המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

שושביני הקדושים: חולמים, מרפאות וצדיקים בספר העירוני בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
יורם בילו , ספר , אוניברסיטת חיפה
ספר העוסק בפולחן הקדושים והצדיקים בישראל. במוקד: ארבעה 'שושביני קדושים', שני גברים ושתי נשים, המנהלים אתרי עליה לרגל ומוקדים פולחניים סביב דמות צדיק מסתורי. דמויות אלה הן מעט מזעיר מתוך הפעילות המגוונת של פולחן הקדושים התוסס בישראל בעשרות השנים האחרונות. החיבור פותח בסקירה היסטורית-עיונית של הערצת הצדיקים במרוקו ובישראל, ומסתיים בדיון על סמל, זהות ומגדר בפולחן הצדיקים ובהילולות שסביבם, וזיקת כל אל...

המשך קריאה >>

פולחן הקדושים בישראל: מסורתיות מול מודרניות

(מאגר ביבליוגרפי)
יורם בילו , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
פרק העוסק בפולחן הקדושים בישראל, תוך גישה שהדבר קשור בטבורו למודרניזציה, וכי גלגוליו העכשוויים מגיבים ברגישות לרוח הזמן החברה הישראלית של מפנה האלף. מקרה המבחן הוא הערצת הצדיקים והקדושים בקרב יוצאי מרוקו בישראל. המאמר סוקר את מסורת הפולחן בתרבות יהודי מרוקו, את השינויים עם המעבר לישראל בשנות החמישים והשישים, ואת התמורות שחלו בתחום זה מאז שנות השבעים של המאה העשרים. המחקר סוקר חמישה 'מסלולי קידוש'...

המשך קריאה >>

קהילות אמונה חדשות: המקרה של קהילת מבקשי הנס

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת פלדמן , מאמר , האוניברסיטה העברית בירושלים
במרחב האמוני של מדינת ישראל במאה העשרים ואחת פועלים יזמי דת חוץ-ממסדיים השואבים את כוחם הפוליטי מן הכריזמה הדתית שלהם ולא מן הממסד הדתי. הם מחדשים טקסי פולחן ומשנים את 'גאוגרפיית הקדושה'. באמצעות הכריזמה הדתית ובאמצעות שימוש בסממנים הלקוחים מן הממסד הדתי הישראלי הם סוחפים אלפי מאמינים ומקימים קהילות אמונה אישיות. קהילות אמונה אלה מאתגרות את הדיכוטומיה בין דתיים–חרדים לבין מסורתיים–חילוניים והן פוע...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע