המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מוטיבים מרכזיים בסיפורי הילדים בעולם החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסי ויליאן , מאמר , אוניברסיטת חיפה
מאמר המבקש לבחון את עולמו הפנימי של הילד החרדי באמצעות ספרות הילדים החרדית על היבטיה השונים. במוקד המאמר: ניתוח יצירותיהן של הסופרות החרדיות ר' פרידמן, יוכבד סאקס וברכה קנובלוביץ. ראשית נדונה הבעייתיות של כתיבת ספרות יפה בחברה החרדית, וגורמי הרקע לפריחת ספרות הילדים החרדית. בהמשך דן המאמר בעולמו של הילד בתוך המסגרת החרדית, בסיפור החסידי בתוך ספרות הילדים, בדיוקן הצדיק והאמונה בניסים ונפלאות, ביסוד...

המשך קריאה >>

הנשים החרדיות ותקשורת ההמונים בישראל: דפוסי חשיפה ואופני קריאה

(מאגר ביבליוגרפי)
רבקה נריה בן-שחר , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר בסוציולוגיה, תקשורת המונים ומגדר. זיהוי ואפיון של דפוסי צריכת תקשורת ההמונים החרדית והחילונית בקרב הנשים החרדיות; מיפוי העיתונות החרדית בישראל. בחינה ותיאור של אופני הקריאה של הנשים החרדיות בטקסטים המתפרסמים בעיתונות החרדית. דפוסי החשיפה של הנשים החרדיות לתקשורת ההמונים, החרדית והחילונית. קשר בין מאפיינים חברתיים-כלכליים (כגון: ארץ מוצא, רמת השכלה, משלח יד וחוג השתייכות) לבין דפוסי החשיפה לתק...

המשך קריאה >>

דפוסי קריאה בשעות הפנאי בקרב החרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
אורי פז ועוז אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
סקירה העוסקת בתרבות קריאת הפנאי בחברה החרדית, בה אין אמצעי בידור טכנולוגיים. הכותבים סוקרים את הוצאות הספרים השונות, את ספרות המקור החרדית החדשה, הסופרים והסופרות, קהלי היעד, ספרות הנוער והילדים, 'ועדות הפיקוח', ספריות ההשאלה, ודפוסי קריאת עיתונים בחברה החרדית.

המשך קריאה >>

דפוסי קריאת עיתונים וכתבי עת בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אורי פז ועוז אלמוג , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מאמר העוסק בעיתונות החרדית לגווניה (2008), בדפוסי קריאתה ובמערכות שהיא מנהלת. ההבחנה המרכזית היא בין עיתונות ממסדית ותיקה לבין השבועונים האוטונומיים הבלתי תלויים, המעזים להציף בעיות חברתיות. כמו כן נסקרים המדורים הנקראים ביותר, ומשמעות התופעה, הקומיקס החרדי, עלוני פרשת השבוע, ולקינוח - ה'פשקוויל' החרדי, מודעות הקיר המהוות מדיה ייחודית למגזר.

המשך קריאה >>

קריאה אישית במחקר על מעמד ביניים חרדי בישראל (על ספרם של חיים זיכרמן ולי כהנר, מעמד ביניים חרדי)

(מאגר ביבליוגרפי)
מאיר פיאלקוף , מאמר , משרד החינוך - האגף לחינוך מבוגרים
ביקורת על מחקרם של ‏חיים ‏זיכרמן ‏ולי ‏כהנר, ‏מטעם ‏המכון ‏הישראלי‏ לדמוקרטיה: '‏חרדיות מודרנית: מעמד ביניים חרדי בישראל'. המחקר,‏ שהחוקרים‏ מגדירים‏ 'מחקר‏ גישוש',‏ מזהה‏ בישראל‏ בעשור‏ האחרון ‏היחלשות‏ של ‏הנהגת ‏חברת ‏הלומדים‏ החרדית‏ והתפתחות‏ תת-קבוצה‏ של‏ מעמד‏ ביניים‏ חרדי. החרדי המודרני חי בהידברות תרבותית. הוא מזהה את עצמו עם הציבור החרדי, אך הוא בעל מאפיינים מערביים מובהקים: הוא צורך את...

המשך קריאה >>

החברה החרדית בישראל ויחסה לשואה - קריאה חדשה

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן , ביקורת , עם עובד
מאמר המבקש להפריך את הדעה הרווחת כאילו החרדים דוחקים את השואה לקרן זווית בשל הבעיות והאתגרים הרבים שזו מציבה בפניה בתחום התיאולוגי. הכותב דן בדרכי ההתמודדות של החברה החרדית האשכנזית עם השואה, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בספרים, בדרשות ובעיתונות חרדית. לדבריו, הזמן שחלף מאז השואה וחילופי הדורות הביאו לשינויים משמעותיים בדרכי התגובה לשואה וההתמודדות עמה במישור העממי, וממילא גם בתודעה הדתית של החברה החרד...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע