המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

צהרונים המוכרים ע"י משרד התמ"ת - תשע"א

(מאגר ביבליוגרפי)
אסנת פיכטלברג-ברמץ ורונית הריס-אולשק , דוח מחקר , משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
דוח טבלאי המכיל נתונים אודות הצהרונים המוכרים על-ידי משרד התעשייה המסחר והתיירות (התמ"ת) בשנת הלימודים התשע"א. הנתונים מורים עולה כי בשנה זו כ- 66% מהילדים היהודים הם בני משפחות חרדיות, בהשוואה לשנת תש"ע בה 87% היו ממשפחות חרדיות. הירידה באחוז החרדים נובעת, ככל הנראה, מהרחבת התמיכה לאשכולות 7-5 (על פי הגדרות המשרד) בהם שיעור האוכלוסיה החרדית נמוך יותר. מרבית המשפחות הנכללות במערך התמיכה הן משפחות...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע