המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

בארץ לא זרועה: 'בית מדרש גבוה' בניו ג'רסי ודגמים של יחסי קהילה-ישיבה

(מאגר ביבליוגרפי)
יואל פינקלמן , פרק , האוניברסיטה העברית בירושלים, מאגנס -סכוליון
פרק העוסק בישיבת 'לייקווד' שבאמריקה, כדגם ליחסי קהילה וישיבה בעידן המודרני שלאחר השואה. הכותב מונה את התנאים הייחודיים של יהדות אמריקה שאפשרו לרב קוטלר להקים ישיבה הרבה יותר בדלנית מזו שהייתה קיימת קודם לכן בארצות הברית, ולמעשה אף במזרח אירופה. לשם כך הוא גייס את החופש החברתי האמריקני, את הרווחה הכלכלית, את המרחב הגאוגרפי ואת הניידות החברתית – אותם כוחות שדחפו את יהדות אמריקה להתמזג בסביבתה, הוא נ...

המשך קריאה >>

משטטל למובלעת: הרב אהרן קוטלר וצמיחתה של אורתודוקסיה בדלנית בארצות הברית

(מאגר ביבליוגרפי)
יואל פינקלמן , מאמר , מאגנס
המאמר עוסק בישיבת 'לייקווד' שבניו-ג'רזי ופעילותו של הרב אהרן קוטלר למיסוד החרדיות האמריקנית. ראשית נסקרת ישיבתו בקלצק שבפולין, השפעותיה וזיקתה לסביבתה, ולאחר מכן ישיבתו שבאמריקה, תוך בדיקת האתגרים החדשים שעמדו לנגד עיניו. מממצאי המחקר: בעוד שבפולין ניהלה הישיבה מגע רצוף עם הקהילה שסביבה, במחצית השניה של המאה ה-20 היתה ישיבתו האמריקנית של הרב קוטלר מבודדת למדי מן הקהילה היהודית בכלל, ולא הרגישה מחו...

המשך קריאה >>

הגדולים אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
, קובץ מאמרים , מאגנס
מי הם אישים אלה, מנהיגיו הרוחניים של הציבור החרדי לדורותיו, שהפכו לסמלים האנושיים שלו? מה היה פועלם ומה סוד כוחם? בספר נפרש לראשונה פנתיאון היהדות החרדית מראשית המאה התשע עשרה ועד אתמול. גדולי הרבנים והאדמו"רים של מזרח אירופה, של ארץ ישראל, של ארצות הברית ושל מדינת ישראל זוכים לניתוח מחקרי רב צדדי המקיף את תולדות חייהםף יצירתם התורנית ופועלם הציבורי.

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע