המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

דיוקנאות רבנים בבית החרדי בישראל כאיקונות של זהות : פרק באנתרופולוגיה של תרבות חומרית

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, המכון לחקר הציונות ע"ש חיים ויצמן
המאמר מתמקד במחקר אנתרופולוגי על 'תרבות חומרית' חרדית כמענה ל'תרבות הטקסטואלית' של חברה זו. לדבריו אין קשר בין התרבות ההלכתית הפורמלית לבין תרבות חומרית זו, המתבטאת בקישוט הבית בדיוקנאות רבנים, כביטוי ל'דת עממית', כמקור להזדהות ולשרטוט גבולות סמליים של זהות, וכשמירה מאגית. המאמר מציג את הפרובלמטיקה של תופעה זו: מחד עמדות אמביוולנטיות של רבנים, מאידך, 'הבית החרדי' כמרחב הנוטל חלק בעיצוב הזהות ואמיר...

המשך קריאה >>

"חוק הברזל" של החומרה וחרדיות האורתודוקסיה

(מאגר ביבליוגרפי)
חיים וקסמן , מאמר , מרכז זלמן שזר
המאמר מנתח את ההחמרה בהלכה בין חרדים לבין אורתודוקסים מודרנים, בישראל ובארה"ב, תוך הבחנה בין החמרה בפסיקה, שמקורה במנהיגות הרבנית לבן הנטייה להקפדה יתירה בהתנהגות דתית. בתוך כך סוקר הכותב את הגורם הדמוגרפי של החרדים בענין זה, את התרחבות הישיבות בארץ ובארה"ב, את התפתחות הקהילה מול הישיבה, את הממד הכלכלי-חברתי, ואת מאפייני האורתודוקסיה המודרנית, המהווה אתגר לשכבת העילית הרבנית, אשר לא פעם מצליחה להר...

המשך קריאה >>

צמיחתה של תנועה חרדית-מזרחית

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה דשן , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
הפרק מבקש להבין מדוע צמחה תנועה חרדית מזרחית במדינת ישראל בסוף המאה העשרים דווקא, יותר ממאה שנה לאחר הופעת מקבילתה החרדית-אשכנזית באירופה. הכותב טוען שלפנינו תנועה חברתית דתית, ולא רק תופעה מפלגתית דתית. המאמר סוקר את תנאי החיים בארץ בתקופה בה נקלטו העולים מארצות האסלאם, את השינויים ברמת דתיותם, את מערך הקשרים שהתרקם בינם לבין החרדיות האשכנזית, את הדתיות העממית המתפתחת, וכמובן את צמיחתו של המנהיג...

המשך קריאה >>

חכמי המזרח והקנאות הדתית: נקודות לקראת בחינה מחודשת

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , מאמר , בית מורשה
המאמר עוסק בתחום 'ההשקפה' של גדולי יהדות המזרח, ומתפלמס עם הטוענים למתינותם הדתית והפסיקתית. ראשית הוא סוקר את הקנאות הדתית הספרדית בירושלים, כתופעה שיש בה ענין להבנת האורתודוקסיה בכללותה. המאמר בוחן ארבע דמויות, ברובן ירושלמיות, המבטאות את הקו הספרדי החרדי- קיצוני. מן הסקירה עולות מסקנות חדשות לגבי דרכה של היהדות הספרדית בכלל, ובתוך כך הסבר לדרכם של הרבנים הספרדיים המתונים ודרכה של החרדיות המזרחי...

המשך קריאה >>

קנאות דתית מודרנית

(מאגר ביבליוגרפי)
עמנואל סיון וגבריאל אלמונד , ספר , משכל -ידיעות וספרי חמד
חיבור שנכתב בעקבות פיגועי 11 בספטמבר, החוקר את הקנאות העולמית, ובין השאר מניח את תופעת החרדיות בתוך הקשר היסטורי ואנתרופולוגי רחב של תופעת הפונדמנטליזם בעולם כולו, תוך השוואה לקבוצות רבות אחרות, בעיקר האסלאם המודרני. החיבור כולל ניתוח חברתי ותובנות פוליטיות, עוקב אחר מניעים אידיאולוגיים, אסטרטגיות, הקשרים סביבתיים, עוצמות ארגוניות וגורמי סמכות. עוד עוסק הספר באבנגליסטים פרוטסטנטיים, אנשי חמאס, שמר...

המשך קריאה >>

זאת תורת הקנאות

(מאגר ביבליוגרפי)
דוד ענקי , ביקורת , בית מורשה
מאמר ביקורת על ספרו של דוד ברגר, ״הרבי מלך המשיח״, שערוריית האדישות, והאיום על אמונת ישראל, (ע"ע). הכותב סוקר את הפולמוס שבין ברגר לחב"ד, ושואל האם אכן יש באמונה זו איום על אמונת ישראל, או שמא קיימות גרסאות פחות קשיחות של האמונה המשיחית מזו המוצגת על ידי ברגר? המאמר סוקר את שורשיה של המשיחיות החב"דית ורקעה ההיסטורי בתקופות שקדמו לרבי האחרון, ומציג את מורכבותיה של הדוגמה המשיחית במחשבת ישראל בעת הח...

המשך קריאה >>

חסידי סאטמר

(מאגר ביבליוגרפי)
עזרא פון וואלאז'ין , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
פרק הסוקר את חסידות סאטמר האנטי—ציונית, מהיבטים היסטוריים ואידיאולוגיים. במוקד המאמר: משנתו של רבם יואל טייטלבוים ויחסו אל הלשון העברית, שלדידו היא שורש כל רע. התחזותה ללשון הקודש, הזדהמותה בשפת החול הציונית, תפקודה כרשת כללית בין התפוצות המאפשרת את תודעת הפזורה ואת הופעת הלאומיות. חסידי סאטמר נשמרים מפני העברית ומבקשים לשבשה בדיבורם. עצם נוכחותם בזירה היהודית הכלל-עולמית, היא קוריוז מטריד שהציוני...

המשך קריאה >>

THE Haredi Response to Religious Zealotry

(מאגר ביבליוגרפי)
Gerald Cromer , מאמר
מאמר הבוחן את יחסה של החברה החרדית כלפי הפלגים הקנאים הממוקמים בתוכה. במסגרת בחינה זו מוצגת עמדתו של החוקר מנחם פרידמן הסבור כי פלגיה המתונים של החברה החרדית נוטים להגן על הקו האלים בו נוקטים פלגים קיצוניים דוגמת אלה המזוהים עם 'העדה החרדית' ו'נטורי קרתא'. עמדה זו שהפכה שלטת בחקר החברה החרדית מתעלמת, לטענת המאמר, ממורכבותה של החברה החרדית, שעה שזו נוטה להסתייג לעתים מפעולותיה האלימות של החרדיות הק...

המשך קריאה >>

Rabbi Amram Blau Founder of the Neturei Karta Movement

(מאגר ביבליוגרפי)
Motti Inbari , מאמר
מאמר השופך אור על חייו ופועלו של עמרם בלוי, מייסדה ומנהיגה של תנועת 'נטורי קרטא' בירושלים. במסגרת פעילותו הציבורית בוחן המאמר את הצעדים השונים בהם נקט בלוי על מנת להבטיח את צביונה השמרני והאנטי-ציוני של הקהילה החרדית בישראל, בכלל, ובירושלים, בפרט. שני הצעדים המרכזיים אותם בוחן המאמר מזוהים עם (1) הקמתם של ישובים חקלאיים לטובת היישוב הישן בסביבות ירושלים ועם (2) ייסודה והנהגתה של 'נטורי קרתא'. כמו...

המשך קריאה >>

Haredi Violence in Contemporary Israeli Society

(מאגר ביבליוגרפי)
Menachem Friedman , מאמר
מאמר המתחקה אחר יחסה של החברה החרדית להפעלת אלימות במסגרת המתחים הדתיים והבין חברתיים בישראל. לצורך התחקות זו מתמקד המאמר בשני גורמים דומיננטיים שתרמו לעיצובה של החברה החרדית בישראל: העסקן משה שיינפלד, מנהיגה של תנועת 'צעירי אגודת ישראל' ומקולותיה החשובים של החרדיות הליטאית, ועמרם בלוי, מייסדה ומנהיגה של 'נטורי קרתא' הקנאית. במסגרת ההתחקות אחר גורמים אלה בוחן המאמר את (1) יחסה החיובי במקצת של החבר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע