המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

קווים מנחים לבנייני מגורים לאוכלוסייה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
ארזה צ'רצ'מן וארנון פרנקל , דוח מחקר , הטכניון , הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
מחקר שהוזמן בידי משרד הבינוי והשיכון – מנהל התכנון וההנדסה, ומטרתו ללמוד על צרכי הדיור של האוכלוסייה החרדית, ולגבש המלצות והנחיות בתחום זה. נבדקו פרמטרים שונים כגון: גודל החללים בדירה, סוגי החללים וארגונם המרחבי, וכן התייחסות לגודל הבניין, מספר הקומות ומספר המשפחות המתגוררות בו. המחקר מבוסס על מומחים בתחום, אך גם על ראיונות עומק עם דיירים חרדיים והבנת צרכיהם, התנהגותם ועמדותיהם. נבדקו 250 דירות בש...

המשך קריאה >>

תכנית אב בני ברק: דו"ח חברתי מסכם

(מאגר ביבליוגרפי)
ארזה צ'רצ'מן ויונה גינזברג , דוח מחקר , הטכניון, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים - המרכז לחקר העיר והאזור
הדוח מסכם את מאפייניה וצרכיה של אוכלוסיית העיר בני-ברק, לצורך תוכנית אב לעיר זו. רואיינו 300 נשים תושבות בני-ברק, מאיזורים שונים של העיר. השאלונים בדקו משתני מחייה כגון: רקע סוציו-אקונומי, נתונים סוציו-דמוגרפיים, תנאי דיור, מצב תעסוקה, מצב כלכלי של המשפחה, היסטוריית מגורים, שביעות רצון מן העיר ושרותיה ועוד. במקביל נערכו ראיונות חצי מובנים עם אנשי מפתח בעיר מתחום התעסוקה והניהול, וכן סקר של שרותי מ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע