

על תארים ייחודיים לנשים ולגברים במודעות החרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
מלכה מוצ'ניק והדסה קנטור , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן
מחקר לשוני אודות מודעות הרחוב החרדיות, בתחום הבדלי הלשון וביטויי כבוד והערכה הסמוכים לשמותיהם של גברים או של נשים. דובר עברית בן זמננו הקורא במודעות אלה יבחין בלשון ייחודית, ולעתים אפילו זרה לו לחלוטין. המחקר המודרני מראה כי רוב ההבדלים בהתייחסות הלשונית נמצאים בקרב חברות שבהן בולטים מאוד הבדלים חברתיים הקשורים לתפקידי המינים. לאחר המבוא התיאורטי, סוקר המאמר דוגמאות שונות מתוך מודעות הרחוב החרדי,...

המשך קריאה >>

לשון ומגדר: הבדלים בין נשים לגברים במודעות החרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
מלכה מוצ'ניק והדסה קנטור , מאמר , המכללה האקדמית לחינוך
הבדלי לשון בין גברים לנשים נחקרים במקומות שונים בעולם מזה עשרות שנים, והשאלה המרכזית היא האם הבדל חברתי עשוי לבוא לידי ביטוי גם בהבדל לשוני. גישת החוקרים הייתה בתחילה חברתית-פסיכולוגית והתרכזה ביחסי כוחות בין המינים, אך לאחרונה הועדפה הגישה התרבותית-אנתרופולוגית, הבודקת את ההבדל בין המינים כחלק מהבדלי תרבות. הבדל זה נבדק במודעות המתפרסמות ברחוב החרדי, פרסומות, פשקווילים ועיתונות, המתאפיינות בעברית...

המשך קריאה >>

א גזונטע רעיון

(מאגר ביבליוגרפי)
דודי זילברשלג , מאמר , הסתדרות המורים - הקרן לקידום מקצועי ועמותת המורים לקידום ההוראה בחינוך
סקירה קצרה מאת פרסומאי חרדי, בדבר חדירתה של העברית המודרנית אל שפת הפרסום החרדית, שיחד עמה מתערבבים הארמית והיידיש, עם הומור רוב וקריצה להקשרים אחרים. מסקנת המאמר: בישראל של ימינו יש שפות שונות: ישראלית, וחרדית, שחלק ממנה היא אף שפת הפשקווילים, הרוויה בקודים פנימיים ורוב מרכיביה לא מובנים וקשים לפיצוח לישראלי החילוני.

המשך קריאה >>

שתזדעזע ארץ הקודש, ב"ה: הפגנות ברחוב החרדי כביצוע תרבותי

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה גוזמן כרמלי , מאמר , אוניברסיטת בר- אילן
המאמר מבקש לבחון את הממד ה'ביצועי' של השימוש בהפגנות ככלי תרבותי בקרב הציבור החרדי בישראל. המאמר מבוסס על עבודת שדה אתנוגרפית מהשנים 2009-2011, שכללה תצפית משתתפת בהפגנות, ראיונות עם מארגני ההפגנות ועם מפגינים, וכן על ניתוח חומרים כתובים שחולקו בהפגנות ודיווחים בעיתונות החרדית. המאמר סוקר את ההפגנות ואת תפקידן בבנייתו של אתוס המאבק החרדי, ומנתח אותם בעזרת גישה תיאורטית אנתרופולוגית המכונה Cultural...

המשך קריאה >>

פשקווילים: מודעות קיר וכרזות פולמוס ברחוב החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
ניצה בהרוזי-ברעוז וגניה דולב , ספר , מוזיאון ארץ ישראל ויד יצחק בן-צבי
אלבום 'פשקווילים' שנלווה לתערוכת 'פשקווילים' שהוצגה במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, מאת אוצרת התערוכה. כולל מאמרי מבוא מאת: מנחם פרידמן, קובי אריאלי, צפורה שפירא (ראו ערכיהם) ה'פשקוויל' הוא מודעת קיר ברחוב החרדי, שראשיתה בישוב הישן בירושלים, והיא מהווה מסמך היסטורי, חברתי ותרבותי, המשקף את דרכיה של החברה החרדית. האלבום כולל כמאה ושלושים מודעות קיר, המחולקות לשבעה שערים: מחלוקות בישוב הישן בירושלים, "...

המשך קריאה >>

אבן מקיר תזעק

(מאגר ביבליוגרפי)
קובי אריאלי , פרק , מוזיאון ארץ ישראל ויד יצחק בן-צבי
פרק מבוא לאלבום 'פשקווילים' מאת ניצה בהרוזי-ברעוז (ראו ערכה). המאמר מנתח את תופעת הפשקווילים על רקע מאפיינים תרבותיים של החברה החרדית, כסיפורה של עיתונות המונים במובנה הראשוני וכ'חלון ראווה' למתרחש ברחוב החרדי. עולם הפשקווילים יצר עם השנים מכונה של העברת מסרים, חינוך המונים ותעמולה, כמו גם חומר הווי בידורי ההופך את השהות ברחוב לסיור חוויתי בין חדשות, דעות וסיפורים, כמו גם רגשות נקם ואיבה, קדושה וק...

המשך קריאה >>

בין טהור לטמא – ההבחנה החרדית בין לשון-קודש ועברית

(מאגר ביבליוגרפי)
דלית אסולין , פרק , מכון ון ליר בירושלים
המאמר עוסק בהבחנה שעורכות קבוצות "קנאיות" אנטי ציוניות בין לשון הקודש ובין העברית הישראלית. שתי הלשונות נתפסות עקרונית כישויות נפרדות לחלוטין והפוכות במהותן: האחת קדושה, לשון האל שבה נברא העולם, והשנייה טמאה, לשונו של ה'סטרא אחרא'. המאמר דן בעיקר בשפה הכתובה, בה המאמץ לכתוב ב"לשון-קודש טהורה" ולהימנע מהשפעות עבריות חדשות נתקל במכשולים רבים. הכותבת סוקרת סוגיה זו החל משורשיה הרעיוניים במשנתו של האד...

המשך קריאה >>

מעברים בין יידיש ועברית בלשון דרשנים חרדיים בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
דלית אסולין , פרק , האוניברסיטה העברית בירושלים, מפעל מסורות הלשון של עדות ישראל
הפרק עוסק במרכיב העברי המשובץ ביידיש החרדית המדוברת בישראל. מרכיב זה נבדק בלשון דרשנים חרדיים, הדוברים יידיש ומרבים לשבץ בה מילים עבריות וכן צירופים, חלקי משפטים ומשפטים עבריים שלמים, מבלי להתאימם לרצף הדקדוקי היידי. הדיון מתמקד בכמה מקרים שבהם זיהויו של המרכיב המשובץ אינו פשוט, ויש קושי להבחין בין ה'מרכיב המשובץ' לבין ה'מרכיב המשוקע'. מסקנת המחקר: חקר הדרשות ביידיש מלמד כי העברית היא שפה חיה ומדו...

המשך קריאה >>

ראשי תיבות ותוארי כבוד בשפה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
עוז אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
ניסיון לערוך רשימה לקסיקלית של תוארי הכבוד, קיצורי התארים וראשי התיבות, בשפה החרדית המדוברת והכתובה. המאמר פותח במסורת הקיצורים בכתיבה היהודית, השימוש בנוטריקונים ובאקרוסטיכונים. הכתיבה הרבנית והחרדית בת ימינו הרחיבה שימושי לשון אלה, והמאמר מציע 'מורה נבוכים' לשלל תוארי הכבוד והקיצורים, תוך פרשנות למשמעותם החברתית והחלוקה למעמדות ולעדות.

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע