המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

"דור ישרים": ייעוץ גנטי בקהילה החרדית מפרספקטיבה סוציולוגית

(מאגר ביבליוגרפי)
יפה ויזנר , עבודת גמר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
מחקר שבדק את נקודת המפגש בין פרוייקט הבדיקות הגנטיות שמבצעת עמותת 'דור ישרים' בשלב טרום-הנישואין, לבין הקהילה החרדית בישראל. מהי הדרך בה תופסים חברי הקהילה את פרוייקט הבדיקות הללו. לצורך כך רואיינו 24 נשים בראיונות עומק חצי מובנים בשיטת המחקר האיכותנית. המחקר מצא כי כלל המרואיינות תופסות את הפרוייקט כמוצלח ובעל יתרונות בלבד. ההסבר המרכזי לכך שכיום לא מתקיים שידוך בקהילה החרדית ללא בדיקה גנטית מוקד...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע