המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הקשר בין דתיות לשיטה הכלכלית המועדפת בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
גלעד בארי , נייר עמדה , המכון הישראלי לדמוקרטיה, מרכז גוטמן לסקרים
מחקר העוסק בקשר בין דת לכלכלה – בהקשר החרדי. הרקע: הסתייגותו של הציבור הדתי בישראל מהמחאה הכלכלית של קיץ 2011. המאמר פותח צוהר לַסוגיה בעזרת נתוני מרכז גוטמן לסקרים שבמכון הישראלי לדמוקרטיה. הסקרים בחנו את ההזדהות עם אחת משתי השיטות הכלכליות הגדולות – קפיטליזם וסוציאליזם. הנתונים מלמדים על קיומן של שתי תקופות בכל הקשור לסוגיה זו: עד שנות האלפיים נטו הדתיים בישראל להזדהות יותר עם הקפיטליזם או שלא נ...

המשך קריאה >>

זיכוי הרבים: ההיגיון הקפיטליסטי בתנועת תחייה דתית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף שרעבי , מאמר , אוניברסיטת תל אביב - החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
המאמר מבקש להציג את המונח “זיכוי הרבים” ולהראות שהוא עומד בבסיס יזמות התשובה התוססת בתנועת התשובה בישראל. 'זיכוי הרבים' מתופעל באמצעות מעגלי תשובה, כך שהחוזר בתשובה לוקח חלק בפרקטיקת ההחזרה בתשובה אף לפני שהחל לקיים מצוות בהקפדה. המאמר מראה כיצד רציונליות חישובית, שנחשבת אחד ממאפייניה המרכזיים של המודרניות, באה לידי ביטוי בתנועת התשובה, כאשר חוזרים בתשובה ומחזירים בתשובה כאחד מתייחסים למצוות, במפו...

המשך קריאה >>

Religion and Modernity: Religious Revival Movement in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Asaf Sharabi , מאמר
מאמר המתחקה אחר עיצובן של תנועות ההחזרה בתשובה בישראל לאור מושג 'זיכוי הרבים'. במסגרת התחקות זו מבקש המאמר להצביע על האופן בו מעודד מושג זה את תופעת 'מעגליות התשובה', המאופיינת במאמצים הננקטים על ידי החוזר בתשובה הטרי על מנת להביא לחזרתם בתשובה של מכריו החילוניים. תופעה זו הרווחת בקרב בעלי תשובה בראשית צעדיהם שופכת אור, לטענת המאמר, על זליגתם של אלמנטים מערביים וקפיטליסטיים למסגרות התשובה השונות,...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע