המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

התקשורת הדתית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
יואל כהן , פרק , המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
פרק הדן בתקשורת ובחשיפה לתקשורת בקרב המגזר החרדי והדתי-לאומי. המאמר מכיל נתוני אמת לשנת 2012 בדבר תפוצת העיתונים החרדיים, השבועונים והיומונים, כמו גם נתוני קריאת עיתונים באמצע השבוע ובסופי שבוע, הבדלים בין גברים לנשים בענין זה, חשיפה לרדיו, חשיפה לאינטרנט על פי חתכי גילאים ופילוחי פרסום. כמו כן הוא סוקר את הנושאים העיקריים שהעסיקו את התקשורת החרדית בשנה זו, וכן את 'מלחמות התרבות' שניהלה התקשורת הח...

המשך קריאה >>

הקולנוע החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
מרלין וניג , ספר , רסלינג
מאז ראשית שנות האלפיים החלה לצמוח, לראשונה בישראל, על חורבות המיתוסים וההסתייגויות, תעשייה קולנועית חרדית. תעשייה זו פועלת על בסיס ניסיונות בוסריים קודמים בתחום התיאטרון והאומנויות בכלל המיועדים למגזר החרדי. תעשייה קולנועית זו מקבלת תוקף מיוחד בגבולות המוכתבים לה בחברה החרדית (גבולות חברתיים ברורים, חוקי הלכה חד-משמעיים והיתרים שונים), ויוצרת אסכולה רעיונית חדשה בעלת מאפיינים ייחודיים שאינם מקבלים...

המשך קריאה >>

פרשת קולנוע 'היכל' כסימפטום ליחסי דתיים-חילוניים בישראל של שנות ה-80

(מאגר ביבליוגרפי)
נעמי גוטקינד-גולן , פרק , כתר
פרשת קולנוע 'היכל' בפתח תקוה בשנות השמונים, מיקדה וריכזה את כל המרכיבים של הסכסוך הפנימי בחברה הישראלית, וריתקה את הענין הציבורי במשך חודשים ארוכים. המאמר מנתח את תפקידה של התקשורת הישראלית בפרשה זו, שלא הסתפקה בתיאור יבש של האירועים אלא ליבתה יצרים. המאמר מבוסס על סקירת עיתונות ועל ראיונות עם שישה-עשר אישי ציבור המעורבים בפרשה. ממסקנות המאמר: פרשה זו, כמו פרשיות אחרות של מאבקי-שבת בישראל, היו החט...

המשך קריאה >>

פנטזיה על קיום גברי אחר: זהויות גבריות בקולנוע החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
מורן בנית , פרק , האוניברסיטה הפתוחה
הפרק סוקר את הקולנוע החרדי, הממוקם בשולי שדה התרבות הישראלי, אך יוצר דיאלוג בין זהויות שונות, חרדיות ושאינן חרדיות. המאמר דן מהו בכלל קולנוע וקולנוע חרדי, טיב העלילות, הדינמיקה, והמסרים הגלויים והנסתרים. בלב הדיון: המתח שבין זהויות שונות של גברים, כפי שהן מופיעות בסרטו של אבי גרינברג 'התערבות, וחיילים ללא מדים' - סרט חרדי בשלושה חלקים. המאמר בודק זהויות אלה תוך כדי המפגש עם 'האחר' הגברי הלא-חרדי,...

המשך קריאה >>

המשמעות החינוכית של הקולנוע החרדי לילדים ונוער

(מאגר ביבליוגרפי)
ורד בא-גד אלימלך , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך
מחקר אודות הסרטים החרדיים לנוער, באמצעות 8 תקליטורים למחשב שהופיעו בין השנים 2 - 27, בארבעה ז'אנרים: סרטי ילדים, סרטי דרמה, סרטי פעולה וסרטי אימה. מטרת המחקר לבחון את הפונקציה החינוכית, את הערכים והנורמות של החברה החרדית, וכן את הז'אנרים הקולנועיים והקשר בינם לבין התוכן החינוכי. מממצאי המחקר: בעוד שבשלביה הראשונים נועדה המדיה הויזואלית החרדית ליישר קו עם התכנים של האידיאולוגיה הרבנית, בשלבים המאוח...

המשך קריאה >>

היחס לאחר בחברה החרדית: תמונת מצב על פי הקולנוע החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
ורד אלימלך , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
סרטים חרדיים הם טקסט תרבותי חדש בחברה החרדית. רוב היוצרים למגזר החרדי באים מקרב המגזר עצמו ומבטאים מגוון רחב של קבוצות וזרמים. הסרטים מופצים על גבי תקליטורים, ובעשור הראשון של המאה העשרים ואחד הופיעו כשמונים סרטים מבית היוצר של 'האחים גרובייס'. המחקר בודק את 'דמות האחר', ב'דור הראשון' וב'דור השני' של הקולנוע החרדי, באמצעות בדיקת העימות והמפגש בין הגיבור החרדי לבין האחר, שלעתים מאיים על הזהות החרדי...

המשך קריאה >>

"אין לך אדם שאין לו שעה" עולם התרבות והפנאי באספקלריה של החברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
גבריאל שטאובר , מאמר , עירית ירושלים - אגף חברה
הכותב, מנהל האגף לתרבות תורנית בעירית ירושלים, מבקש לאפשר הצצה לדילמות ולמחלוקות בקרב רבני הציבור החרדי לגבי הדרך הראויה לפתח שירותי פנאי ותרבות לציבור. המאמר מתמודד עם הצמיחה בצרכי הצבור החרדי, ובדרך לאיזון שיאפשר לפתח ולהרחיב את תוכניות הפנאי והתרבות לחרדים, תוך התאמתם למאפיינים הייחודיים של התרבות החרדית. הכותב מסיק שהמגזר החרדי הוא פרטנר למגון רחב ביותר של פעילות תרבותית, אך באופי המתאים לו, ב...

המשך קריאה >>

Jewish Revenge: Haredi Action in the Zionist Sphere

(מאגר ביבליוגרפי)
Yael Friedman וYohai Hakak , מאמר
בשנים האחרונות אנו עדים למעמדה ההולך וגדל של הקולנוע החרדי בישראל. במאמר זה מוצעת בחינה של קולנוע זה לאור יחסיה המורכבים של החברה החרדית עם מדינת ישראל והדוקטרינה הציונית. הקולנוע החרדי מהווה תחום ווירטואלי במסגרתו נרקם מעין משא ומתן בין התרבות החרדית על ערכיה השונים ובין התרבות הישראלית הסובבת על ערכיה הציוניים, התדיינות המתאפשרת הודות ליישומן של קונבנציות הוליוודיות בקולנוע החרדי תוך ניסיון לשמו...

המשך קריאה >>

Eliciting “Kosher Emotions” In Ultra-Orthodox Jewish Women's Film

(מאגר ביבליוגרפי)
Matan Aharoni , מאמר , Nova Science Publishers
המאמר בוחן את הופעתו של הקולנוע החרדי-נשי בעשור האחרון תוך התמקדות במאפייניו הייחודיים המותאמים להלך רוחן של נשות הקהילה החרדית. בחינה זו מתבצעת באמצעות בירור ממוקד יותר אודות (1) הצורות והטכניקות השונות הננקטות לצורך התאמת המדיום הקולנועי, על היבטיו הבידוריים, לתמות המבוססות על רעיונות ועלילות דתיים, ו(2) אופן התקבלותו של קולנוע זה בקרב קהל היעד אליו הוא מכוון. ממצאים שעלו מתוך עבודה אתנוגרפית בי...

המשך קריאה >>

Judaic Cinecorporeality: Fleshing Out the Haredi Male Body in Avishai Sivan's The Wanderer

(מאגר ביבליוגרפי)
Dan Chyutin , מאמר
המאמר בוחן ייצוגים גופניים המיוחסים לגברים חרדיים השכיחים בשנים האחרונות בקולנוע הישראלי לאור ניתוח סרטו 'המשוטט' (2010) של אבישי סיוון. במסגרת בחינה זו מציע המאמר כי צורת ייצוגה של גופניות החרדית ב'משוטט' משתקפת בטבעה המודחק של הגופניות החרדית, הבאה לידי ביטוי בנורמות ההלכתיות והתרבותיות המלוות חברה זו, ובהתנהגות פתולוגית המאפיינת את יחסו של האינדיבידואל לגופניות גם לאחר עזיבתו את קהילתו החרדית ל...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע