המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

התנדבות בישראל: מתוך ממצאי הסקר החברתי 2004-2002

(מאגר ביבליוגרפי)
מיכאל שפרנסקי , דוח מחקר , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הדוח מציג את ממצאי הסקר החברתי 2004-2002 על השתתפותם של אזרחי ישראל בוגרים בפעילות התנדבותית, ובוחן את הקשר בין השיעורים ואת דפוסי ההתנדבות לבין מאפיינים דמוגרפיים, חברתיים-כלכליים וערכיים- פסיכולוגיים. על סמך ממצאי הסקר, המחבר מציע הסברים אפשריים ביחס לפערים בשיעורי המתנדבים בקרב קבוצות חברתיות שונות בישראל ומתייחס לדרכים להעמקת הידע בנושא התנדבות במסגרת הסקר החברתי של הלמ"ס. מממצאי הדוח: יהודים...

המשך קריאה >>

פסיכולוג בישיבת ברסלב

(מאגר ביבליוגרפי)
יונתן שתיל , ספר , אוניברסיטת תל-אביב, פפירוס - בית ההוצאה
סקירה תצפיתית-מחקרית על ישיבה ל'חוזרים בתשובה' של קהילת ברסלב בירושלים, מאת פסיכולוג מאוניברסיטת תל אביב שהצטרף אליה כתלמיד מן המנין במשך שנתיים, בלא לאבד את הפרספקטיבה של משקיף מבחוץ. הספר כולל רשמים, ראיונות, שיחות, דרשות ותצפיות. כמו כן נערכו שאלונים בקרב התלמידים בדבר 'התעצמות האישיות' וה'אנרגיה הנפשית', נסקרה העבודה המיסטית האישית בתוך ההוויה החברתית, התהליך הקוגנטיבי של החוזרים בתשובה, וכן ג...

המשך קריאה >>

מלחמת העצמאות בעיניים חרדיות

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
eldad_n@mayan.org.il בשלבים הקשים ביותר של מלחמת העצמאות, בחודשים מארס-אפריל 1948, בשעה ש'ההגנה' עומדת במבחנים קשים של המשך המצור על ירושלים היהודית, המשך פיצוצי התופת בעיר, הוצאת שיירות מן העיר ועמידה במתקפות מדרום ומצפון, חוותה גם הקהילה החרדית ימים קשים. לצד העמידה במלחמה הקשה בשכונות חרדיות ולצד קשיי המצור, היה הציבור החרדי נתון לראשונה בחיבור עם הרוב הציוני בעיר כתף אל כתף. לאחר עשרות שנים...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע