המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

טקס וטקסט בקונטקסט של קדושה: דרכים לכינון זהות מגדרית של בנים ובנות בגיל 2-5 שנים במסגרות חינוך חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
שולמית מנצורה , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר איכותני בסוציולוגיה של החינוך, העוסק במערכת החינוך החרדית בגיל המוקדם. הוא פותח בסקירת החינוך החרדי הישראלי ומאפייניו, בדגש טקסים כבודקי גבולות וכמכונני 'חיברות'. הסקירה כוללת את השיח הנשי החינוכי, וזיקתו אל חינוך הגיל הרך. הטקסים בגיל זה כמכונני זהות מגדרית, תוך בדיקת הפדגוגיה החרדית לגווניה, בחינוך הבנים ובחינוך הבנות לחוד. מסקנות המחקר מצביעות על הקשרים שבין האידיאולוגיה של המחנכים ותפיסות...

המשך קריאה >>

חברת הקדושה: תהליך הקמת בית בחסידות גור - פרק בהווית חייה של חצר חסידית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
נאוה וסרמן , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר- אילן
עבודת דוקטור מקיפה וברוח אוהדת, על חסידות גור ו'תקנותיה' בתחום ה'קדושה', קרי המיניות של הגבר וההסדרים המשפחתיים שסביבה. העבודה סוקרת את תפיסתו של האדמו"ר 'בית ישראל' לאחר השואה סביב הענין המיני, את חברת הגברים הגוראית על כל היבטיה, ואת חברת הנשים המקבילה לה. לאחר מכן נסקר בהרחבה תהליך השידוך בחסידות זו, יום הכלולות וההנהגות המיוחדות בעניני אישות. חסידות גור מוצגת כ'חברת קדושה' המקבילה ל'חברת הלומד...

המשך קריאה >>

חברת הקדושה: דגם חילופי לחברת הלומדים

(מאגר ביבליוגרפי)
נאוה וסרמן , מאמר , יד יצחק בן-צבי
מאמר המבוסס על עבודת הדוקטור של וסרמן, המציג את 'חברת הקדושה' של חסידות גור כדגם חילופי ל'חברת הלומדים' הליטאית. חסידות גור מונה לפי האומדן 50,000 חסידים (נכון לשנת 2014), והאדמו"ר ר' ישראל אלתר שעיצב אותה מחדש לאחר השואה, העמיד במרכז את הפרישות המינית. המחקר מבוסס על ראיונות עומק עם נשים וגברים מחסידות זו, על ספרות הדרכה והקלטות של הדרכות לחתנים וכלות, וכן על עיתונות חרדית וספרי היסטוריוגרפיה של...

המשך קריאה >>

השואה היא המשך ההיסטוריה הקדושה של עם ישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
משה שנר , פרק , מאגנס
פרק מתוך ספרו של משה שנר, המציע את קשת התגובות התיאולוגיות, החברתיות, הפוליטיות והתרבותיות לשואה. הפרק ממוקד בתגובה החרדית ובספרות הסוקרת אותה עד לשעת כתיבת הספר (2013). חלקו הראשון של הפרק דן בבעיה התיאולוגית גופה, ואילו השני סוקר את ספרות 'צידוק הדין' הרבנית החרדית לשואה. בין השאר נדונים בעיית ה'ייסורים', 'חבלי משיח', 'הסתר פנים', מסורת 'הקורבן היהודי הקדוש' ורבדיה הרבים במשך הדורות. בחלק השני נ...

המשך קריאה >>

Holy Land, Holy Language: A Study of an Ultraorthodox Jewish Ideology

(מאגר ביבליוגרפי)
Yosseph Shilav וLewis Glinhert , מאמר
מאמר המנתח את הקורלציה בין מושגי שפה וטריטוריה במסגרת האידאולוגית של חסידות סאטמר, בפרט, ובהקשר היהדות החרדית בכלל, תוך התמקדות ביחסים שבין שפת היידיש והשפה העברית בישראל. בחינת ההקבלה בין שפה וטריטוריה המוצעת במאמר מתבצעת לאור שלשה מקרי בוחן המזוהים עם החברה החרדית: בשלב הראשון של העבודה נבחנת (1) ה'קדושה' היחסית המיוחסת למרחבים שונים המותאמים לאורח חייה ולשונה של החברה החרדית כיום. לאור בחינה ר...

המשך קריאה >>

Religious Factors in Territorial Disputes: An Intra-Jewish View

(מאגר ביבליוגרפי)
Yosseph Shilhav , מאמר
בחינת משמעותה הדתית של הישות הציונית עשויה להצביע על שני גורמים דומיננטיים המשפיעים על שאלת צביונה הדתי של מדינת ישראל: אופייה הריבוני של מדינת ישראל, מכאן, וקדושתה של הארץ, מכאן. משמעותם וזיקתם הדדית של שני ערכים אלה הובילו לוויכוח פוליטי מתמשך בין עמדות דתיות שונות בשאלת טיבה של מדינת ישראל והחברה המזוהה עמה. בעוד הציונות הדתית ייחסה לגבולותיה הטריטוריאליים של מדינת ישראל ערך מקודש ודתי, הרי שהי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע