המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

התיירות היהודית החרדית בישראל כיום

(מאגר ביבליוגרפי)
אתי רחימי , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לחינוך
המחקר בוחן את מאפייניה של התיירות החרדית בישראל, לאור עמדותיהם החינוכיות והציבוריות של רבני המגזר בתחום זה ובתחומים נושקים. במסגרת המחקר חולקו שאלונים ל-122 גברים ונשים חרדיים, ונערכה תצפית משתתפת בהרגלי הנופש של 3 משפחות מן המגזר הספרדי, שטיילו במשך ימי 'בין הזמנים' באתרי טבע שונים, כולל ראיונות עם גברים ונשים שהשתתפו בפעילות זו. מממצאי המחקר: הציבור החרדי, ביוזמה שצומחת מלמטה, נוהג לבלות בטבע וב...

המשך קריאה >>

Spatial Strategies of the “Haredi” Population in Jerusalem

(מאגר ביבליוגרפי)
Yoseph Shilav , מאמר
המאמר בוחן את התנהלותה האסטרטגית של הקהילה החרדית בישראל לאור זיקתה למושגי 'חברה' ו'מרחב'. מגמת היבדלותו החברתית של המגזר החרדי הובילה לתחימת מרחבים אורבניים באמצעותה ביקש מגזר זה ליצור מוקד תרבותי דומיננטי המזוהה עם מערכת הערכים עליה היא אמונה, כאשר במסגרת מוקד זה שאפה הקהילה החרדית לטפל גם בנושאים כלכליים בהתאם לצרכיהם המיוחדים של חבריה. יצירת מוקד תרבותי הייחודי לקהילה החרדית התאפשרה, בין היתר,...

המשך קריאה >>

The Social Trajectory of Illness: Autism in the Ultraorthodox Community in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Michal Shaked , מאמר
המאמר בוחן את התמודדותן של אמהות חרדיות לילדים אוטיסטים עם האתגרים הכרוכים במאפייניה של הקהילה החרדית. לאור ראיונות שנערכו עם 30 אמהות חרדיות מבקש המאמר להתחקות אחר מסלולו החברתי של הילד האוטיסט תוך התמקדות במאמציה של אם הילד להביא להכללתו בתוך המסגרת הקהילתית. העדויות (illness narratives) שעלו מתוך ראיונות אלו משקפות את תפקידה של האם כמתווכת בין מצבו המיוחד של הילד ובין הקהילה, שעה שזו אחראית להת...

המשך קריאה >>

Challenges and Conflicts in the Delivery of Mental Health Services to Ultra-Orthodox Jews

(מאגר ביבליוגרפי)
David Greenberg וEliezer Witztum , מאמר
המאמר מבקש להתחקות אחר האתגרים העולים במסגרת הטיפולים הנפשיים המוענקים למטופלים מקרב החברה החרדית. אתגרים אלה, בפניהם ניצבים הן המטפלים והן המטופלים, נובעים מהיבדלותה החברתית של הקהילה החרדית המשתקפת, בין היתר, בהסתייגותה ממקורות טיפוליים המזוהים עם גורמים חוץ קהילתיים. לאור הסתייגותה זו, כמו גם לאור ניתוח מאפייניה הייחודים, מציע המאמר את התאמת הטיפול הנפשי למערכת ערכיה של הקהילה החרדית. במסגרת הת...

המשך קריאה >>

A Family Physician in an Ultraorthodox Jewish Village

(מאגר ביבליוגרפי)
Rina Erez וStanley Rabin , מאמר
המאמר בוחן את מעמדו ותפקידו של הרופא במסגרת הקהילה החרדית לאור היחסים שנרקמו בין מחברת המאמר, המשמשמת כרופאת משפחה, ובין מטופליה, תושבי כפר חב"ד. כתיבת המאמר נעשתה במסגרת תכנית ייחודית שהוקמה בבית הספר סקאלר לרפואה שבאוניברסיטת תל אביב ששמה לה למטרה לחקור את ההיבטים הייחודים הכרוכים בהענקת שירותי בריאות לקהילה החרדית. לאור ניסיונה של מחברת המאמר, כמו גם לאור התובנות שעלו במסגרת תכנית זו, מצביע המא...

המשך קריאה >>

Between the Individual and the Community: Residential Patterns of the Haredi Population in Jerusalem

(מאגר ביבליוגרפי)
Nurit Alfasi וShlomit Flint-Asheri , מאמר
המאמר בוחן את אופיו של המרחב האורבני החרדי בישראל כמקרה בוחן לאורו ניתן להתחקות אחר הדרכים בהן משקפים דפוסי מגורים את ארגונן הפנימי של קבוצות אוכלוסייה שונות. בעקבות בחינה זו, המתבצעת בשכונות 'רמת שלמה' ו'סנהדריה' הירושלמיות, מצביע המאמר על תפקידו של הצביון הקהילתי כגורם דומיננטי בקביעת אופיו של המרחב האורבני המזוהה עם השכונה החרדית. חשיבותה של הקהילתיות באה לידי ביטוי, בין היתר, במשמעות הרבה אותה...

המשך קריאה >>

Jewish Political Theology: The Doctrine of Daat Torah as a Case Study

(מאגר ביבליוגרפי)
Benjamin Brown , מאמר
המאמר מציע בחינה של דוקטרינת 'דעת תורה' המזוהה עם ההנהגה החרדית אגב אפיונה כתורה תיאולוגית-פוליטית מקורית שהתפתחה בעשורים האחרונים. דוקטרינה זו, החורגת למעשה מתחום עיסוקה הטבעי, קרי, עולם התורה וההלכה, אחראית גם לעיצובה של החברה החרדית גם בתחומים אחרים דוגמת פוליטיקה וחברה. במסגרת בחינה זו טוען המאמר כי תופעת ה'דעת תורה' משקפת מחשבה תיאולוגית מעמקיה וסיסטמתית בעלת השלכות חברתיות ופוליטיות, זאת בני...

המשך קריאה >>

Modern Ultra-Orthodoxy: The Development of the Ultra-Orthodox Middle Class

(מאגר ביבליוגרפי)
Haim Zicherman וLee Cahaner , תקציר מחקר , The Israeli Democracy Institute
התקציר מסכם ספר שיצא לאור בעברית אשר מתחקה אחר המגמה ההולכת וגדלה בקרב החברה החרדית המתאפיינת בהופעתה והתבססותה של ה'חרדיות המודרנית'. התפתחותה של מגמה זו, המזוהה עם חלק לא מבוטל של חברי הקהילה החרדית, מתרחשת כתהליך כפול, במסגרתו מבקשים החרדים המודרניים לאמץ את יתרונותיו של העולם המערבי, מחד, תוך שמירת אמונים למסורת החרדית ולאידאולוגיה המעצבת אותה, מאידך. כפילות זו באה לידי ביטוי ב(1) השכלתו ורמת...

המשך קריאה >>

Cross-cultural encounters between careproviders: rabbis’ referral letters to a psychiatric clinic in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Yehuda Goodman וEliezer Witztum , מאמר
המאמר מתחקה אחר תפקידם של רבנים במסגרת הטיפולים הנפשיים להם זוכים מטופלים חרדיים. תפקידם המשמעותי של רבנים אלה משתקף במעמדם המתווך בין המטופל החרדי ובין הגורם המטפל, שעה שהתיווך מתבצע בדמות מכתבי הפנייה פורמאליים מטעם רבני הקהילה. לאור התחקות אחר אופיו של התיווך הנידון מצביע המאמר על משמעותם ותפקידם החברתי של מכתבים אלה הבאים לידי ביטוי בשני מישורים: (1) באמצם את השיח הטיפולי המערבי שואפים הרבנים...

המשך קריאה >>

Visions of Identity: Pictures of Rabbis in Haredi (ultra-Orthodox) Private Homes in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Nissim Leon , מאמר
מאמר הדן בהופעתן של דיוקנים ותמונות של רבנים בבתיהם של משפחות חרדיות בישראל. במסגרת הדיון המוצע מתחקה המאמר אחר הפיכתו של הבית ממרחב פרטי ופונקציונאלי למרחב המסייע באופן אקטיבי במגמות הפוליטיות המעצבות במידה רבה את זהותה של המשפחה החרדית. את מקורה של תמורה זו, המאופיינת בהופעתן של דיוקנים רבניים, מזהה המאמר עם שתי תופעות מרכזיות שהפכו לגורמים דומיננטיים בעיצובה של החברה החרדית בעשורים האחרונים: 1)...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע