המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

קמעות וליברליזם פוליטי: הארגון המושגי של המציאות והלגיטימציה של המדינה על פי תנועת ש"ס

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה פישר , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
הפרק מבקש לטעון כי האתגר שמציבה תנועת ש"ס בפני החברה הישראלית שייך לסוג 'הקונפליקט הבסיסי', שמשמעו ויכוח בדבר הבנת המפה הקוגנטיבית עצמה וההסכמות המארגנות את המציאות החברתית. ש"ס מציבה מערכת של קטגוריות אלטרנטיביות להבנת המציאות החברתית בישראל וארגונה. נקודת המוצא של הדיון: 'פולמוס הקמעות' שהתקיים בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר 1998. המאמר דן בשיח של ש"ס מול יריביה, במשמעות הליברליזם על פי תופעת...

המשך קריאה >>

תנועת ש"ס

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה פישר , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
הפרק עוסק בתנועת ש"ס, כתנועה חברתית הבנויה ופועלת ככנסייה שמתקיימים בה, אלה לצד אלה, לימוד תרה, מאגיה, קסמים, קמיעות וקבלה. היא הצליחה לתרגם זהות עדתית פרטיקולרסיטית לתביעה יהודית כללית ובשמה השיגה שליטה במשאבים, שהעמיקו את חדירתה החברתית והעצימו את כוחה הפוליטי. המאמר סוקר את עליית כוחה, את התיקון החברתי-כלכלי שהציעה ואת המישור התיאולוגי בו היא פועלת. ממסקנות המאמר: ש"ס השכילה לקשר את העדתיות לפר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע