המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

גיוס כהלכה: על שחרור תלמידי ישיבות מצה"ל

(מאגר ביבליוגרפי)
יחזקאל כהן , ספר , נאמני תורה ועבודה - הקיבוץ הדתי
ספר ראשון מסוגו בזמנו, הדן במכלול ההיבטים של שחרור תלמידי הישיבות משירות חובה, מנקודת מבט תורנית-ציונית. הספר דן בהיבט הציבורי, הפוליטי, הרעיוני וההלכתי, סוקר את תולדות השחרור, את הנתונים על ממדיו, דן באריכות בנימוקי החברה החרדית להצדקתו, וכן מברר את היחס של הציבור החילוני והדתי-לאומי כלפי התופעה. המחבר מוכיח, שהסירוב לשרת בצה"ל מבוסס על אידיאולוגיה אנטי-ציונית, שהיא גם מנת חלקם של החוגים המשתתפים...

המשך קריאה >>

הבהלה לצניעות

(מאגר ביבליוגרפי)
סימה זלצברג , תחקיר , עמותת ארץ אחרת
כתבת תחקיר מאת חוקרת חרדיות, אודות תהליך ההקצנה ב'רמת בית שמש', בנושאי שמירת שבות, מקוואות, ובעיקר בנושא הקנאות בשמירה על צניעותן של נשים, והאלימות המילולית והפיזית המופעלים לשם כך. על פי הצהרתם של הקנאים, הם מנסים בבית שמש את מה שלא הצליח להם בירושלים: "הכל פה צריך להיות מאה אחוז ומעלה". הכותבת מעגנת את הממצאים בתובנות סוציולוגיות בדבר התפישות הדתיות הפונדמנטליסטיות בחברה המודרנית. באמצעות שליטתם...

המשך קריאה >>

עולמן של נשות חסידות 'תולדות אהרן': מעמדן כפרטים וכקבוצה

(מאגר ביבליוגרפי)
סימה זלצברג , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן
המחקר מנסה להביא קול אותנטי ולפתוח צוהר למתרחש בעולמן של נשים מקבוצה חסידית קיצונית ולמציאות חייהן היומיומית ומציג את התנסויותיהן האישיות מתוך עולם המושגים שלהן ומתוך הקונטקסט החברתי שלהן. קיצוניותה של "תולדות אהרן" באה לידי ביטוי בהיבדלותם של חבריה מן העולם שמחוצה לה, בתפיסתם הבלתי מתפשרת נגד המודרנה וה"מדינה הציונית" ובתקנות הנוקשות שהם מקבלים על עצמם. המחקר מתחקה אחר עולמן של נשות "תולדות אהרן"...

המשך קריאה >>

הכיפה השלטת

(מאגר ביבליוגרפי)
לוי יצחק הירושלמי , ספר , הקיבוץ המאוחד
מן הספרים הראשונים שנכתבו על החברה החרדית בישראל, מאת עיתונאי 'מעריב'. הספר עוסק במהפכנים המשמעותיים שהתחוללו בחברה החרדית והדתית בישראל בשנות השמונים והתשעים. בוחן את תהליך החרדיזאציה במדינה ומצביע על השפעותיה של התפתחות זו על ההוויה החברתית, התרבותית והפוליטית. החיבור שיפוטי למדי, ומציג מציאות של דה-לגיטימציה לכל אידיאולוגיה ולכל מעשה שאינם מקובלים על האורתודוכסיה הצרופה. מתונים של אתמול הם קנאי...

המשך קריאה >>

שתזדעזע ארץ הקודש, ב"ה: הפגנות ברחוב החרדי כביצוע תרבותי

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה גוזמן כרמלי , מאמר , אוניברסיטת בר- אילן
המאמר מבקש לבחון את הממד ה'ביצועי' של השימוש בהפגנות ככלי תרבותי בקרב הציבור החרדי בישראל. המאמר מבוסס על עבודת שדה אתנוגרפית מהשנים 2009-2011, שכללה תצפית משתתפת בהפגנות, ראיונות עם מארגני ההפגנות ועם מפגינים, וכן על ניתוח חומרים כתובים שחולקו בהפגנות ודיווחים בעיתונות החרדית. המאמר סוקר את ההפגנות ואת תפקידן בבנייתו של אתוס המאבק החרדי, ומנתח אותם בעזרת גישה תיאורטית אנתרופולוגית המכונה Cultural...

המשך קריאה >>

"ירושליםי תתן קולה": השתקפות קולה של היהדות החרדית במלחמת העצמאות: 'היומן' של מרכז אגודת ישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
אלדד נאור , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר אילן
מחקר העוקב אחר כל גליונותיו של 'היומן' – היומון הרשמי של אגודת ישראל, מתקופת מלחמת העצמאות. קריאה רציפה זו מאפשרת להתחקות אחר מידע, השקפות ועמדות במגוון רחב של נושאים, הנוגעים ברובם למתרחש בזמן אמת. ממצא מרכזי: קשה לזהות אחידות ואחדות ב'קולה' של אגודת ישראל בתקופה זו. המציאות הדרמטית השתלטה על סדר היום, ולצד גילויים של סגירות וחשדנות, יש ביומון ביטויים שונים ואף סותרים. גילויי אמביוולנטיות, ביקורת...

המשך קריאה >>

בניין ארץ של מטה וחורבן ארץ של מעלה: הרבי מסטמר והאסכולה האורתודוקסית הרדיקלית ‬

(מאגר ביבליוגרפי)
דוד סורוצקין , מאמר , יד יצחק בן צבי
ר' יואל טייטלבוים, הרבי מסטמר, הוא מהדמויות החשובות ביותר במחשבה היהודית במאה העשרים ומגדולי המבקרים שהצמיחה האורתודוקסייה היהודית במאתיים השנים האחרונות. את יישור הקו של העולם החרדי בהנהגת אגודת ישראל עם מגמותיה של הציונות, תפס הרבי כחורבן ליהדות האורתודוקסית. תפיסה זו מפותחת לפרטי פרטים בספרו הנודע 'ויואל משה', והיא נתמכת בתפיסה תאולוגית ייחודית שמקורותיה בדורות השלישי והרביעי של החסידות. מסמך ח...

המשך קריאה >>

עתונות חרדית בעיר הקודש

(מאגר ביבליוגרפי)
מרדכי סליפוי , מאמר , אגודת העיתונאים - יובל טל
מאמר ראשוני משנות השבעים על תולדות העתונות החרדית הירושלמית. היו אלה בעיקר עיתונים מפלגתיים של 'אגודת ישראל' ושלוחותיה: 'קול ישראל', 'היומן', 'הקול', 'המבשר', וכן 'החומה' של הארגונים הקנאיים. הכותב סוקר את טיבם, את סיבות התפלגותם זה מזה תוך הצעת רקע פוליטי ואידיאולוגי. כמו כן נסקרים במאמר הירחון 'בית יעקב' לענייני חינוך, וכן עיתונות ביידיש כמו 'דאס אידישע ליכט', 'דער אידישער שטראל', ואף כתבי עת בל...

המשך קריאה >>

הקהילות המדומיינות של הארכיאולוגיה: על לאומיות, אחרות ופני השטח

(מאגר ביבליוגרפי)
מיכאל פייגה , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים
המאמר מתמקד במפגש שבין הארכיאולוגיה בישראל לבין כל ה"אחרים" של הציונות המביעים כלפיה יחס מסתייג: עולים, חרדים ומתנחלים. טענת המאמר היא; כיון שלכל קבוצה מתוך אלה ישנו יחס משלה כלפי הציונות, מכך נגזר גם יחסה כלפי המחקר הארכיאולוגי והמנדט שלו לברר את העבר ולהציב בו ציוני דרך. אלא שאם בעבר היתה זו 'ארכיאולוגיה לאומית' שפעלה בשירות החזון הציוני כמכוננת זהות באמצעות חשיפת העבר, כיום זהו תחום מחקר הפועל...

המשך קריאה >>

חזון העצמות השבורות: חרדים מול ארכיאולוגים בעיר דוד

(מאגר ביבליוגרפי)
מיכאל פייגה , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
המאבק על החפירות הארכיאולוגיות הוא עוד אחד מאותם מאבקים רבים בין הגרעין האנטי ציוני החרדי הקשה, בעל "תסמונת הסיירת", לבין החברה הישראלית, בדמות הארכיאולוגיה הציונית, פעיליה ומוסדותיה. החברה הישראלית גילתה חולשה, עם אובדן הבכורה ממנה נבנתה הארכיאולוגיה בימים משכבר. עם כל תוקפנותם האנטי ציונית, החרדים הפגינו מודעות לחולשותיה של חברת הרוב, יחד עם תפיסה תקשורתית מתוחכמת ויכולת לתפעל את מוסדות החוק ה"צ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע