המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

זכר צדיק לברכה? הרהורים וערעורים על אופני הבניית זכר גדולי התורה החרדיים

(מאגר ביבליוגרפי)
יוחאי חקק , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
בעשורים האחרונים משגשגת כתיבה חינוכית חרדית העוסקת בחינוך ילדים ובני נוער במיוחד. אחת השאלות העולות ברבים מספרים אלה היא האופן בו נכון לתאר ולהציג את גדולי התורה מהדורות הקודמים, מה צריך לזכור ולהזכיר בנוגע אליהם, ומה והאם ראוי לשכוח ולהשכיח. רבים מהכותבים מבקרים את אופני הכתיבה שהיו נהוגים עד כה ושנטו להציג את גדולי התורה כ“על אנושיים” וכנעדרי חולשות, ותובעים משיקולים חינוכיים לשנות את אופן ייצוג...

המשך קריאה >>

בין בינוניות למצוינות: החשש וההכרח בדירוג ואומדן הישגים בעולם התורה החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
יוחאי חקק , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפרק עוסק ביחסה המיוחד של החברה החרדית לשאלות של דירוג ומדידת בני אדם והישגיהם. בעוד שבתרבות המערבית גוברת מגמת המדידה ומדרגי התנהגויות, הישגים וקבוצות אוכלוסיה, הרי שהחברה החרדית מסויגת ביחס למגמות אלה. הסיבה: השפעת הדירוג על יצירת היררכיה חדשה, ממנה מבקשת החברה החרדית להמנע. הכותב סוקר את השיח החינוכי החרדי המתאר את אופיים הבלתי מוגבל של המשאבים הרוחניים, וחוסר היכולת האנושית לאמוד הישגים בעולמו...

המשך קריאה >>

איזהו גיבור? הכובש את יצרו פוגש גוף חילוני

(מאגר ביבליוגרפי)
יוחאי חקק , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
החברה החרדית רואה את עצמה כאלטרנטיבה לתרבות המערבית– חילונית, ובהתאמה מעוצב הגוף החרדי בידי מערכות החינוך החרדיות בניגוד לגוף החילוני או בשונה ממנו. המאמר בוחן את האופן שבו גברים צעירים בחברה החרדית מבנים את גופם ביחס אל הגוף החילוני ה"אחר" המרכזי בעבורם. במקביל להסתייגות מהגוף החילוני ולביקורת הרבה שהגברים החרדים מותחים עליו ניכרים גם רגשות מורכבים יותר, שיש בהם הערכה, קנאה ואף הערצה. הכותב טוען...

המשך קריאה >>

גברים בשחור: מסע אל נבכי הפוליטיקה הישראלית - גברים חרדים בתנועת הליכוד

(מאגר ביבליוגרפי)
יוחאי חקק , ספר , המכון הישראלי לדמוקרטיה
מזה דורות רבים מוקדי הכוח בעולם החרדי נתונים בלעדית בידי הרבנים. נראה שבשנים האחרונות מוקדי הכוח המסורתיים בחברה החרדית הולכים ומאבדים מעצמתם לטובת המערכת הפוליטית החילונית בישראל והאגף הימני שלה. המחקר בודק את תהליך השתלבותם של חרדים במפלגת הליכוד - מפלגה חילונית מן החשובות והמרכזיות בישראל. המחקר עומד על הקשר בין תופעה זו לתופעות עמוקות יותר בחברה החרדית, כגון התפתחותו של שיח פנימי ביקורתי ודריש...

המשך קריאה >>

רוחניות מול גשמיות בישיבות הליטאיות

(מאגר ביבליוגרפי)
יוחאי חקק , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
המחקר בוחן את הניסיון לכונן את הישיבות הליטאיות כחלופה רוחנית לתרבות המערבית, האמורה לאפשר לצעיר החרדי לממש את ייעודו האמיתי: להתקרב אל האל ולדבוק בו. כדי להרחיב את הממדים הרוחניים בחייו, אמור הצעיר למשמע ולרסן את גופו ולצמצם את הממדים הגשמיים. על פי התפיסה החרדית מתוארת התרבות המערבית כממוקדת ב"בניין הגוף" וכחותרת לעבר המשאבים הגשמיים המוגבלים מטבעם. בניגוד לה, החברה החרדית ועולם התורה במיוחד, מת...

המשך קריאה >>

מאוהלה של תורה למאהל הטירונים: מפגשים בין מודלים תרבותיים

(מאגר ביבליוגרפי)
יוחאי חקק , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
מחקר ראשון מסוגו הבוחן את מפגשם של צעירים חרדיים עם השירות הצבאי במסגרת של טירונות כלל-צה"לית, שבו המערכת הצבאית שואפת מטבע הדברים להפוך אזרחים לחיילים. הפיכת הצעירים לחיילים כוללת משטור ומשמוע גופם והתנהגותם, הקניית ידע, מיומנויות וערכים. כל זאת, במטרה להבנות מחדש את זהותם של הצעירים בהתאם לצורכי המערכת הצבאית. המחקר בודק את האופן שבו הטירונים מגיבים אל השיח והפרקטיקות הצבאיים, מפנימים אותם, והאם...

המשך קריאה >>

ביקורת על ספרו של יוחאי חקק 'בין קודש לתכל'ס'

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה דשן , ביקורת , אוניברסיטת תל אביב - החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
מאמר ביקורת על ספרו של יוחאי חקק 'בין קודש לתכל'ס'. לדברי המבקר החיבור מעלה תובנות לגבי נקודות מפגש בין עולמות תרבותיים שונים בחייהם של אלה העוברים בין מסגרות הלימוד אך נשארים בחברה החרדית . אך בפועל, המחקר שלפנינו אינו כולל עדויות להתנגשויות דרמטיות מאוד בין שתי תרבויות הלימוד. המחבר למד את הדברים בעיקר מתוך היכרות כללית עם החברה החרדית ומתוך קריאה בספרות הדרכה של לומדי תורה. יתכן שהממצא החשוב בי...

המשך קריאה >>

מי מוכן לסחוב על גבו את הסרט הזה? התבוננות בטרילוגיית הסרטים של רון עופר ויוחאי חקק על החברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
תמר אלאור , ביקורת , אוניברסיטת תל אביב - החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
ביקורת על הסדרה הדוקומנטרית של חקק ועופר על החברה החרדית. הראשון - עוסק ביחסה של החרדיות למדינת ישראל. השני - במעמד הנשים, והשלישי - היחס לאינטרנט ולתקשורת. מסקנה חשובה: מדובר בחברה רב-רובדית ומגוננת שההבדלים בין הקבוצות משמעותיים. מסקנה חשובה אחרת: שיש בהחלט מקום ליחידים לפעול בתוך המסדרים האורתודוקסיים. מנהיגי הציבור החרדי, שעיצבו את החברה הזו לאחר השואה - אינם בתמונה עוד. הם פוחדים לקבל החלטות...

המשך קריאה >>

בין קודש לתכל'ס: גברים חרדים לומדים מקצוע

(מאגר ביבליוגרפי)
יוחאי חקק , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
המחקר בוחן את האינטראקציה בין צעירים חרדים בעלי רקע ישיבתי לבין מסגרת להכשרה מקצועית-טכנולוגית, 'המרכז החרדי להכשרה מקצועית'. השאלות העיקריות: מהו הרקע של הלומדים במרכז? כיצד הם מסבירים את החלטתם לצמצם את לימודי הקודש לטובת לימודי חול? מה הן הדילמות המלוות מעבר זה, וכיצד מגיבה לכך סביבתם? מממצאי המחקר: התלמידים החרדים מחזיקים בעמדות רציונליות ביחס לשוק העבודה המודרני, תוך הסתמכות על האוטונומיות של...

המשך קריאה >>

ביקורת על ספרו של יוחאי חקק Young Men in Israeli Haredi Yeshiva Education: The Scholar’s Enclave in Unrest

(מאגר ביבליוגרפי)
רבקה נריה בן-שחר , ביקורת , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
מטרת הספר היא לתאר את הישיבות הליטאיות החרדיות בישראל, מתוך התבוננות בכמה מתחים פנימיים הנובעים מהשינויים שעוברים החינוך החרדי בפרט והחברה החרדית בכלל. כוחו של הספר נובע מהתובנות המעמיקות המוצעות בין עמודיו. חקק טווה בעדינות את תיאורו של המרקם שמאפשר לחברה החרדית-ליטאית להתנהל בתוך פרדוקסים, לפתוח ולנעול את שערי המובלעת באופן מבוקר ולאמץ לצרכיה גם שיח מערבי שעבר הכשרה. מנגד, היא מבקרת את הכותב על...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע