המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

העדה החרדית בירושלים וכת מדבר יהודה

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודה ליבס , מאמר , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר היסטורי המבקש להשוות בין כת מדבר יהודה לבין כת החרדים בירושלים, באמצעות ניתוח כתביו של המקובל הירושלמי ישעיה אשר זליג מרגליות. הכותב מנתח את מאפייניה של 'כת', ומנסה למצוא השוואות בין שתי התופעות, למרות המרחק ההיסטורי ביניהן. הניתוח הוא טקסטואלי, ומתמקד בחיפוש אחר תפיסה קבלית אזוטרית, ואחר דיכוטומיה תודעתית של שתי הכתות בין 'בני אור' ובין 'בני חושך', גם אם אין הן חולקות ביניהן את הטרמינולוגיה....

המשך קריאה >>

"יחי אדונינו מורנו ובוראנו": האדם האלוהי, מאפייני המשיחיות החב"דית והפולמוס המלווה אותה

(מאגר ביבליוגרפי)
אלון דהן , מאמר , מכון שלום הרטמן
המאמר מבקש להתמקד בשורשים התאולוגיים והפסיכולוגיים של המשיחיות החב"דית, ובעיקר של סלע המחלוקת העיקרי: ייחוס אלוהות לאדמו"ר האחרון. הדיון נפתח בהנחות התאולוגיות החב"דיות, המכוונות לזהות אל–עולם, המבוטאת באמרה החסידית 'אלעס איז גאט'. בהמשך עוסק המאמר בתורת הנפש החב"דית והטיפולוגיה האנושית של ר' שניאור זלמן מלאדי, ובמאפייני האדם האלוהי, הצדיק, לאור שיטתו המשיחית של רממ"ש. המחקר מאפשר הגדרה מדויקת ומפ...

המשך קריאה >>

איכות הסביבה בהשקפת העולם החסידית

(מאגר ביבליוגרפי)
מנפרד גרסטנפלד ונתנאל לדרברג , מאמר , ההסתדרות הציונית העולמית
המאמר סוקר את תפיסתם של כמה מגדולי החסידות בדבר מעמדו התיאולוגי והאמוני של 'הטבע' ומשאביו. הכותבים מנתחים את העקרונות הקבליים והמיסטיים, בדבר שפלותו של האדם מול הטבע, וההוראות החינוכיות במשנה החסידית האוסרות להתייחס אל הסביבה בהתנשאות. בין השאר נדון יחס החסידות לבעלי חיים, לצומח ולדומם, ואף חובת הצמחונות על פי החסידות. לסיכום, ניתוח מעמיק של מחשבות על הסביבה, רעיונות ודרכי התנהגות של מייסדי החסידו...

המשך קריאה >>

השפעות חילוניות על ההגות החרדית: הגותו של הרב אביגדור מילר כמקרה מבחן.

(מאגר ביבליוגרפי)
יקיר אנגלנדר , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למחשבת ישראל
ההגות החרדית-הליטאית הפנימה בעקיפין אל תוכה ערכים חילוניים, תוך תרגומם לחיי האמונה וההלכה. הישרדותה של החברה החרדית במאה העשרים, נבעה לא רק מעוצמת התנגדותה אל תרבות המערב, אלא גם בשל ההידברות העקיפה של רבניה עם שאלות וערכים חיצוניים. קליטתם של רעיונות חילוניים אל תוך ההגות החרדית היא כמעט בלתי נמנעת. המפגש יצר הפריה ייחודית, והעלה שאלות שלא תמיד קל להוגה החרדי להתמודד עימן. הגותו החדשנית של הרב מי...

המשך קריאה >>

"כנסייה" או "כת"?

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה פישר וצבי בקרמן , פרק , ידיעות אחרונות וספרי חמד
הכותבים מנתחים את תופעת ש"ס על פי המונחים של הסוציולוג מקס וובר, בדבר ההבדל שבין 'כת' ו'כנסייה'. כת היא התארגנות דתית מצומצמת המגשימה אידיאל דתי, ואילו כנסייה היא התארגנות רחבה ופתוחה, שחבריה מקיימים את הנורמות הדתיות בדרגות שונות של דבקות. האדיקות הדתית אינה משמשת להם כרטיס כניסה, אלא אמורה להיות התוצאה הסופית של החברות בה. ש"ס היא אפוא כנסייה, ואחת העדויות לכך היא המקום המרכזי שתופסת בה תנועת הח...

המשך קריאה >>

תנועת ש"ס

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה פישר , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
הפרק עוסק בתנועת ש"ס, כתנועה חברתית הבנויה ופועלת ככנסייה שמתקיימים בה, אלה לצד אלה, לימוד תרה, מאגיה, קסמים, קמיעות וקבלה. היא הצליחה לתרגם זהות עדתית פרטיקולרסיטית לתביעה יהודית כללית ובשמה השיגה שליטה במשאבים, שהעמיקו את חדירתה החברתית והעצימו את כוחה הפוליטי. המאמר סוקר את עליית כוחה, את התיקון החברתי-כלכלי שהציעה ואת המישור התיאולוגי בו היא פועלת. ממסקנות המאמר: ש"ס השכילה לקשר את העדתיות לפר...

המשך קריאה >>

R' Yosef Shalom Elyashiv as a Halachic Decisor

(מאגר ביבליוגרפי)
Rami Reiner , מאמר
המאמר מתחקה אחר אישיותו ופסיקתו ההלכתית של הרב יוסף שלום אלישיב, ממנהיגיה הבולטים של היהדות החרדית האשכנזית. בעקבות ניתוחם של פסקי הלכה שונים מצביע המאמר על אופייה הנחוש והבלתי מתפשר של פסיקתו ההלכתית של הרב אלישיב, שעה שזה האחרון נהג להחריג שיקולים זרים שלא עמדו בזיקה ישירה לשאלה הלכתית נתונה. התחשבותו המינימלית באלמנטים המשניים לספרות ההלכה הסבה לא אחת חוסר נוחות מרובה לתלמידיו, כמו גם לתדמית של...

המשך קריאה >>

Mystical and Spiritual Discourse in the Contemporary Ashkenazi Haredi Worlds

(מאגר ביבליוגרפי)
Jonathan Garb , מאמר
המאמר מתחקה אחר תמורותיה האחרונות של החברה החרדית-אשכנזית המזוהות עם הופעתן ההולכת וגדלה של מסגרות שונות ללימוד קבלה. מסגרות אלו מאופיינות במאמר בהתאם לשלש מגמות לימודיות שונות: 1) המגמה החסידית החדשה, דוגמת זו שהתפתחה בקרב חסידות אמשינוב, שמה דגש על פרקטיקה דתית לאור תפיסות קבליות שונות. מגמה זו מושפעת ממגוון מסורות קבליים, ביניהם זו הספרדית וזו הליטאית. 2) המגמה הקבלית הליטאית המבכרת, בניגוד לזו...

המשך קריאה >>

“To Make Many More Menachem Mendels”: Childlessness, Procreation, and Creation in Messianic Habad

(מאגר ביבליוגרפי)
Yoram Bilu , מאמר
מאמר המתחקה אחר מעמדו וסמליותו של הרבי מליובאוויטש כבורא ומחייה לאור ניסי הפריון המיוחסים לו. סיפורי הניסים, הנשמעים מטעם חברי הפלג המשיחי שבחב"ד, מתרחשים לרוב במסגרת החזיונות והחלומות אותם חווים, לטענתם, חברי הפלג הנידון. חשיבותה של מסגרת זו להתרחשות הניסים המתוארים על ידי ה'משיחיסטים' נובעת מהיעדרותו של הרבי מאז שנת 1994. לטובת ההתחקות המוצעת מבקש המאמר לעמוד על שני מרכיבים משמעותיים המעניקים לס...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע