המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ספרות ילדים חרדית - ריאליסטית או דידאקטית?

(מאגר ביבליוגרפי)
לאה חובב , מאמר , משרד החינוך והתרבות - מדור לספרות ילדים
החל משנות השבעים והשמונים החל מתפתח הז'אנר הספרותי של ספרות ילדים חרדית. המאמר דן במספר ספרים שחוברו בידי סופרות חרדיות, מן הז'אנר הריאליסטי ולא מן הסוג המכונה 'סיפורי צדיקים', ובודק את דרכי הכתיבה ואת הנחות היסוד הסמויות והגלויות תוך כדי הדגמות. הטענה היא שלמרות שספרות זו עונה על ההגדרה המקצועית של 'ריאליסטית', היא אינה חפה ממגמה דידקטית, והיא מכוונת מטרה להשפיע על הקורא הצעיר ולחנכו בדרכי אבות,...

המשך קריאה >>

מוטיבים מרכזיים בסיפורי הילדים בעולם החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסי ויליאן , מאמר , אוניברסיטת חיפה
מאמר המבקש לבחון את עולמו הפנימי של הילד החרדי באמצעות ספרות הילדים החרדית על היבטיה השונים. במוקד המאמר: ניתוח יצירותיהן של הסופרות החרדיות ר' פרידמן, יוכבד סאקס וברכה קנובלוביץ. ראשית נדונה הבעייתיות של כתיבת ספרות יפה בחברה החרדית, וגורמי הרקע לפריחת ספרות הילדים החרדית. בהמשך דן המאמר בעולמו של הילד בתוך המסגרת החרדית, בסיפור החסידי בתוך ספרות הילדים, בדיוקן הצדיק והאמונה בניסים ונפלאות, ביסוד...

המשך קריאה >>

שושביני הקדושים: חולמים, מרפאות וצדיקים בספר העירוני בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
יורם בילו , ספר , אוניברסיטת חיפה
ספר העוסק בפולחן הקדושים והצדיקים בישראל. במוקד: ארבעה 'שושביני קדושים', שני גברים ושתי נשים, המנהלים אתרי עליה לרגל ומוקדים פולחניים סביב דמות צדיק מסתורי. דמויות אלה הן מעט מזעיר מתוך הפעילות המגוונת של פולחן הקדושים התוסס בישראל בעשרות השנים האחרונות. החיבור פותח בסקירה היסטורית-עיונית של הערצת הצדיקים במרוקו ובישראל, ומסתיים בדיון על סמל, זהות ומגדר בפולחן הצדיקים ובהילולות שסביבם, וזיקת כל אל...

המשך קריאה >>

פולחן הקדושים בישראל: מסורתיות מול מודרניות

(מאגר ביבליוגרפי)
יורם בילו , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
פרק העוסק בפולחן הקדושים בישראל, תוך גישה שהדבר קשור בטבורו למודרניזציה, וכי גלגוליו העכשוויים מגיבים ברגישות לרוח הזמן החברה הישראלית של מפנה האלף. מקרה המבחן הוא הערצת הצדיקים והקדושים בקרב יוצאי מרוקו בישראל. המאמר סוקר את מסורת הפולחן בתרבות יהודי מרוקו, את השינויים עם המעבר לישראל בשנות החמישים והשישים, ואת התמורות שחלו בתחום זה מאז שנות השבעים של המאה העשרים. המחקר סוקר חמישה 'מסלולי קידוש'...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע