המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ילדים חרדים שאותרו כנמצאים בסיכון

(מאגר ביבליוגרפי)
רחל סבו-לאל וטליה חסין , פרק , משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מאיירס ג'וינט ומכון ברוקדייל
טבלאות מסכמות מתוך הנתונים שנאספו במסגרת תהליך האיתור והמיפוי של ילדים בסיכון ביישובי 'התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון – 2011'. מן הנתונים עולה כי היקף הסיכון בקרב הילדים החרדים נמוך יותר, הם מאופיינים בפחות מצבי סיכון ובמצבים מורכבים פחות. אחוזים נמוכים יותר של ילדים חרדים אותרו עם בעיות בתחומים השונים. הילדים החרדים שאותרו כנמצאים בסיכון סובלים ממצבים פחות מורכבים הן מבחינת מספר הבעיות והן מ...

המשך קריאה >>

חרדים בשוק העבודה :ממצאי הסקר החברתי לשנים 2002-5

(מאגר ביבליוגרפי)
ניר פוגל וישראלה פרידמן , דוח מחקר , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מצגת נתונים המבוססת על 'הסקר החברתי' של הלמ"ס, המיועד לספק מידע עדכני על רווחת האוכלוסייה בישראל ותנאי חייה. בסקר משתתפים מידי שנה כ-7000 איש בני 20 ומעלה, המגדירים את עצמם ואת דתיותם והשתייכותם. באמצעות גרפים מראים הכותבים את מצב התעסוקה במגזר החרדי, את מגמת העלייה בשיעור מחפשי העבודה, לפי מין, שעות עבודה, מצב שביעות רצון מן העבודה, קשר בין תחום לימודים לתחום תעסוקה, ועוד.

המשך קריאה >>

סימבוליות ציונית בסמלי אגודת ישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף פונד , מאמר , אוניברסיטת תל אביב - המכון לחקר הציונות ע"ש חיים ויצמן
המאמר מציג את התמורות שחלו בסמלי אגודת ישראל המשקפים את השינוי במיקום אידיאת ארץ ישראל במשנתה האידיאולוגית של התנועה. הסמלים עוצבו בעיקר לקראת כנסים ארציים ועולמיים של התנועה, והוצגו על קירות האולמות בהם נערכו הכנסים, על מודעות רחוב ועל ניירות מכתבים. הסמל ביטא מסר אידיאולוגי הנתפס היטב על ידי ההמונים והתלכדותם סביבו. הכותב מצביע על תהליך הדרגתי בכיוון 'ציוניזציה' של אגודת ישראל, עקב כוחות צעירים...

המשך קריאה >>

המורדת

(מאגר ביבליוגרפי)
דבורה פלדמן , ספר , כנרת
סיפור אמיתי, מאת דבורה פלדמן שנולדה בקהילה האולטרא-חרדית סאטמר בברוקלין לאם שנטשה אותה בהיותה פעוטה ולאב רפה שכל. סבה וסבתה גידלו אותה לפי כל הכללים אך הילדה הסקרנית קראה ספרים בסתר והעזה לחלום על חיים אחרים, חיים שקרצו מ"נשים קטנות" של לואיזה מיי אלקוט, ומספריה של ג'יין אוסטן. המתח העולה בין תשוקותיה של דבורה לבין חובותיה כבת סאטמר נאמנה התפוצץ כאשר בגיל 17 היא התחתנה עם גבר מהחסידות, אך לא מצאה...

המשך קריאה >>

אוכלוסיית הערבים, חרדים, אנשים עם מוגבלות, עולים ויוצאי אתיופיה: מאפייני תעסוקה, בריאות ושביעות רצון

(מאגר ביבליוגרפי)
בני פפרמן , דוח מחקר , משרד התמ"ת -מנהל מחקר וכלכלה
אוגדן נתונים המכיל מידע סטטיסטי על חמש אוכלוסיות: ערבים, חרדים, אנשים עם מוגבלות, עולים אחרי 1996 ויוצאי אתיופיה. המשותף לקבוצות אוכלוסייה אלו, הוא היותן מודרות במידה רבה משוק העבודה בישראל, ואשר הפוטנציאל התעסוקתי שלהן אינו ממומש דיו מחד, והיותן יעד מרכזי במדיניות עידוד התעסוקה בישראל בעשור האחרון מאידך. המידע המוצג באוגדן מאפשר לשרטט, בקווים עיקריים, את מאפייניהן של האוכלוסיות הנזכרות בתחומים המ...

המשך קריאה >>

החברה החרדית – עבר והווה

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , הרצאה , מכון ירושלים לחקר ישראל
הרצאה במסגרת הכנס של מכון ירושלים לחקר ישראל: "מגמות ותמורות בחברה החרדית – מחווה לפועלו של פרופ' מנחם פרידמן". פרופ' פרידמן סוקר את החברה החרדית של ימי ילדותו, כאשר שאלת ה'תכלית' ריחפה מעל חינוך הבנים, לאחר מכן חלה מהפכת תקומת הישיבות ו'חברת הלומדים'. "אי אפשר להבין את החרדיות, אלא אם כן מבינים את היותה תרבות נגד מתריסה, מתנשאת, כנגד "הרחוב". בסיס קיומה והמשכיותה של החברה החרדית כחברת לומדים, תלו...

המשך קריאה >>

שיטות מדידה ואמידת גודלה של האוכלוסייה החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
ישראלה פרידמן ונאוה שאול-מנע , דוח מחקר , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
האוכלוסייה החרדית בישראל מגוונת מאוד, היא מכילה אשכנזים וספרדים, חסידים וליטאים, תלמידי ישיבות ובעלי מקצועות. למעשה, יש בה ניגודים רבים כל כך, עד שקשה להגדיר מיהו חרדי. בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קיימות ארבע שיטות אפשריות לזהות ולאמוד את אוכלוסיית החרדים. המסמך סוקר את השיטות ומציג את האומדנים המתקבלים בכל אחת מהשיטות ומשילובים שונים בין השיטות, שהן: זיהוי לפי תפרוסת גיאוגרפית, דפוסי ההצבעה, סוג בית...

המשך קריאה >>

ואלה תולדות הסטטוס קוו: דת ומדינה בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , פרק , אוניברסיטת חיפה
פתרון הסטטוס קוו בענייני דת התגבש על רקע ההתפתחות הפוליטית והמציאות החברתית עם קום המדינה, והתאים למצבה של מדינת ישראל שזה עתה אך קמה. המחבר טוען שהסכם הסטטוס קוו נולד מתוך מכתב ששלחה הנהלת הסוכנות היהודית לאגודת ישראל, בענין שבת, כשרות, אישות וחינוך. מטרת המאמר למזער את הממד הפרשני שניתן להסכם ברבות השנים. באמצעות סקירה היסטוריוגרפית מסביר פרידמן מדוע ההסכם היווה פשרה לא מספקת בעבור אגודת ישראל,...

המשך קריאה >>

מתבגרים שנשרו ממערכת החינוך של המגזר החרדי: מיומנויות חיים וצרכים לקראת יציאה לחיים עצמאיים

(מאגר ביבליוגרפי)
רועי צברי , עבודת גמר לתואר מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לעבודה סוציאלית
המחקר מתאר את מצבם של צעירים בני 18-25 שנשרו בעבר מסגרות החינוך החרדי, בכל הנוגע למוכנותם וצרכיהם לקראת יציאתם לחיים עצמאיים. כמו כן הוא בוחן קשרים ומרכיבי תמיכה חברתית מצד החברים וההורים למוכנות זו. עקב הקיום בשוליים וחווית ההתנתקות, מתבגרים אלה פגיעים יותר, ומתקשים ברכישת מיומנויות וכישורי חיים. עם זאת, ממצאי המחקר מראים כי צעירים אלו הינם בעלי מיומנות גבוהה ביכולת להסתדר בנושאי פרנסה, בכישורי י...

המשך קריאה >>

מפעל היהלומים – האדם הרב-מימדי

(מאגר ביבליוגרפי)
מירה קרניאלי , הרצאה , המרכז הישראלי לשיטות מחקר איכותניות
מחקר המתמקד בסיפורה הייחודי ותפיסתה המקצועית של דבורה, אישה צעירה חרדית בת 29, המנהלת בית ספר תיכון חרדי לבנות - "גנים", בעיר מעורבת במרכז הארץ. בית-הספר מתאפיין בפעילויות ייחודיות המתקיימות בו והישגים לימודיים גבוהים של תלמידותיו. חשיבות המחקר היא במתן קול למנהלת חרדית, להכיר את תפיסת עולמה כמחנכת האחראית על עיצוב ההתפתחות של בנות בהווה בחברה החרדית. ההצצה לעולמן והכרות דרך סיפורה של דבורה, עשויה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע