המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

צוות המרכז

(צוות המרכז)

המשך קריאה >>

פורום חוקרים

(כללי)
מכון ירושלים מקיים סמינר מחקר רב-תחומי אשר מפגיש חוקרים ומומחים מתחומי ידע שונים המתמחים בחקר החברה החרדית. מטרת הסמינר היא לחזק ולפתח את חקר החברה החרדית בראיה אינטר-דיסציפלינארית, להוות זירה להיכרות ולשיח בין חוקרים העוסקים בנושא זה ולנסות להשפיע על מקבלי החלטות בסוגיות רלוונטיות ועל השיח הציבורי. פורום החוקרים מאגד חוקרים מנוסים וחוקרים צעירים כאחד, אנשי אקדמיה לצד אנשי שטח מתחומי עשיה שונים....

המשך קריאה >>

אוריינטציות בתפיסת נורמות: התפתחות תפיסת מוסר, מצוות ומוסכמות אצל ילדים דתיים וחרדיים

(מאגר ביבליוגרפי)
נעמי טאובר , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים , החוג לפסיכולוגיה
מחקר המבקש לבדוק אם בקבוצות תרבותיות שונות נמצאים דפוסי שיפוט מוסרי שונים, בהתאם לאוריינטציות הרווחות בה, עם קווים התפתחותיים קוגניטיביים דומים. לצורך כך נבדקו 70 ילדים וילדות מן החברה החרדית והחברה הדתית, מכיתות א ו-ד'. הילדים והילדות נבחרו על ידי מחנכיהם, ורואיינו על תחום המוסכמות החברתיות, תחום המוסר ותחום הדת. השערת המחקר צפתה אוריינטציה נורמטיבית-סמכותית בקבוצת החרדים, ואוריינטציה מעורבת בקבו...

המשך קריאה >>

עמדת הצוות הסיעודי כלפי מעורבות של סמכות דתית בשיקולים לקבלת טיפול רפואי במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
אליה הייזלר , עבודת גמר , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסיעוד
המחקר בודק את עמדותיהן של אחיות כלפי עיכוב הטיפול, כפי שמשתקף בקרב חולים חרדיים הממתינים להחלטת הסמכות הרבנית לגבי סוג הטיפול והרופא המטפל, כל זאת בהשוואה בין עמדותיהן של אחיות דתיות ושאינן דתיות. לצורך כך חולקו שאלונים לכ-326 אחים ואחיות בבתי החולים בארץ, שכללו שאלות הנוגעות לכשירות החברתית והתרבותית כלפי המאפיינים התרבותיים והחברתיים של המטופל; עמדות הצוות כלפי האוכלוסייה החרדית וכלפי מעורבות של...

המשך קריאה >>

נשים בעיתונות החרדית – בין מחויבות כלפי שמירת מצוות לבין תפיסת העיתונאות כמקצוע

(מאגר ביבליוגרפי)
אסתר בליץ , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר אילן
מחקר איכותני וכמותני, הבודק את מאפייניהן של העיתונאיות החרדיות הכותבות בעיתונים החרדיים השונים. את גישתן כלפי המקצוע, מבחינת היציאה לעבודה מחוץ לבית ומבחינת הכתיבה העיתונאית, וכן את עמדתן לגבי הקונפליקט שבין דרישות המקצוע לבין דרישות ההלכה. כמו כן מנסה המחקר לבדוק את מאפייניהם של העיתונים המעסיקים נשים כעיתונאיות, על פי פילוח של זרמים וחצרות, ואת ההבדלים בקרב העיתונאיות לגבי תפיסת השוויון בין נשים...

המשך קריאה >>

משרתם של שני אדונים : תפקידם הכפול של אנשי הצוות במוסד לחוזרות בתשובה

(מאגר ביבליוגרפי)
חגית אבגנים , עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית, בית הספר לחינוך
המחקר מנסה לשפוך אור על החברה החרדית ויחסה לחוזרים בתשובה, דרך עיניהם של אנשי צוות חרדיים העובדים במוסד לבנות הנמצאות בשלבים שונים של החזרה בתשובה. תופעה זו מצד אחד מאיימת על החברה החרדית המסתגרת מכל השפעה חיצונית, ומצד שני רצויה, שכן היא מהווה אישור לדרך החיים החרדית ואף מעצימה אותה. אנשי הצוות מצויים באמביוולנטיות זו, כאשר מצד אחד אמורים לסייע רוחנית לחניכות בתהליך החזרה בתשובה, אך מצד שני עליהם...

המשך קריאה >>

תהילה ביגמן

(כללי)
תהילה ביגמן, בעלת תואר שני בלימודי האסלאם והמזרח התיכון. בעלת ניסיון בניהול תוכן, הפקה ומידענות והיכרות מעמיקה ובלתי אמצעית עם החברה החרדית על גווניה הרבים והשונים.

המשך קריאה >>

השפעת הדת היהודית על עמדות כלפי דמוקרטיה נתונים אמפיריים והיבטים תיאורטיים

(מאגר ביבליוגרפי)
נחשון פרז , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה
המחקר עוסק בהשפעת רמת שמירת מצוות ואמונה בדת היהודית האורתודוקסית, על עמדות כלפי דמוקרטיה. נבדקו 1,053 נשים וגברים יהודים שהשתתפו בסקרי דעת קהל בשנים 1969-1999, במחקרי הבחירות של משרד אריאן-שמיר. מממצאי המחקר: כלל הנתונים מורה כי תרבות פוליטית דמוקרטית אינה נפוצה בחברה היהודית הישראלית על כל רבדיה. אחוז התמיכה בערכים דמוקרטיים נמוכים בצורה משמעותית בקרב הציבור הדתי והחרדי, וקיים יחס שלילי בין רמת...

המשך קריאה >>

זיכוי הרבים: ההיגיון הקפיטליסטי בתנועת תחייה דתית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף שרעבי , מאמר , אוניברסיטת תל אביב - החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
המאמר מבקש להציג את המונח “זיכוי הרבים” ולהראות שהוא עומד בבסיס יזמות התשובה התוססת בתנועת התשובה בישראל. 'זיכוי הרבים' מתופעל באמצעות מעגלי תשובה, כך שהחוזר בתשובה לוקח חלק בפרקטיקת ההחזרה בתשובה אף לפני שהחל לקיים מצוות בהקפדה. המאמר מראה כיצד רציונליות חישובית, שנחשבת אחד ממאפייניה המרכזיים של המודרניות, באה לידי ביטוי בתנועת התשובה, כאשר חוזרים בתשובה ומחזירים בתשובה כאחד מתייחסים למצוות, במפו...

המשך קריאה >>

Exile in the Holy Land: The Dilemma of Haredi Jewry.

(מאגר ביבליוגרפי)
Aviezer Ravitzky , פרק , University of Chicago Press
פרק מתוך ספר הבוחן את יחסה של היהדות החרדית למפעל הציוני, מכאן, ולישות המדינית בישראל, מכאן. בחינה זו, המושתתת על תפיסותיה התיאולוגיות של ההגות החרדית, מבקשת להבחין בין הצגתה של הציונות כערך בפני עצמו לעומת הצגתה כערך אינסטרומנטלי שערכו נקבע בהתאם לשימוש הערכי שנעשה בו. בחינה מעמיקה יותר של התנועות הציוניות השונות מעלה כי אלו הובחנו האחת מרעותה בהתאם למשמעות האסכטולוגית אותה העניקו למפעל הציוני. ב...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע