המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

בעיית הסמים בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
רחל ורצברגר , מסמך , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסמך שהוכן לבקשת הוועדה למאבק בנגע הסמים, לקראת דיון בנושא "בעיית הסמים בירושלים כעיר מעורבת". המסמך מציג נתונים המעידים על היקף תופעת השימוש בסמים בירושלים והיבטים שונים של הטיפול בה, תוך התייחסות לאוכלוסיות השונות המתגוררות בעיר. לאור הרכבה הייחודי של אוכלוסיית העיר ירושלים, הטיפול בבעיית המשתמשים בסמים הוא מורכב ורב-ממדי. העובדה כי לכל אחד מן המגזרים הללו: יהודים- חילונים וחרדים - וערבים, מאפיי...

המשך קריאה >>

הקשר בין הפרופיל האישי, המשפחתי והקהילתי של נוער חרדי מנותק

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק יוגב , מאמר , משרד החנוך והתרבות - אגף הנוער, סדרת יזמות ומחשבות ‬
המאמר עוסק בניתוח תוצאות של סקר שבדק מאפיינים של בני נוער חרדי, הלומדים במסגרות חוץ-ביתיות הקולטות נוער וצעירים בסיכון במגזר החרדי. החידוש במחקר זה: הפניית תשומת הלב המחקרית לאוכלוסייה שעד כה לא הייתה אליה נגישות, בהבנת הקודים החברתיים הייחודיים לחברה החרדית בהקשר של "נוער חרדי במצבי סיכון וניתוק", ובבדיקת הקשר בין הפרופיל האישי ובין המשפחה והקהילה. אוכלוסיית המחקר כללה 68 מסגרות אשר הגדירו עצמן כ...

המשך קריאה >>

דילמות ערכיות בעבודתו של עובד קידום נוער וצעירים במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק יוגב ואמנון אסף , מאמר , משרד החינוך - מנהל חברה ונוער
מטרת המאמר היא להציג את ייחודה של העבודה ביחידה לקידום נוער וצעירים במגזר החרדי. המאמר סוקר את אפיוני דפוס ההתנהגות העבריינית במגזר החרדי, בהתאם לגישות השונות בספרות המקצועית. המנתחות התנהגות עבריינית. המאמר מעלה את הדילמות המקצועיות העומדות הכרוכות בעבודתו של העובד בשלושה מעגלי קונפליקטים: 1. מעגל הקונפליקטים של הקהילה בהיבט ההלכתי- אורתודוקסי. קונפליקטים שבסיסם הוא ההלכה מול המציאות שבה נתקלים ה...

המשך קריאה >>

תהליכים ותמורות במאפייני סיכון וניתוק של נוער מתבגר "דתי חרדי" המטופל במסגרת היחידות לקידום נוער

(מאגר ביבליוגרפי)
חיים להב , דוח מחקר , משרד החינוך - מנהל חברה ונוער
דוח מאת מנהל תחום קידום נוער, משרד החינוך, מנהל חברה ונוער. אנחנו מוצאים כיום במגזר ה"דתי-חרדי" בישראל צעירים רבים המצויים במצבי סיכון וסטייה בשולי ה"מחנה". התופעה כשלעצמה הייתה יכולה להישאר בגדר בעיה פנימית של המגזר (המשפחה או הקהילה), אך בפועל זה לא קורה, שכן אלו הנושרים והמורחקים מן המחנה ה"דתי חרדי", מגיעים אל המחנה האחר: ה"דתי לאומי" או ה"חילוני", והופכים להיות שם בעיה ואתגר חברתי לא פשוט. מד...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע